Windows Phone błędy timera

0

Witajcie
Zrobiłem taki "timer" i jest problem z wyświetlaniem jego wartości w kontrolce tekstowej- tj. na pierwszym poziomie wszystko wyświetla się prawidłowo, ale już na kolejnym timer "przyspiesza" (drugi lvl - timer "idzie" co dwa, trzeci lvl - timer co trzy itd.)

Poniżej mój kod:

  
    private void Timer()
    {
      System.Windows.Threading.DispatcherTimer dt = new System.Windows.Threading.DispatcherTimer();
      dt.Interval = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 1000);
      dt.Tick += new EventHandler(dt_Tick);
      dt.Start();
    }

    int easy = 180;
    int medium = 120;
    int hard = 90;
    int hardcore = 60;

    void dt_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      string lvl = LoadLvl();

      if (lvl.Equals("easy"))
      {
        timer.Text = string.Format("{0}s", easy);
        easy--;
        if (easy < 11)
          timer.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red);
        if (easy < 0)
          TimeOut();
      }
      else if (lvl.Equals("medium"))
      {
        timer.Text = string.Format("{0}s", medium);
        medium--;
        if (medium < 11)
          timer.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red);
        if (medium < 0)
          TimeOut();
      }
      else if (lvl.Equals("hard"))
      {
        timer.Text = string.Format("{0}s", hard);
        hard--;
        if (hard < 11)
          timer.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red);
        if (hard < 0)
          TimeOut();
      }
      else if (lvl.Equals("hardcore"))
      {
        timer.Text = string.Format("{0}s", hardcore);
        hardcore--;
        if (hardcore < 11)
          timer.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red);
        if (hardcore < 0)
          TimeOut();
      }
    }

W momencie, kiedy pojawia się informacja o wygranej resetuje zmienne z wartościami dla timera (easy itd) oraz inicjalizuję po raz kolejny Timer().

Dziękuję za pomoc i pozdrawiam

0

Ktoś na forum w ogóle interesuje się Windows Phone'wym C#?

0

Pokaż cały kod, bo tutaj nie widać inicjalizacji, tego resetowania itd. Bez tego nie da się zrozumieć jak działa twój program.

Do tego mógłbyś zrefaktoryzować ten kod. W dt_Tick możesz wywalić ify, a dane o poziomie przesyłać w jakiejś klasie.

0

Cóż chciałem tego uniknąć, ze względu na dość dużą zawiłość mojego kodu (najpierw chcę się uporać z timerem, a później będę zajmował się optymalizacją kodu).
Więc jeżeli coś będzie niezrozumiałe to proszę o wiadomość- wyjaśnię ;)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.IO.IsolatedStorage;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using Microsoft.Phone.Controls;
using System.Windows.Threading;

namespace Hangman
{
  public partial class Plays : PhoneApplicationPage
  {

    string folderName = "Hangman";
    string fileNameR = "Hangman-random.txt";
    string fileNameT = "Hangman-tip.txt";
    string fileNameL = "Hangman-lvl.txt";
    int liczba;
    int licznik = 0;
    int k = 1;
    int o = 0;
    int[] tips = new int[10];
    int ea = 0;
    int md = 0;
    int h = 0;
    int hc = 0;

    private string LoadTip()
    {
      string result = null;

      using (IsolatedStorageFile isf = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
      {

        string filePath = System.IO.Path.Combine(folderName, fileNameT);

        if (isf.FileExists(filePath))
        {

          try
          {

            using (IsolatedStorageFileStream rawStream = isf.OpenFile(filePath,

                System.IO.FileMode.Open))
            {

              StreamReader reader = new StreamReader(rawStream);

              result = reader.ReadLine();

              reader.Close();

            }

          }

          catch
          {

          }

        }

      }

      return result;

    }

    private string LoadLvl()
    {
      string result = null;

      using (IsolatedStorageFile isf = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
      {

        string filePath = System.IO.Path.Combine(folderName, fileNameL);

        if (isf.FileExists(filePath))
        {

          try
          {

            using (IsolatedStorageFileStream rawStream = isf.OpenFile(filePath,

                System.IO.FileMode.Open))
            {

              StreamReader reader = new StreamReader(rawStream);

              result = reader.ReadLine();

              reader.Close();

            }

          }

          catch
          {

          }

        }

      }

      return result;

    }

    private string LoadRandom()
    {
      string result = null;

      using (IsolatedStorageFile isf = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
      {

        string filePath = System.IO.Path.Combine(folderName, fileNameR);

        if (isf.FileExists(filePath))
        {

          try
          {

            using (IsolatedStorageFileStream rawStream = isf.OpenFile(filePath,

                System.IO.FileMode.Open))
            {

              StreamReader reader = new StreamReader(rawStream);

              result = reader.ReadLine();

              reader.Close();

            }

          }

          catch
          {

          }

        }

      }

      return result;

    }

    private void Timer()
    {
      System.Windows.Threading.DispatcherTimer dt = new System.Windows.Threading.DispatcherTimer();
      dt.Interval = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 1000);
      dt.Tick += new EventHandler(dt_Tick);
      dt.Start();
    }

    public Plays()
    {
      InitializeComponent();
      Losowanie((int.Parse(tip.Text) + 4).ToString(), (int.Parse(tip.Text) + 3).ToString(), (int.Parse(tip.Text) + 2).ToString(), (int.Parse(tip.Text) + 1).ToString());
      LvlTXT(poziom);
      Timer();
    }

    private void Losowanie(string easy, string medium, string hard, string hardcore)
    {
      try
      {
        string lvl = LoadLvl();
        int random = int.Parse(LoadRandom());
        int tipp = int.Parse(LoadTip());

        if (lvl.Equals("easy"))
        {
          if (poziom == 1)
            liczba = new Random().Next(1, random);
          else
            liczba = new Random().Next(1, ea);
          if (poziom == 1)
            PodpowiedzTXT(LoadTip());
          else
          {
            if (int.Parse(tip.Text) + 4 <= 10)
              PodpowiedzTXT(easy);
            else
              PodpowiedzTXT("10");
          }
          PoziomTXT(lvl.ToUpper());
          if (poziom == 1)
            LiczbaTXT(random.ToString());
          else
            LiczbaTXT((20 + ea).ToString());

          for (; licznik < tipp; licznik++)
          {
            int tipss = new Random().Next(1, (tipp + 1));
            if (tips[0] == tipss || tips[1] == tipss || tips[2] == tipss || tips[3] == tipss || tips[4] == tipss || tips[5] == tipss || tips[6] == tipss || tips[7] == tipss || tips[8] == tipss || tips[9] == tipss) //losowanie liczby bez powtórzeń, zdaję sobie sprawę, że nie jest to profesjonalne rozwiązanie, ale nie miałem pomysłu na nic innego 
            {
              licznik--;
            }
            else
            {
              tips[licznik] = tipss;
            }
          }

        }
        else if (lvl.Equals("medium"))
        {
          if (poziom == 1)
            liczba = new Random().Next(1, random);
          else
            liczba = new Random().Next(1, md);
          if (poziom == 1)
            PodpowiedzTXT(LoadTip());
          else
          {
            if (int.Parse(tip.Text) + 3 <= 10)
              PodpowiedzTXT(medium);
            else
              PodpowiedzTXT("10");
          }
          PoziomTXT(lvl.ToUpper());
          if (poziom == 1)
            LiczbaTXT(random.ToString());
          else
            LiczbaTXT((30 + md).ToString());

          for (; licznik < tipp; licznik++)
          {
            int tipss = new Random().Next(1, (tipp + 1));
            if (tips[0] == tipss || tips[1] == tipss || tips[2] == tipss || tips[3] == tipss || tips[4] == tipss)
            {
              licznik--;
            }
            else
            {
              tips[licznik] = tipss;
            }
          }
        }
        else if (lvl.Equals("hard"))
        {
          if (poziom == 1)
            liczba = new Random().Next(1, random);
          else
            liczba = new Random().Next(1, h);
          if (poziom == 1)
            PodpowiedzTXT(LoadTip());
          else
          {
            if (int.Parse(tip.Text) + 2 <= 10)
              PodpowiedzTXT(hard);
            else
              PodpowiedzTXT("10");
          }
          PoziomTXT(lvl.ToUpper());
          if (poziom == 1)
            LiczbaTXT(random.ToString());
          else
            LiczbaTXT((40 + h).ToString());

          for (; licznik < tipp; licznik++)
          {
            int tipss = new Random().Next(1, (tipp + 1));
            if (tips[0] == tipss || tips[1] == tipss || tips[2] == tipss)
            {
              licznik--;
            }
            else
            {
              tips[licznik] = tipss;
            }
          }
        }
        else if (lvl.Equals("hardcore"))
        {
          if (poziom == 1)
            liczba = new Random().Next(1, random);
          else
            liczba = new Random().Next(1, hc);
          if (poziom == 1)
            PodpowiedzTXT(LoadTip());
          else
          {
            if (int.Parse(tip.Text) + 1 <= 10)
              PodpowiedzTXT(hardcore);
            else
              PodpowiedzTXT("10");
          }
          PoziomTXT(lvl.ToUpper());
          if (poziom == 1)
            LiczbaTXT(random.ToString());
          else
            LiczbaTXT((50 + hc).ToString());

          for (; licznik < tipp; licznik++)
          {
            int tipss = new Random().Next(1, (tipp + 1));
            if (tips[0] == tipss)
            {
              licznik--;
            }
            else
            {
              tips[licznik] = tipss;
            }
          }
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        liczba = new Random().Next(1, 20);
        PodpowiedzTXT("10");
        PoziomTXT("EASY");
        LiczbaTXT("20");

        for (; licznik < 10; licznik++)
        {
          int tipss = new Random().Next(1, 11);
          if (tips[0] == tipss || tips[1] == tipss || tips[2] == tipss || tips[3] == tipss || tips[4] == tipss || tips[5] == tipss || tips[6] == tipss || tips[7] == tipss || tips[8] == tipss || tips[9] == tipss)
          {
            licznik--;
          }
          else
          {
            tips[licznik] = tipss;
          }
        }
      }
    }

    private void PodpowiedzTXT(string tips)
    {
      tip.Text = tips;
    }

    private void PoziomTXT(string poziom)
    {
      st.Text = poziom;
    }

    private void LiczbaTXT(string liczba)
    {
      number.Text = string.Format("1-{0}", liczba);
    }

    private void LvlTXT(int c)
    {
      lvl.Text = c.ToString();
    }

    private void Szubienica(int w)
    {
      if (w == 1)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/2.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 2)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/3.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 3)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/4.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 4)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/5.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 5)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/6.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 6)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/7.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 7)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/8.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 8)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/9.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 9)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/10.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 10)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/11.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 11)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/gameover.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 12)
      {
        MessageBox.Show("Koniec gry!", "Przegrałeś", MessageBoxButton.OK);
        NavigationService.Navigate(new Uri("/MainPage.xaml", UriKind.Relative));
      }
    }

    int w = 1;
    int poziom = 1;
    int easy = 180;
    int medium = 120;
    int hard = 90;
    int hardcore = 60;

    void dt_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      string lvl = LoadLvl();

      if (lvl.Equals("easy"))
      {
        timer.Text = string.Format("{0}s", easy);
        
        if (easy < 11)
          timer.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red);
        if (easy < 0)
          TimeOut();
        easy--;
      }
      else if (lvl.Equals("medium"))
      {
        timer.Text = string.Format("{0}s", medium);
        medium--;
        if (medium < 11)
          timer.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red); 
        if (medium < 0)
          TimeOut();
      }
      else if (lvl.Equals("hard"))
      {
        timer.Text = string.Format("{0}s", hard);
        hard--;
        if (hard < 11)
          timer.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red); 
        if (hard < 0)
          TimeOut();
      }
      else if (lvl.Equals("hardcore"))
      {
        timer.Text = string.Format("{0}s", hardcore);
        hardcore--;
        if (hardcore < 11)
          timer.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red); 
        if (hardcore < 0)
          TimeOut();
      }
    }

    private void TimeOut()
    {
      MessageBox.Show("Koniec czasu...", "Przegrałeś!", MessageBoxButton.OK);
      NavigationService.Navigate(new Uri("/MainPage.xaml", UriKind.Relative));
    }

    private void check_btn1_Copy1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {

      for (; w < 13; w++)
      {
        try
        {
          if (tbx1.Text.Equals(liczba.ToString()))
          {
            MessageBox.Show("Wygrałeś!", "Gratulacje", MessageBoxButton.OK);
            w = 1;
            o = 0;
            BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
            (new Uri("", UriKind.Relative));
            img.Source = myImage1;
            tbx1.Text = "";
            BitmapImage myImage = new BitmapImage
            (new Uri("Image/null.png", UriKind.Relative));
            m.Source = myImage;
            for (; ; )
            {
              LvlTXT(poziom + 1);
              break;
            }
            poziom++;
            ea = ea + 3;
            md = md + 6;
            h = h + 9;
            hc = hc + 12;
            Losowanie((int.Parse(tip.Text) + 4).ToString(), (int.Parse(tip.Text) + 3).ToString(), (int.Parse(tip.Text) + 2).ToString(), (int.Parse(tip.Text) + 1).ToString());
            easy = 180;
            medium = 120;
            hard = 90;
            hardcore = 60;
            Timer();
          }
          else if (int.Parse(tbx1.Text) > liczba)
          {
            BitmapImage myImage = new BitmapImage
            (new Uri("Image/mniej.png", UriKind.Relative));
            m.Source = myImage;
            Szubienica(w);

          }
          else if (int.Parse(tbx1.Text) < liczba)
          {
            BitmapImage myImage = new BitmapImage
            (new Uri("Image/więcej.png", UriKind.Relative));
            m.Source = myImage;
            Szubienica(w);
          }
        }
        catch (Exception blad)
        {
          MessageBox.Show(blad.Message, "Błąd!", MessageBoxButton.OK);
          w--;
        }
        break;
      }
      w++;

    }

    private void check_btn1_Copy_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      int LT = int.Parse(tip.Text);
        try
        {
          for (; k <= LT; )
          {
            PodpowiedzTXT((LT - k).ToString());
            break;
          }
          if ((LT - k) >= 0)
          {

            for (; o < 11; o++)
            {
              if (tips[o] == 1)
              {
                MessageBox.Show("1", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 2)
              {
                MessageBox.Show("2", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 3)
              {
                MessageBox.Show("3", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 4)
              {
                MessageBox.Show("4", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 5)
              {
                MessageBox.Show("5", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 6)
              {
                MessageBox.Show("6", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 7)
              {
                MessageBox.Show("7", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 8)
              {
                MessageBox.Show("8", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 9)
              {
                MessageBox.Show("9", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 10)
              {
                MessageBox.Show("10", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
            }
            o++;
          }
          else
            MessageBox.Show("Wykorzystałeś wszystkie podpowiedzi!", "Błąd", MessageBoxButton.OK);
        }
        catch (Exception)
        {
          LT = 10;

          for (; k <= LT; )
          {
            PodpowiedzTXT((LT - k).ToString());
            break;
          }
          if ((LT - k) >= 0)
          {

            for (; o < LT; o++)
            {
              if (tips[o] == 1)
              {
                MessageBox.Show("1", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 2)
              {
                MessageBox.Show("2", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 3)
              {
                MessageBox.Show("3", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 4)
              {
                MessageBox.Show("4", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 5)
              {
                MessageBox.Show("5", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 6)
              {
                MessageBox.Show("6", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 7)
              {
                MessageBox.Show("7", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 8)
              {
                MessageBox.Show("8", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 9)
              {
                MessageBox.Show("9", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 10)
              {
                MessageBox.Show("10", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
            }
            o++;
          }
          else
            MessageBox.Show("Wykorzystałeś wszystkie podpowiedzi!", "Błąd", MessageBoxButton.OK);
        }
      }
    }
  }


Pozdrawiam

0

Timer przyśpiesza prawdopodobnie dlatego, że gdy próbujesz wystartować nowy poziom z nowym timerem to nie "kasujesz" starego, 2 zegarki wchodzą do 1 metody i najpierw jedna pomniejsza czas, później kolejna.

pytania poza konkursem

Co według ciebie robi ten kod?

            for (; ; )
            {
              LvlTXT(poziom + 1);
              break;
            }

a ten?

              LvlTXT(poziom + 1);

czy nie dałop by się zamienić:

    private void Szubienica(int w)
    {
      if (w == 1)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/2.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 2)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/3.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 3)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/4.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 4)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/5.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 5)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/6.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 6)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/7.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 7)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/8.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 8)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/9.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 9)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/10.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 10)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/11.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 11)
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/gameover.png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
      else if (w == 12)
      {
        MessageBox.Show("Koniec gry!", "Przegrałeś", MessageBoxButton.OK);
        NavigationService.Navigate(new Uri("/MainPage.xaml", UriKind.Relative));
      }
    }

na coś w stylu:

    private void Szubienica(int w)
    {
      if (w == 12)
      {
        MessageBox.Show("Koniec gry!", "Przegrałeś", MessageBoxButton.OK);
        NavigationService.Navigate(new Uri("/MainPage.xaml", UriKind.Relative));
      }
      else
      {
        BitmapImage myImage1 = new BitmapImage
        (new Uri("Image/" + Convert.ToString(w+1) + ".png", UriKind.Relative));
        img.Source = myImage1;
      }
    }

albo tego:

            for (; o < 11; o++)
            {
              if (tips[o] == 1)
              {
                MessageBox.Show("1", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 2)
              {
                MessageBox.Show("2", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 3)
              {
                MessageBox.Show("3", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 4)
              {
                MessageBox.Show("4", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 5)
              {
                MessageBox.Show("5", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 6)
              {
                MessageBox.Show("6", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 7)
              {
                MessageBox.Show("7", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 8)
              {
                MessageBox.Show("8", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 9)
              {
                MessageBox.Show("9", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
              else if (tips[o] == 10)
              {
                MessageBox.Show("10", "Podpowiedź", MessageBoxButton.OK);
                break;
              }
            }

itd...

0

Problem z timerem już rozwiązany - rzeczywiście zapomniałem go zastopować. Co do Twoich uwag już racja, Twoje rozwiązania są lepsze, jednak jak już wspomniałem - najpierw chciałem rozwiązać problem timera, a później zająć się optymalizacją kodu.
W metodzie z podpowiedziami nie da się tego jakoś skrócić ponieważ będą tam różne podpowiedzi dla poszczególnych "if'ów"- tylko chwilowo jest pod numerem pierwszym jedne itd.
Pozdrawiam

0
Jedelak napisał(a)

W metodzie z podpowiedziami nie da się tego jakoś skrócić ponieważ będą tam różne podpowiedzi dla poszczególnych "if'ów"

Oczywiście, że się da - podpowiedzi wrzuć do tablicy i odwołuj się przez indeks pobrany z tips[o]; Dzięki temu podpowiedzi będziesz mógł mieć wiele (dla każdego numeru inna), a drabinka ifów mimo wszystko zniknie.

0
Jedelak napisał(a):

W metodzie z podpowiedziami nie da się tego jakoś skrócić ponieważ będą tam różne podpowiedzi dla poszczególnych "if'ów"- tylko chwilowo jest pod numerem pierwszym jedne itd.

Więc trzymaj te podpowiedzi w jakimś słowniku, w którym kluczem będzie numer, a wartością podpowiedź. Klasą umożliwiającą to jest Dictionary<int, string>.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1