Nie widać JButtonów na JPanelu.

0

Dodałem na swoim JPanlu JTable oraz 3 JButtony. Jednak po uruchomieniu programu tylko JTable jest widoczny, 3 buttony znajdujące się pod nim nie są widoczne od razu, tylko dopiero kiedy najadę na miejsca, w których powinny się znajdować to się pojawiają. Dlaczego tak się dzieje? Co zrobić żeby były od razu widoczne? JTable od razu wyświetla poprawnie.

Kod:

public class UsersJPanel extends JPanel {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private List<User> usersList;

  /**
   * Create the panel.
   */
  public UsersJPanel(ClientJFrame cf) {

    setLayout(null);
    setBounds(200, 150, 694, 472);
    usersList = cf.getRec().usersList();

    String[] kolumny = { "Id", "Login", "Haslo", "Rola" };
    JTable jTable = new JTable();
    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) jTable.getModel();
    model.setColumnIdentifiers(kolumny);

    int ile = model.getRowCount();
    for (int i = ile - 1; i >= 0; i--) {
      model.removeRow(i);
    }
    for (User u : usersList) {
      Object[] objects = new Object[4];
      objects[0] = u.getId();
      objects[1] = u.getUsername();
      objects[2] = u.getPassword();
      objects[3] = u.getRole();
      model.addRow(objects);
      model.fireTableDataChanged();
    }
    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(jTable);
    scrollPane.setSize(300, 297);
    scrollPane.setLocation(202, 35);
    add(scrollPane);

    JButton btnNewButton = new JButton("Dodaj");
    btnNewButton.setBounds(202, 360, 89, 23);
    add(btnNewButton);

    JButton btnNewButton_1 = new JButton("Edytuj");
    btnNewButton_1.setBounds(308, 360, 89, 23);
    add(btnNewButton_1);

    JButton btnNewButton_2 = new JButton("Usun");
    btnNewButton_2.setBounds(414, 360, 89, 23);
    add(btnNewButton_2);
  }
}
0

Błąd jest raczej w tym kodzie, którego nie zamieściłeś - umieszczenie panelu w obiekcie JFrame.
Btw, co Cię natchnęło do wyłączenia LayoutManagera i ręcznego rozmieszczania komponentów?

0

Mam główny JFrame o nazwie ClientJFrame, po lewej JPanel z przyciskami, jeśli wcisnę przycisk "Użytkownicy" to po prawej zmienia się drugi JPanel i dodaje się tam właśnie ten powyższy UsersJPanl.
Tutaj umieszczam:

public class AdminJPanel extends JPanel {

  private static final long serialVersionUID = 1L;

  /**
   * Create the panel.
   */
  public AdminJPanel(final ClientJFrame cf) {

    JButton btnUser = new JButton("Użytkownicy");
    btnUser.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        JPanel usersJPanel = new UsersJPanel(cf);
        cf.add(usersJPanel);
        usersJPanel.setVisible(true);
      }
    });
    btnUser.setBounds(40, 50, 120, 40);
    add(btnUser);

    JButton btnClient = new JButton("Klienci");
    btnClient.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        JPanel clientsJPanel = new ClientsJPanel();
        cf.add(clientsJPanel);
        clientsJPanel.setVisible(true);
        clientsJPanel.setBounds(200, 150, 694, 472);
      }
    });
    btnClient.setBounds(40, 120, 120, 40);
    add(btnClient);
1

Jaki Layout ma główny JFrame?
Po dodaniu panelu do wyświetlonego już okna

cf.add(usersJPanel);

trzeba wywołać validate() i repaint().

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0