Jak wybrać programowo przycisk TAK w Messagebox

2013-11-05 13:22
0

Mam taki kod :

 if Application.Messagebox('Jak wybrać programowo przycisk TAK ?','Pytanie ?',Mb_YesNo+Mb_IconInformation)= IDYes then
 Caption := 'TAK' else Caption := 'NIE';

Drugie pytanie komponentu XPManifest jak go programowo wyłączyć. Jest dodany do aplikacji. Wiem, że mógłbym dołączyć go osobno w pliku do aplikacji wówczas gdyby znajdował się obok aplikacji byłby styl XP a gdyby go nie było byłby surowy widok aplikacji. Czy jest możliwość wyłączenia w stylu XPManifes.Active := True. W necie podają jednak dla tego komponentu nie ma Active.


Iucundi acti labores
edytowany 2x, ostatnio: Bruno(M), 2013-11-05 13:42

Pozostało 580 znaków

2013-11-05 14:21
1
 1. Po co chcesz programowo "naciskać przycisk" w MessageBox?
  Jeżeli chcesz aby wywołany MessageBox automatycznie wyłączył się po zadanym czasie użyj MessageBoxTimeOut http://edn.embarcadero.com/print/32736

 2. 
  uses
  UxTheme;

procedure DisableThemesApp;
begin
SetThemeAppProperties(0);
SendMessage(Application.Handle,WM_THEMECHANGED,0,0);
SendMessage(Application.MainForm.Handle,CM_RECREATEWND,0,0);
end;

procedure EnableThemesApp;
begin
SetThemeAppProperties(STAP_ALLOW_NONCLIENT or STAP_ALLOW_CONTROLS or STAP_ALLOW_WEBCONTENT);
SendMessage(Application.Handle,WM_THEMECHANGED,0,0);
SendMessage(Application.MainForm.Handle,CM_RECREATEWND,0,0);
end;


Nie odpowiadam na PW w sprawie pomocy programistycznej.
Pytania zadawaj na forum, bo:
od tego ono jest ;) | celowo nie zawracasz gitary | przeczyta to więcej osób a więc większe szanse że ktoś pomoże.

Pozostało 580 znaków

2013-11-05 14:46
0

Chodzi pewnie o zasymulowanie kliknięcia przycisku;

Z tego co pamiętam były tutaj już wątki na ten temat - pobranie uchwytu do okna MessageBox i obliczenie jego współrzędnych na ekranie, przesunięcie kursora nad przycisk (także po obliczeniach) i kliknięcie; Trzeba tylko poszukać; Chyba że chodzi o inny sposób, ale mało informacji pytacz podał; Równie dobrze można to załatwić symulacją wciśnięcia odpowiednich klawiszy (lub jednego), bo przyciski mają ustawione skróty literowe.


edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2013-11-05 14:47

Pozostało 580 znaków

2013-11-05 15:21
0

W kombinacji Mb_YesNo zawsze No jest domyślne.
Co zrobić? Odwrócić pytanie.

 if Application.Messagebox('Jak wybrać programowo przycisk nie ten z nazwą TAK ?','Pytanie ?',Mb_YesNo+Mb_IconInformation)= IDYes then
 Caption := 'TAK' else Caption := 'NIE';

Owszem da się zrobić by domyślnym było <tak> ale to nie jest hop-siup.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2013-11-05 20:35
1

Pokażę poniżej dwa rozwiązania. Z zastosowanem VCL oraz WinAPI. Ponieważ mozna rozwiązać to tak, jak opisał @kAzek. Jednak ta funkcja nie instnieje raczej w starszych wersjach IDE. Poza tym z tego co googlowałem, to jest nieudokumentowana raczej. Także pewnie i tak trzeba by się pobawić w dodawanie własnych deklaracji funkcji i ładowania jej z dllek systemowych.

Dodam tylko, że jeśłi chodzi o rozwiązanie WinAPI, to jeżeli mielibyśmy pokazywać MessageBox, ktory normalnie da się zamknąć klawiszem Escape (na przykład z samym przyciskiem "OK". To należało by subclassować w taki sposób jak dla formatki, okienko MessageBoxa i dodać tam obsługę wykrywania klawisza Escape przez GetAsyncKeyState. Po stwierdzeniu naciśnięcia Escape po prostu wykonać EndDialog i tyle. Myślę, że wszystko teraz powinno być jasne.

I na przyszłość prośba do pytającego. Najpierw googlujesz, kombinujesz sam "do bólu", a dopiero w ostateczności smarujesz post na forum. Ja nie jestem geniuszem programistycznym, a wszystkie podstawy tego kodu ustaliłem kiedyś tylko dzięki googlowaniu. Także da się, jeżeli się tylko chce wykazać samodzielnością :)

//...
var
 Btn : TButton;

function ShowPolishMsgDlg(Msg : string; DlgType : TMSgDlgType; Buttons : TMsgDlgButtons) : TModalResult;
var
 Dlg : TForm;
begin
 Dlg := CreateMessageDialog(Msg, DlgType, Buttons);
 Dlg.BorderIcons := [];
 Dlg.Caption := Application.Title;
 TButton(Dlg.FindComponent('Ok')).Caption := 'OK';
 TButton(Dlg.FindComponent('No')).Caption := '&Nie';
 TButton(Dlg.FindComponent('Yes')).Caption := '&Tak';
 Btn := TButton(Dlg.FindComponent('Yes'));
 TButton(Dlg.FindComponent('Help')).Caption := 'Pomoc';
 TButton(Dlg.FindComponent('Retry')).Caption := 'Ponów';
 TButton(Dlg.FindComponent('All')).Caption := 'Wszystko';
 TButton(Dlg.FindComponent('Cancel')).Caption := 'Anuluj';
 TButton(Dlg.FindComponent('Ignore')).Caption := 'Ignoruj';
 TButton(Dlg.FindComponent('NoToAll')).Caption := 'Nie na wszystko';
 TButton(Dlg.FindComponent('YesToAll')).Caption := 'Tak na wszystko';
 Dlg.ShowModal;
 Result := Dlg.ModalResult;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender : TObject);
begin
 Timer1.Enabled := True;
 ShowPolishMsgDlg('Test', mtConfirmation, [mbYes, mbNo]);
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender : TObject);
begin
 Btn.Click;
end;

const
 WM_CHANGEMSGBOX = WM_USER + 2013;

var
 POldFormProc : Pointer;

function MsgBox(AHWnd : HWND; Text, Title : string; UType : UINT) : integer;
begin
 PostMessage(Form1.Handle, WM_CHANGEMSGBOX, 0, 0);
 Result := MessageBox(AHWnd, PChar(Text), PChar(Title), UType);
end;

var
 BtnHandle : HWND;

function NewFormProc(AHWnd : HWND; Msg : UINT; AWParam : WParam; ALParam : LParam) : LResult; stdcall;
var
 H : HWND;
begin
 if Msg = WM_CHANGEMSGBOX then
 begin
  H := FindWindow(WC_DIALOG, nil);
  if GetParent(H) = Form1.Handle then
  begin
   SetDlgItemText(H, IDTRYAGAIN, '&Try again');
   SetDlgItemText(H, IDCONTINUE, 'Contin&ue');
   SetDlgItemText(H, ID_CANCEL, '&Cancel');
   SetDlgItemText(H, ID_RETRY, '&Retry');
   SetDlgItemText(H, IDIGNORE, '&Ignore');
   SetDlgItemText(H, IDABORT, '&Abort');
   SetDlgItemText(H, ID_HELP, '&Help');
   SetDlgItemText(H, ID_YES, '&Yes');
   SetDlgItemText(H, ID_NO, '&No');
   BtnHandle := GetDlgItem(H, ID_YES);
  end;
 end;
 Result := CallWindowProc(POldFormProc, AHWnd, Msg, AWParam, ALParam);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender : TObject);
begin
 Timer1.Enabled := False;
 Timer1.Interval := 3000;
 Timer2.Enabled := False;
 Timer2.Interval := 3000;
 POldFormProc := Pointer(SetWindowLong(Self.Handle, GWL_WNDPROC, Integer(@NewFormProc)));
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender : TObject);
begin
 Timer2.Enabled := True;
 MsgBox(Self.Handle, 'Googluj zanim zapytasz o cokolwiek na forum!', 'Test', MB_ICONQUESTION + MB_YESNO);
end;

procedure TForm1.Timer2Timer(Sender : TObject);
begin
 SendMessage(BtnHandle, BM_CLICK, 0, 0);
end;

Funkcja nie istnieje w żadnej wersji IDE ponieważ jak wspomniałeś jest nieudokumentowana ale można ja nawet statycznie importować ponieważ istnieje ona min. od Windows 98 (nie wiem czy nie 95) po najnowszy czyli 8.1 i prawdopodobnie jeszcze długo będzie istniała, bo zwykła funkcja MessageBox w konsekwencji ją wywołuje podając jako ostatni parametr $FFFFFFFF czyli ok 49 dni o czym można przeczytać na stronie do której podałem link ;) - kAzek 2013-11-05 20:44
@kAzek: $FFFFFFFF to nie jest 49 dni tylko magiczna stała INFINITE, która jest przypadkiem szczególnym. gdybyś czekał te 49 dni to się nie doczekasz. - Azarien 2013-11-05 21:55
@Azarien nie sprawdzałem i raczej nie udało by mi się mieć tyle uruchomionego kompa przez restartu w każdym razie tak tam napisali ale całkiem możliwe że rzeczywiście oznacza to czekanie "do skutku" bo faktycznie INFINITE = $FFFFFFFF. Jak się komuś chce to niech sobie zdeasembluje user32.dll i docieka ;) - kAzek 2013-11-05 22:34
No tak deassembleracja dllki to już dla wytrwałych raczej. Bo czegóż wymagać tutaj od ludzi, co to nawet pogoolować wytrwale nie chcą :/ - olesio 2013-11-05 23:31

Pozostało 580 znaków

2013-11-06 17:07
0

KAzek jeśli chodzi o wyłączenie komponentu manifest działa wszystko dobrze. Pracuje na Windows 7 wiem, że dla tego systemu jak i Visty są inne manifesty.
Kiedyś już poruszałem ten temat. Kiedy załaduję dużą ilość elementów do ListBox w ten sposób:

 MojaLista := TStringList.Create;
 MojaLista.LoadFromFile('1.txt');

 ListBox1.Style := lbVirtual;
 ListBox1.Count := MojaLista.Count 

procedure Form1.ListBox1Data(Control: TWinControl; Index: Integer;
 var Data: String);
begin
 Data := MojaLista[Index];
end; 

Kiedy przesuwam suwak listy schodzi w dół i wraca do góry. Korzystam z unita zaczerpniętego w necie VistaAltFix i nadal problem jest ten sam. Dlatego właśnie
pytałem o wyłączenie komponentu manifest. Kiedy go całkowicie usunę z formatki czy też z uses. Suwak zachowuje się normalnie. Próbowałem dołączyć różne manifesty
dla Windows 7 i nadal suwak podczas przesuwania w dół po puszczeniu wraca do góry. Tak jakby nie było odświeżania. Jak ten problem rozwiązać dla 7.


Iucundi acti labores

Pozostało 580 znaków

2013-11-06 17:14
0

Powinieneś obsłużyć również ListBox1DataFind


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2013-11-08 11:58
0

Olesio nie wiem dlaczego ale drugi przykład dla Timera2 nie działa


Iucundi acti labores
edytowany 1x, ostatnio: Bruno(M), 2013-11-08 11:58
Nie ma &quot;nie działa&quot; - to nic nie tłumaczy, napisz dokładnie co się dzieje; - furious programming 2013-11-08 14:02

Pozostało 580 znaków

2013-11-08 19:22
0

Właśnie @Bruno(M): co znaczy nie działa? Powinieneś będąc już jakiś czas na forum, wiedzieć że jeżeli nie zaznacze inaczej, to moje kody są wcześniej pisane pod IDE, kompilowane i testowane. Także nie podał bym Tobie niesprawdzonego kodu. U mnie ten kod działa. Ewentualnie można zamienić SendMessage na PostMessage. Jeżeli MessageBox nie zamyka się sam po trzech sekundach, to sprawdź:
Czy na pewno Timer jest włączony.
Czy MessageBox jaki wyświetlasz jest z przyciskiem Yes.
Czy subclasowałeś kod obsługi komunikatów dla Formatki, tak jak zrobiłem to w OnCreate.

Działanie wstępne widać po tym, że na polsko języcznym systemie - etykiety przycisków będą takie, jak zdefiniowałem. Jeżeli jednak piszesz pod Lazarusem, o czym oczywiście może nie wspomniałeś, bo i po co :/ To może @Furious Programming doradzi jak tam subclassować. Bo tak kiedyś @payl wychwalał te środowisko, a cholera wie jak tam subclassować formatkę żeby nie otrzymywać błędu o kodzie 1413. Przykłady z googla nie spowodowały daleszego działania. A i oczywiscie wtedy WCDIALOG pewnie trzeba zastapić ''#32770', ze stałych komunikatów usunąc `i dodać do sekcji uses modułyWindows, Messages, jwawinuser. Dodatkowo jeszcze pewnie dyrektywę{$MODE Delphi}{$H+}`. Jednak nadal nie ogarniam tam subclassingu. Fajnie, IDE darmowe, ale żeby były cyrki pod LCL z tak prostą rzeczą jak subclassing to nieporozumienie według mnie.

A wszystko robiłem według http://wiki.freepascal.org/Wi[...]a#Processing_non-user_message i nie chce się skompilować plując mi o błedach konwersji typów i że nie są portable. A może problemem jest to, że używam Lazarusa 64 bitowego? Anyway, na pewno poprzedni podany przeze mnie kod pod Delphi raczej powinien zadziałać. Ale kompilowałem go i testowałem pod starszym Delphi 7, którego używam ze względu na to, że często piszę w WinAPI i wolę mieć mniejsze exeki niż opasłe krówska po pare MB dla exeka, który nie ma w sobie grama kodu ;)


edytowany 2x, ostatnio: olesio, 2013-11-08 19:30

Pozostało 580 znaków

2013-11-09 14:42
0

Olesio z całym szacunkiem dla Ciebie i dla Twojej wiedzy. Chodzi mi o to, że jak korzystam np. z takiego kodu

 if Application.Messagebox('Jak wybrać programowo przycisk TAK ?','Pytanie ?',Mb_YesNo+Mb_IconInformation)= IDYes then
 Caption := 'TAK' else Caption := 'NIE';

Przyciski są oznaczone Tak i Nie. I problem w tym, że okno nie zamyka się.


Iucundi acti labores
edytowany 2x, ostatnio: Bruno(M), 2013-11-09 14:43
:) :) @olesio, nie rzucać perły przed wieprze ... - _13th_Dragon 2013-11-09 14:47
Jeżeli używasz mojego kodu w wersji WinAPI, identycznie jak wkleiłem. A przyciski w dialogu mają i tak polskie etykiety to znaczy, że kod nie zadziała. Ponieważ z jakichś powodów nie powiódł się subclassing, o czym już wspomniałem w poprzednim postcie. Być może @Furious Programming da radę coś podpowiedzieć w tej kwestii. Gdyż ja pod Lazarusem 64 bit nie ogarnąłem niestety sposobu na działąjący subclassing. - olesio 2013-11-09 19:18
Ja nawet na oczy nie widziałem Lazarusa 64-bit C: - furious programming 2013-11-09 19:19
Ale to fakt, póki co nie mam rozwiązania tego problemu, natomiast kilka bugów z tym związanych znalazłem w dyskusjach w sieci; Widać subclassing w Lazarusie nie jest najłatwiejszą rzeczą do zaimplementowania ;) - furious programming 2013-11-09 19:20
@Furious Programming: no to nawet niech będzie coś co działa skutecznie pod 32 bitowym. Żeby po dorarciu jakiegokolwiek komunikatu do Formatki był MessageBox / Widnows.Beep - cokolwiek. Oczywiście za pewne można robić procedury ze słowem kluczowym message, które być możę zadziałają prawidłowo. Jednak mi tutaj chodzi o rozwiązanie WinAPI friendly ;) - olesio 2013-11-09 19:31
Tak, można bezproblemowo tworzyć własne metody obsługi najprzeróżniejszych komunikatów i to działa - testowałem/wykorzystywałem kilka razy i nic złego się nie działo; Nie wiem jak z WinAPI, ale jak znajdę chwilkę to zbadam sprawę; - furious programming 2013-11-09 19:34

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0