tablica wskaźników do struktury a wywolanie qsort() z stdlib.h

0

Pytanie :


struct tnode {
  int count1;//ilosc wystapien danego wyrazu
  char *word;  //wskaznik do wyrazu
  struct tnode *left;
  struct tnode *right;//lewy i prawy potomek
} *list1[10000]; 
int porownanie (const void * a, const void * b)
{
  struct tnode *temp1 = (struct tnode *)a;
  struct tnode *temp2 = (struct tnode *)b;
  if((temp1->count1) < (temp2->count1))
    return -1;
  else if((temp1->count1) == (temp2->count1))
    return 0;
  else
    return 1;
}
void sortlist()
{
  qsort(list1, ntn, sizeof(struct tnode[0]), porownanie);
}

Chciałbym posegregowac tablice na podstawie list[n]->count1, powiedzmy rosnaco (tak jak powyzej byc powinno).
Problem: polega na tym, że nie wiem w jaki sposób w wywołaniu qsort odwołać się to count1.
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić ?

0

rzutowanie jest poprawne, nie ma takie typu jak tnode za to jest struktura tnode.
Problem w tym, że dla danych
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
aaa
aaa
aaa
zzz
zzz
ppp
fff
fff
fff
chce otrzymac wynik
5: xxx
3: aaa
3: fff
2: zzz
1: ppp
lub w odwrotnej kolejnosci (obojetne)
a otrzymuje mix w postaci
5: xxx
3: aaa
2: zzz
1: ppp
3: fff
Co jest nie tak z wywolaniem qsort?

0

Daj jakieś przykładowe dane, które można skompilować.

if((temp1->count1) < (temp2->count1))
return -1;
else if((temp1->count1) == (temp2->count1))
return 0;
else
return 1;

To można uprościć do

return temp1->count1 - temp2->count1;
0

Masz wszystko źle:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct tnode
 {
  int count1;//ilosc wystapien danego wyrazu
  char *word;  //wskaznik do wyrazu
  struct tnode *left;
  struct tnode *right;//lewy i prawy potomek
 }*list1[10000];

int porownanie(const void *a,const void *b)
 {
  const struct tnode *A=*(const struct tnode **)a;
  const struct tnode *B=*(const struct tnode **)b;
  //printf("%d %s <==> %d %s\n",A->count1,A->word,B->count1,B->word);
  return ((A->count1)>(B->count1))-((A->count1)<(B->count1));
 }

struct tnode Tb[5]=
 {
  {50,"Eeee",NULL,NULL},
  {40,"Deee",NULL,NULL},
  {30,"Cccc",NULL,NULL},
  {20,"Bbbb",NULL,NULL},
  {10,"Aaaa",NULL,NULL},
 };

int main()
 {
  int i;
  list1[0]=&Tb[0];
  list1[1]=&Tb[1];
  list1[2]=&Tb[2];
  list1[3]=&Tb[3];
  list1[4]=&Tb[4];

  for(i=0;i<5;++i) printf("%d %s\n",list1[i]->count1,list1[i]->word);
  printf("\n");
  qsort(list1,5,sizeof(struct tnode *),porownanie);
  for(i=0;i<5;++i) printf("%d %s\n",list1[i]->count1,list1[i]->word);
  return 0;
 }
0

Dzięki Dragon !
Ostatnie pytanie: o zapis

 const struct tnode *A=*(const struct tnode **)a;

oznacza do stałego wskaźnika na strukture tnode zapisuje co takiego ? * przez nawiasem to operator wyłuskania ? w takim razie do wskaznika zapisujesz wartosc a nie adres?

0
const struct tnode **AA=(const struct tnode **)a;
const struct tnode *A=(*AA);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0