Lista łączona nie wypisuje poprawnie

0

Mam strukturę:

 typedef struct elem {
  struct elem *next;
  void* dane;
  } elem_t; 

Zacząłem piasć program w Code::Blocks (kompilator GNU GCC), który tworzy listę pojedynczo łączoną i wykonuje na niej podstawowe operacje.

Nie działa poprawnie funkcja wypisz, tzn. wypisuje stałą dużą liczbę.

 void wypisz_liste(elem_t* e){

if(!e) printf("Lista jest pusta.\n");
elem_t *this=NULL;
this=e;
while (this)
{
  //this->dane = (int*) this->dane;
  printf ("%d\t", *((int*)(this->dane)));

  this = this->next;
}
}

W funkcji tworzącej węzeł wypisuję wpisane dane i to działa poprawnie, wypisuje kolejne liczby naturalne:

 void dodaj_element( elem_t** e, void* dane)
 {
  elem_t *this=NULL;

  if (*e)
 {

  this=*e;
  while(this->next)
  {
   this=this->next;
  }

  this->next = (elem_t*)malloc(sizeof(elem_t));

  this->next->dane=dane;

  this->next->next=NULL;
  printf("%d\t", *((int*)(this->next->dane)));

 }
  else
  {

  (*e)=(elem_t*)malloc(sizeof(elem_t));
  (*e)->dane=dane;
  (*e)->next= NULL;
  printf("%d\n", *((int*)((*e)->dane)));
  printf("Utworzylem pierwszy wezel\n");
  }

 } 

Efekt można zaobserwować kompilując i uruchamiając kod źródłowy z załączników.

0

Dodaję paczkę z plikami w .c i .h . Program jest już bardziej rozwinięty i może bardziej czytelny, także w czasie wykonania. Można spróbować wybrać buduj listę,
a zaraz potem wypisz elementy i będzie widać na czym polega mój problem.

0

Masz problem z projektem. Dodajesz do listy zawsze adres jednej konkretnej zmiennej ze stosu. Więc nie ma co się dziwić.

0

Też myślę, że tak jest. Tylko jak to zmienić?

1
 typedef struct elem {
  struct elem *next;
  int dane;
  } elem_t;
dodaj_element(e, dane);

lub:

int *dane;
dane=(int*)malloc(sizeof(int));
*dane=i;
dodaj_element(e,dane);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0