mouseDragged() i repaint() nie nadąża

0

Cześć, potrzebuję w programie małego painta, więc stworzyłem JFrame + JPanel do rysowania przez paintComponent, jednak przy szybkim pociągnięciu myszką spotyka mnie coś takiego:
user image

  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    gz.setColor(Color.black);
    gz.fillOval(x, y, 5, 5);
  }

  @Override
  public void mouseDragged(MouseEvent e) {
    System.out.println(brush);
    if (brush) {
      x = e.getX();
      y = e.getY();
      repaint();
    }

  }

Jak temu zaradzić?

0
 1. Jak to możliwe, że widać jednocześnie wiele kółek? super.paintComponent(g) wszystko wymazuje, a potem jest rysowane jedno kółko.
 2. Rysuj w pamięci (na obiekcie BufferedImage), a w paintComponent wywołuj drawImage(...). Powinno być lepiej.
0

Konstruktor:

        Image img = ImageIO.read(new File("C:/Users/Adrian/Desktop/img.jpg"));
BufferedImage image = new BufferedImage(img.getWidth(this),
          img.getHeight(this), BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);
Graphics2D g2;
      g2 = tempImage.createGraphics();

Rysuję g2 na BufferedImage, a potem go w paintComponent:

  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    g2.setColor(Color.black);
    g2.drawOval(x, y, 5, 5);
    g.drawImage(image, 0, 0, this);
  }

Jednak nadal to samo ;f

0

Powinno wyglądać raczej tak:

    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g
        g.drawImage(image, 0, 0, this);

A w obsłudze zdarzenia mouseDragged

        if (brush) {
            x = e.getX();
            y = e.getY();
            Graphics g = tmpImage.getGraphics();
            g.drawOval(x,y,5,5);
            repaint();
        }

Sprawdziłem, rzeczywiście nie pomaga.

0

Znalazłem przykładowy program w Internecie, prześledziłem go i doprowadziłem swój do porządku:

  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    g.drawImage(image, 0, 0, this);
  }

@Override
  public void mouseDragged(MouseEvent e) {
    System.out.println(brush);
    if (brush) {
      currentX = e.getX();
      currentY = e.getY();
      g2.drawLine(oldX, oldY, currentX, currentY);
      repaint();
      oldX = currentX;
      oldY = currentY;
    }

  }

  @Override
  public void mousePressed(MouseEvent e) {
    oldX = e.getX();
    oldY = e.getY();
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0