W MainWindow mam PushButton i TextEdit.
Po kliknięciu w button źródło strony jest pobierane, wyświetla się po zamknięciu programu w konsoli.
Chciałbym, aby wyświetlało się w TextEdit.
Za pomocą jakich parametrów przekazać źródło strony do TextEdit?

Main.cpp wygląda następująco:

 #include <QApplication>
#include "mainwindow.h"
#include "curl/curl.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication a(argc, argv);
  MainWindow w;
  w.show();
  
    CURL *curl;
    curl = curl_easy_init();
    if(curl)
    {
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "http://example.com");
      curl_easy_perform(curl);
      curl_easy_cleanup(curl);
    }

  return a.exec();
}