Mam takie zadanie: muszę wykonać formularz, który dot. zakupów. Za więcej niż pięć sztuk towaru dostaje się zniżkę 10% na niego. Muszę wyświetlić pobrane dane oraz fakturę zakupów. Proszę o pomoc, od tygodnia zacząłem pisać w PHP.

Plik 1.

<form action="sklep2.php" method="post">

    <div id="left">
  <h3>Dane osobowe:</h3>
  Imię:<br />

  <input type="text" name="imie" /><br />

  Nazwisko:<br />

  <input type="text" name="nazwisko" /><br />

  Adres:<br />

  <input type="text" name="adres" /><br />

  Nr Telefonu:<br />

  <input type="text" name="telefon" /><br />
  </div>

  <div id="right">
  <h3>Produkty:</h3>

<input type="checkbox" name="produkt[]" value="spodnie">Spodnie <input type="text"  name="il_spodnie" /> Ilość:<br /> Cena: 90PLN/1szt.  
          <br /><br />
<input type="checkbox" name="produkt[]" value="czapka"> Czapka <input type="text" name="il_czapka" />Ilość:<br /> Cena: 20PLN/1szt.
          <br /><br />
<input type="checkbox" name="produkt[]" value="kurtka"> Kurtka <input type="text" name="il_kurtka" />Ilość:<br /> Cena:210PLN/1szt.
          <br /><br />
<input type="checkbox" name="produkt[]" value="koszula">Koszula <input type="text" name="il_koszula" />Ilość:<br /> Cena: 60PLN/1szt.
          <br /><br />
<input type="checkbox" name="produkt[]" value="t_shirt">T-Shirt <input type="text" name="il_tshirt" />Ilość:<br /> Cena: 45PLN/1szt.
          <br /><br />
<input type="checkbox" name="produkt[]" value="bluza"> Bluza <input type="text" name="il_bluza" />Ilość:<br /> Cena: 90PLN/1szt.
          <br /><br /><br />
  <input type="submit" value="Wyślij" name="submit"/>

  </div> 
  </form>
  </div>   
 </body>
</html>

plik 2.


      <?php
$ilosc = array($_POST['il_spodnie'], $_POST['il_czapka'], $_POST['il_kurtka'], $_POST['il_koszula'], $_POST['il_tshirt'], $_POST['il_bluza']);
      for($j = 0; count($produkty); $j++){
        if(!isset($produkty[$j]))
        ($ilosc[$j])=0;

      }

      $imie = $_POST['imie'];
      $nazwisko = $_POST['nazwisko'];
      $adres = $_POST['adres'];
      $telefon = $_POST['telefon'];
      echo 'imie: '. $imie .'<br />'; 
      echo 'nazwisko: '. $nazwisko.'<br />';
      echo 'adres: '. $adres .'<br />'; 
      echo 'telefon: '. $telefon.'<br />';

      ?>
      </div>
      <div id="right">
      <?php
      $calosc = 0;
      $k = 0;
      $razem = 0;
      $ceny = array(90, 20, 210, 60, 45, 90);
      for($i = 0; $i < count($ilosc); $i++){
          $razem = 0;
          if(($ilosc[$i])!= 0){
          echo $_POST['produkt'][$k];

          echo ": cena = ";
          echo ($ceny[$i]);
          echo " ilość = ";
          echo ($ilosc[$i]);
          echo "Razem:";
          $razem = $ceny[$i]*$ilosc[$i];
          echo ($razem);
          echo "PLN";

          if($ilosc[$i] > 5){
          $ceny[$i] = $ceny[$i]*0.9;
          echo "cena po obnizce:";
          $razem = $ceny[$i]*$ilosc[$i];
          echo ($razem);
          }
          $calosc = $calosc+$razem;
          $k++;
          echo '<br />';
          }
      }

      echo "Calość łączna za zakupione produkty = ";
      echo ($calosc);
      echo "PLN";
      echo '<br /><br />';
      echo '<h2>Dziękujemy i zapraszamy ponownie!</h2>';

      ?>