Edytor graficzny a znikanie obiektów.

0

Witam, mam za zadanie napisać edytor graficzny, którym można rysować linie, prostokąty itd. Poradziłem sobie ze zmianą figury do rysowania, lecz po każdym narysowaniu obiektu poprzedni znika. Próbowałem wstawiać współrzędne każdego z nich do tablice i potem pętlą je kolejno rysować ale nie wychodzi... proszę o analizę kodu i o pomoc :D

/*
 * NewJFrame.java
 *
 * Created on 19 listopad 2013, 11:51
 */

package javaapplication23;

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JPanel;

/**
 *
 * @author student
 */
public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {
 public int x,y,n;
public int x2, y2;
int funkcja=0;
int tab[]= new int[10];
int tab2[]= new int[10];
int tab3[]= new int[10];
int tab4[]= new int[10];

  private Object JLabel2;
  public class rysuj extends JPanel
  {
    private boolean jToggleButton1ActionPerformed;

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g)
    {

      super.paintComponent(g);
      for(int i=0;i<10;i++)
      {
      tab[i]=x;
      tab2[i]=y;
      tab3[i]=x2;
      tab4[i]=y2;
      }
      for(int i=0;i<10;i++){
      g.setColor(Color.black);
      if(funkcja==1)
      g.drawLine(tab[i],tab2[i],tab3[i],tab4[i]);
      else
      if(funkcja==2)
      g.drawRect(tab[i],tab2[i],tab3[i],tab4[i]);

      }

    }

  }
  public NewJFrame() {
    initComponents();
    rysuj q= new rysuj();
    this.add(q);
    q.setSize(10000,10000);
  }

  /** This method is called from within the constructor to
   * initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
   * always regenerated by the Form Editor.
   */
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    jButton4 = new javax.swing.JButton();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();

    jLabel1.setText("jLabel1");

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        formMousePressed(evt);
      }
      public void mouseReleased(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        formMouseReleased(evt);
      }
    });
    addMouseMotionListener(new java.awt.event.MouseMotionAdapter() {
      public void mouseMoved(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        formMouseMoved(evt);
      }
    });

    jButton1.setText("jButton1");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton2.setText("jButton2");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton3.setText("jButton3");
    jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton3ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton4.setText("jButton4");

    jLabel2.setText("jLabel2");

    jLabel3.setText("jLabel3");

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jButton1)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addComponent(jButton2)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addComponent(jButton3)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addComponent(jButton4)
        .addContainerGap())
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(258, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jLabel2)
        .addGap(40, 40, 40)
        .addComponent(jLabel3)
        .addGap(34, 34, 34))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton1)
          .addComponent(jButton2)
          .addComponent(jButton3)
          .addComponent(jButton4))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 242, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jLabel3))
        .addGap(21, 21, 21))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>

  private void formMousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {
 x=evt.getX();
y=evt.getY();

  }

  private void formMouseReleased(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    x2=evt.getX();
y2=evt.getY();
this.repaint();

  }

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
   for(int i=0;i<1;i++){
      System.out.println(tab[i]);
      System.out.println(tab2[i]);
      System.out.println(tab3[i]);
      System.out.println(tab4[i]);}

  }

  private void formMouseMoved(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    jLabel2.setText("x:"+String.valueOf(evt.getX()));
    jLabel3.setText("y:"+String.valueOf(evt.getY()));
  }

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    funkcja= 1;
  }

  private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    funkcja=2;
  }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new NewJFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JButton jButton4;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  // End of variables declaration

}

dodanie znacznika <code class="java"> - fp

0

Co to jest?

    protected void paintComponent(Graphics g)
    {

      super.paintComponent(g);
      for(int i=0;i<10;i++)
      {
      tab[i]=x;
      tab2[i]=y;
      tab3[i]=x2;
      tab4[i]=y2;
      }
      for(int i=0;i<10;i++){
      g.setColor(Color.black);
      if(funkcja==1)
      g.drawLine(tab[i],tab2[i],tab3[i],tab4[i]);
      else
      if(funkcja==2)
      g.drawRect(tab[i],tab2[i],tab3[i],tab4[i]);

      }

    }

Przecież wszystkie elementy tablic są identyczne. Naprawdę rysujesz wielokrotnie jeden i ten sam obiekt.

0

W takim razie jak to poprawić?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0