zapętlenie programu ...

0

Witam mam taki problem bo ja sobie już z nim nie radzę w którym miejscu jest powód że mój program się zapętla wiem ,że moja składnia jest paskudna jak przysłowiowa teściowa. ale to dlatego że mam czas na gardle... Z góry dziękuję za pomoc :)

 #include <fstream>
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <sstream>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <stdlib.h>
#define EXIT_MULTI 2;
using namespace std;


double toDouble(string& var)
{
  double res;
  //char abc=var.str_c();
  if(strcmp(var.c_str(),"F"))
  {
    res=96485.3399;
    return res;
  }
  if(strcmp((var.c_str()),"pi")){
     res=3.1415926536;
    return res;
  }
  if(strcmp((var.c_str()),"c")){
     res=299792458;
    return res;
  }
  if(strcmp((var.c_str()),"G")){
     res=(299792458*pow(10,-11));
    return res;
  }

  istringstream iss(var);
  iss >> res;
  return res;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  fstream plik=argv[1];

  string tmp;
  vector<double> tablica;
  vector<double> a;
  vector<double> b;
  vector<double> roznica;
  int k;
  int i;
  float min;
//  vector<double> tablica2;

  plik.open(argv[1], ios::in | ios::binary );
if(plik.good()){
  while(getline(plik, tmp)){

    tablica.push_back(toDouble(tmp));
    // tablica2.push_back(toDouble(tmp));
  }
  plik.close();
}
else return EXIT_FAILURE;
    // cout << tablica[2];

    //for(int i=0;i<=sizeof(tablica); i++)
    //tablica2[i] = tablica[i] ;
    vector<double> najmniejsz_skladnik;
     vector<double> najmniejsz_skladnik2;
     vector<double> najmniejsza_roznica;

    for (i = 0 ; i<=(tablica.size()-1) ; i++ ){
       for ( k = 0 ; k<=(tablica.size()-1) ; k++ ){
//cout<<k<<endl;
         double static min=0;
         min=abs((tablica[i]-tablica[k]));
         if(min>abs((tablica[i+1]-tablica[k+1]))){
         min=abs((tablica[i+1]-tablica[k+1]));

         }

         //if
          //cout<<k<<endl;
  if (min==(abs((tablica[i+1]-tablica[k+1]))))
        {


      najmniejsz_skladnik.push_back(tablica[i]);
         najmniejsz_skladnik2.push_back(tablica[k]);
         najmniejsza_roznica.push_back(min);
      }

      }
     //  cout<<k<<endl;

}
cout<<""<<endl;
if(najmniejsza_roznica.size()>1){
  for ( int x=0 ; x <= najmniejsza_roznica.size();x++){
    

    if (a[x] > b[x] ){
    cout.precision(3);
    cout << "(";
    cout << a[x];
    cout << b[x];
    cout << ") " ;
cout << "lub ";
    }
    else{ cout.precision(3);
    cout << "(" ;
    cout << b[x] ;
    cout << ",";
    cout << a[x];
    cout << ") ";
cout << "lub ";}

   return EXIT_MULTI;}
  }
if (najmniejsza_roznica.size()==1){
  for(int x=0;x<=najmniejsza_roznica.size();x++){
   

    if(a[x]>b[x]){
    cout.precision(3);
    cout<<"(";
    cout<<a[x];
     cout<<",";
    cout<<b[x];
    cout<<") ";

    }
    else{ cout.precision(3);
    cout<<"(";
    cout<<b[x];
    cout<<",";
    cout<<a[x];
    cout<<") ";
}

   return EXIT_SUCCESS;}
  }

}
0

A rzesz potwora spłodziłeś!! Zobacz samo wczytanie:

while(plik>>ws)
 {
  double v;
  if(!(plik>>v))
   {
   plik.clear();
   string value;
   plik>>value;
   if(value=="F") v=96485.3399;
   else if(value=="pi") v=3.1415926536;
   else if(value=="c") v=299792458;
   else if(value=="G") v=299792458*E-11;
   else return EXIT_FAILURE;
   }
  tablica.push_back(v);
 }

A co dalej próbujesz zrobić to jakiś koszmar. Czy rozumiesz ze masz dwie niezależne zmienne o nazwie min?

0

jak to 2 niezalezne zmienne min? bo mam zrobić zadanie które jest tutaj :http://weeia.edu.p.lodz.pl/pluginfile.php/24062/mod_resource/content/3/PP%20PD%204.pdf

0

Może skopiuj treść, bo trzeba być na tej Twojej stronce zalogowanym ;)

0

W pewnym pliku tekstowym zapisano liczby. Są to zarówno liczby całkowite jak i
zmiennoprzecinkowe. Zadaniem programu jest odczytanie wszystkich liczb i wyświetlenie dwóch,
między którymi różnica (wartość bezwzględna) jest najmniejsza.

2

A przeczytałeś zadanie? Bo to:

#include <vector>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main(int argc,char *argv[])
 {
  fstream file(argc>1?argv[1]:"");
  vector<double> tab;
  copy(istream_iterator<double>(file),istream_iterator<double>(),back_inserter<vector<double> >(tab));
  if(tab.size()>1)
   {
   sort(tab.begin(),tab.end());
   vector<double>::iterator b=tab.begin(),a=b++;
   double Min=*b-*a;
   while(b!=tab.end()) Min=min(Min,*(b++)-*(a++));
   cout<<Min<<endl;
   }
  return 0;
 }
 • wszystko co potrzebujesz.
0

dlaczego ten program nic nie wyświetla?

 #include <fstream>
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <sstream>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <stdlib.h>
#define EXIT_MULTI 2;
using namespace std;


float toDouble(string& var)
{
  //cout<<var<<endl;
  float res;
  //char abc=var.str_c();
  if((var.compare("F"))==0)
  {
    res=96485.3399;

  }
  if((var.compare("pi"))==0){
     res=3.1415926536;

  }
  if((var.compare("c"))==0){
     res=299792458;

  }
  if(var.compare("G")==0){
     res=(299792458*pow(10,-11));

  }  res=strtod(var.c_str(), NULL);

  // cout<<res<<endl;
  return res;
}


int main(int argc, char *argv[])
{

fstream plik;
  string tmp;
  vector<double> tablica;
  vector<double> a;
  vector<double> b;
  vector<double> roznica;
  int k;
  int i;
  // float min;
//  vector<double> tablica2;

  plik.open(argv[1], ios::in );
if(plik.good()){
  while(!plik.eof()){
    float kk;
    getline(plik, tmp);
    // scanf(,"%f",&kk);
    //cout<<kk<<endl;
    //cout<<tmp<<endl;
    tablica.push_back(toDouble(tmp));
    //cout<<toDouble(tmp)<<endl;
    // tablica2.push_back(toDouble(tmp));
    }
  plik.close();
}
else return EXIT_FAILURE;
    // cout << tablica[2];

    //for(int i=0;i<=sizeof(tablica); i++)
    //tablica2[i] = tablica[i] ;
    vector<double> najmniejsz_skladnik;
     vector<double> najmniejsz_skladnik2;
     vector<double> najmniejsza_roznica;
     double min;
//for(int e=0; e<tablica.size();e++) cout<<tablica[e]<<endl;
    for (i = 0 ; i<=(tablica.size()) ; i++ ){
       for ( k = 0 ; k<=(tablica.size()) ; k++ ){
         if (min==(abs((tablica[i]-tablica[k]))))
        {

      najmniejsz_skladnik.push_back(tablica[i]);
         najmniejsz_skladnik2.push_back(tablica[k]);
         najmniejsza_roznica.push_back(min);
      }

          if( tablica[i] == tablica [ k ] ) break ;
        else{
         //min=abs((tablica[i]-tablica[k]));
         if(min>abs(tablica[i]-tablica[k])){
         min=abs((tablica[i+1]-tablica[k+1]));

         }
        }
         //if
          //cout<<k<<endl;


      }
     //  cout<<k<<endl;

}

if((najmniejsza_roznica.size())>1){
  for(int x=0;x<=najmniejsza_roznica.size();x++){
    //double a1;
   //double b1;

    if(a[x]>b[x]){
    cout.precision(3);
    cout<<"(";
    cout<<a[x];
    cout<<b[x];
    cout<<") ";
cout<<"lub ";
    }
    else{ cout.precision(3);
    cout<<"(";
    cout<<b[x];
    cout<<",";
    cout<<a[x];
    cout<<") ";
cout<<"lub ";}

   return EXIT_MULTI;}
  }
if(najmniejsza_roznica.size()==0){
  for(int x=0;x<=najmniejsza_roznica.size();x++){
    //double a1;
   //double b1;

    if(a[x]>b[x]){
    cout.precision(3);
    cout<<"(";
    cout<<a[x];
     cout<<",";
    cout<<b[x];
    cout<<") ";

    }
    else{ cout.precision(3);
    cout<<"(";
    cout<<b[x];
    cout<<",";
    cout<<a[x];
    cout<<") ";
}

   return EXIT_SUCCESS;}
  }


}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1