Położenie tekstu w OpenGL

0

Gdy wyświetlam tekst za pomocą glRasterPos2d to otrzymuje

glRasterPos2d( x, y );

Ale gdy robię zoom funkcją glScaled to otrzymuje

glScaled( Zoom,Zoom,0 );

Jakiej funkcji mam użyć aby tekst nie zmieniał położenia?

0

pokaż jak robisz viewport i macierz przekształcenia.

0
void Reshape( int width, int height )
{  
  // obszar renderingu - całe okno
  glViewport( 0, 0, width, height );

  // wybór macierzy rzutowania
  glMatrixMode( GL_PROJECTION );

  // macierz rzutowania = macierz jednostkowa
  glLoadIdentity();

  // nie wiem co tu wpisać :)
  //gluPerspective( angle, 1.333, 1,15.0 );

  // wysokość okna większa od wysokości okna
  if( width < height && width > 0 )
    glFrustum( - 2.0, 2.0, - 2.0 * height / width, 2.0 * height / width, 1.0, 15.0 );
   else
  // szerokość okna większa lub równa wysokości okna
  if( width >= height && height > 0 )
    glFrustum( - 2.0 * width / height, 2.0 * width / height, - 2.0, 2.0, 1.0, 15.0 );

  // generowanie sceny 3D
  Display();
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0