JTable nie wyświetla się w JFrame

0

Witam,

Mam taki mały problem ,

Klasę JFrame i klasę JTable ,

Gdy dodaję obiekt table do ona wyświetla się białe puste pole

Podsyłam dwa kody

import java.awt.BorderLayout;

import javax.swing.*;
import javax.xml.crypto.Data;

  public class window extends JFrame {

  public static void main(String[] args) {
    // Okno
    window okno = new window();
    okno.setSize(1024, 768);
    okno.setVisible(true);
    okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    okno.setLocationRelativeTo(null);
    //Menu Głowne
    JMenuBar menu = new JMenuBar();
    //Kategorie menu
    JMenu file = new JMenu("File");
    menu.add(file);
    //Podmenu
    JMenuItem open = new JMenuItem("Otwórz");
    file.add(open);
    JMenuItem save = new JMenuItem("Zapisz");
    file.add(save);
    JMenuItem exit = new JMenuItem("Wyjdź");
    file.add(exit);

    //Pokaz okno
    okno.setJMenuBar(menu);

    // Table
    JTable table = new JTable();
    okno.add(table);
    okno.getContentPane().add(BorderLayout.CENTER,table);
  }
}

Oraz JTable

import java.awt.*;

import javax.swing.*;

public class table extends JFrame {

  JTable table;

  public table(){
    JTable table = new JTable();
    setLayout(new FlowLayout());
    Boolean status = true;
    String[] columnNames = {"Data Wyjazdu","Data Powrotu","Kraj","Umiejscowienie","Cena","Status"};

    Object[][] data = {
        {"21-10-2013","01-11-2013","Polska","Morze","Cena",status} 
    };

    table = new JTable(data,columnNames);
    table.setPreferredScrollableViewportSize(new Dimension(1024,100));
    table.setFillsViewportHeight(true);

    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(table);
    add(scrollPane);
  }
}

Proszę o pomoc

dodanie znaczników <code class="java"> + lekkie sformatowanie kodu - fp

0

pierwsza rada, chyba najbardziej pomocna, wyrzuć ten kod i zacznij od nowa...
w metodzie main tworzysz obiekt JTable, który nic nie zawiera

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0