Z niewiadomego powodu dostaję błąd kompilatora "Use of an unassigned variable"

0

Witam serdecznie,

Z niewiadomego mi powodu dostaję błąd kompilatora o treści "Use of an unassigned variable 'H' " w linijce if (H < 0)


Byłbym ogromnie wdzięczny gdyby ktoś rzucił na to okiem i podsunął jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu.

Pozdrawiam.
<code class="c#">
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      
      Bitmap image = (Bitmap)pictureBox1.Image;
      Bitmap preview = new Bitmap(image);

      for (int i = 0; i < image.Width; i++)
      {
        for (int j = 0; j < image.Height; j++)
        {
          Color a = image.GetPixel(i, j);
          a = Color.FromArgb(a.R, a.B, a.G);
          float hue = a.GetHue();
          float saturation = a.GetSaturation();
          float lightness = a.GetBrightness();
          float red = (float)a.R/255;
          float green = (float)a.G / 255; ;
          float blue = (float)a.B / 255; ;

          int min=Math.Min(Math.Min((int)red,(int)green),(int)blue);
          int max=Math.Max(Math.Max((int)red,(int)green),(int)blue);
          int delta = max - min;

          float H, S;

          float L = (max + min) / 2;

          if (delta == 0)
          {
             H = 0;
             S = 0;
          }

          else
          {
            if(L<0.5)
            {
              S = delta / (max + min);
            }
            else
            {
              S = delta / (2 - max - min);
            }

            float deltaRed = (((max - red) / 6) + (max / 2)) / max;
            float deltaGreen = (((max - green) / 6) + (max / 2)) / max;
            float deltaBlue = (((max - blue) / 6) + (max / 2)) / max;

            if (red == max)
            {
              H = deltaBlue - deltaGreen;
            }
            else if (green == max)
            {
              H = (1 / 3) + deltaGreen - deltaBlue;
            }
            else if (blue == max)
            {
              H = (2 / 3) + deltaGreen - deltaRed;
            }

            if (H < 0)
            {
              H += 1;
            }

            if (H > 1)
            {
              H -= 1;
            }
          }
          int r = (int)H;
          int g = (int)S;
          int b = (int)L;
          Color q=Color.FromArgb(r,g,b);
          preview.SetPixel(i, j, q);
        }
      }
      pictureBox2.Image = preview;

    }
0

H nie ma przypisanej wartości dla delty != 0. Jest tak ponieważ nie zostały spełnione żadne z warunków red == max, blue == max oraz green == max

2

A to komunikat błędu nie mówi wyraźnie, jak naprawić ten "problem"?
Skoro błędem jest to, że używasz zmiennej z nieprzypisaną wartością, to naturalnym rozwiązaniem wydaje się przypisanie jej wartości. Najlepiej zaraz po jej zadeklarowaniu.

0
// tu masz zmienną H
float H, S;
...

// tu przypisujesz do niej wartość
if (delta == 0)
{
	H = 0;
	S = 0;
}
// ale co jeśli delta nie jest równa 0? wtedy mamy else:
else
{
    ...
    if (red == max)
    {
        H = deltaBlue - deltaGreen;
    }
    else if (green == max)
    {
    	H = (1 / 3) + deltaGreen - deltaBlue;
    }
    else if (blue == max)
    {
    	H = (2 / 3) + deltaGreen - deltaRed;
    }
 	// no dobra, a co jeśli ŻADEN z tych warunków nie jest spełniony? H pozostaje niezainicjalizowane.
	...
}

Kompilator nie analizuje kodu tak dokładnie, by stwierdzić, że któryś warunek na pewno będzie spełniony (jest to w ogólnym przypadku matematycznie niewykonalne; patrz: halting problem).
Kompilator widzi, że każde przypisanie do H jest u ciebie pod jakimś warunkiem. Zatem brakuje bezwarunkowej inicjalizacji zmiennej.

Jeśli wiesz, że jeden z trzech warunków MUSI być spełniony, możesz zrobić tak:

    if (max == red) // Yoda won
        ...
    else if (max == green)
        ...
    else // max == blue
        ...

w trzecim przypadku mamy bezwarunkowe else, i jeśli reszta kodu jest tak napisana, że max w tym miejscu musi być blue, da to ten sam efekt, a uciszy kompilator bo będzie spokojny, że H teraz już na pewno gdzieś jest inicjalizowane.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1