Nowe okno po naciśnięciu przycisku

0

Witam mam problem z tym,że chcę żeby po naciśnięciu przycisku wyświetlało się nowe okno.Oto mój kod:

Klasa główna:

import javax.swing.*;
import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;

public class pro extends JFrame implements Serializable,ActionListener
{
  private JPanel lewy; 
  private JPanel prawy;
  private int WYSOKOSC=600;
  private int SZEROKOSC=500;
  private Color kolorTla=Color.blue; 
  private DodWydawnictwo okno;
  private DodWydawnictwo okno2;
  private JButton wydawnictwo;
  private JButton tytul;
  private JButton wyszukaj;
  private JButton oProgramie;
  private JButton zakoncz;

  public pro()
  {
   setSize(WYSOKOSC,SZEROKOSC);
   setTitle("Jednostanowiskowa baza czasopism");

   wydawnictwo = new JButton("Dodaj wydawnictwo");
   wydawnictwo.setBounds(150,30,300,50);
   wydawnictwo.addActionListener(this);

   tytul = new JButton("Dodaj tytul");
   tytul.setBounds(150,90,300,50);

   wyszukaj = new JButton("Wyswietl");
   wyszukaj.setBounds(150,150,300,50);

   oProgramie = new JButton("O Programie");
   oProgramie.setBounds(150,210,300,50);

   zakoncz = new JButton("Zakoncz");
   zakoncz.setBounds(150,270,300,50);
   zakoncz.addActionListener(this);

   add(wydawnictwo);
   add(tytul);
   add(wyszukaj);
   add(oProgramie);
   add(zakoncz);

   setLayout(new BorderLayout()); 
  }

  public static void main(String[] args)
  {
   pro ramkam = new pro();
   ramkam.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   ramkam.setVisible(true);
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {
   Object z=e.getSource();

   if(z==zakoncz)
     System.exit(0);
   else
     if(z==wydawnictwo)
     {
      new wydaw().show();
     }
  }
}

I kod klasy ,która ma się później wyświetlić:

import javax.swing.*;
import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;

public class wydaw extends JFrame implements ActionListener,Serializable
{
  private JTextField nazwaW;
  private JTextField rokZ;
  private JTextField tematyka;
  private JTextField czestotliwosc;
  private JDialog okno;
  private JPanel panel;
  private JLabel e1;
  private JLabel e2;
  private JLabel e3;
  private JLabel e4;
  private JButton przyciskOk;
  private JButton przyciskAnuluj;
  private JPanel panelPrzyciskow;
  private boolean ok;

  public wydaw()
  {
   panel = new JPanel();
   panel.setLayout(new GridLayout(5,2));
   JLabel e1= new JLabel("Nazwa Wydawnictwa: ");
   nazwaW=new JTextField("");
   e2=new JLabel("Rok założenia: ");
   rokZ=new JTextField("");
   e3=new JLabel("Tematyka: ");
   tematyka=new JTextField("");
   e4=new JLabel("Czestotliwosc wydawania: ");
   czestotliwosc=new JTextField("");

   panel.add(e1);
   panel.add(nazwaW);
   panel.add(e2);
   panel.add(rokZ);
   panel.add(e3);
   panel.add(tematyka);
   panel.add(e4);
   panel.add(czestotliwosc);

   panelPrzyciskow = new JPanel();
   panelPrzyciskow.add(przyciskOk);
   panelPrzyciskow.add(przyciskAnuluj);
   add(panelPrzyciskow, BorderLayout.SOUTH);

   add(panel,BorderLayout.CENTER);
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {
   Object z=e.getSource();

   if(z==przyciskOk)
     System.exit(0);
   else
     if(z==przyciskAnuluj)
      new wydaw().show(); 
  }
}
0

W klasie wydaw zabrakło Ci:

przyciskOk = new JButton("PrzyciskOk");
przyciskAnuluj = new JButton ("przyciskAnuluj");

przed

panelPrzyciskow.add(przyciskOk);
panelPrzyciskow.add(przyciskAnuluj);
0

OK.Dzięki:)
Mam teraz inny problem chcę wyświetlić grupę buttonów,ale nie działa.

Oto kod:

import javax.swing.*;
import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class wyswietL extends JFrame implements ActionListener
{
  private JRadioButton wCzasopisma, wWydawnictwa;
  private ButtonGroup grupa;

  public wyswietL()
  {
   setSize(400, 300);
   setTitle("Wyswietl");

   grupa = new ButtonGroup();
   wCzasopisma = new JRadioButton("Wyswietl Czasopisma", true);
   wCzasopisma.setBounds(10, 10, 100, 25);
   wCzasopisma.addActionListener(this);

   wWydawnictwa = new JRadioButton("Wyswietl Wydawnictwa");
   wCzasopisma.setBounds(120, 10, 100, 25);
   wWydawnictwa.addActionListener(this);

   grupa.add(wCzasopisma);
   grupa.add(wWydawnictwa);

   setLayout(new BorderLayout());
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {
   Object z = e.getSource();
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0