"Najbardziej irytująca interpretacja składni języka C++"

0

Cześć. Czytam właśnie książkę pt. "Język C++ i przetwarzanie współbieżne w akcji" i na stronie 37 mam następujący akapit:

Podczas przekazywania obiektu funkcji na wejściu konstruktora wątku należy unikać zjawiska określanego mianem najbardziej irytującej interpretacji składni języka C++ (ang. C++'s most vexing parse). Przekazanie zmiennej tymczasowej zamiast zmiennej nazwanej spowoduje, że użyta składnia będzie wyglądała jak deklaracja funkcji i tak też zostanie zinterpretowana przez konstruktor (nie jako definicja obiektu). Oto przykład:

std::thread my_thread(background_task());

Moje pytanie jest co to dokładnie znaczy? Co to znaczy zmienna nazwana i zmienna tymczasowa? I o co chodzi z tym "najbardziej irytującej interpretacji składni języka C++"?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1