Witam
Od dłuższego czasu męczę się nad napisaniem mnożenia dużych liczb.
Niestety nie zawsze mój program daje dobre odpowiedzi :(
Jeżeli ktoś pomoże odnaleźć błąd będę wdzięczny.

#include <cstdio>
#include <cstring>

const int base=1000000000;
const int cyfr=9;
const int max=10000;
const int maxdlugosc=10002;

struct liczba
{
  int dlugosc;
  int dane[max];
};

liczba toLiczba(char x[])// zmienna znakowa zamieniam na typ liczba
{
  int i,n,pot;
  liczba wynik;
  wynik.dlugosc=0;
  n=strlen(x);

  for(i=0;i<n;i++)
  {
   if(i%cyfr==0)
   {
     pot=1;
     wynik.dlugosc++;
     wynik.dane[i/cyfr]=0;
   }
   wynik.dane[i/cyfr]+=(x[n-i-1]-'0')*pot;
   pot*=10;
  }
  return wynik;
}

void wypisz(liczba x) //funkcja wypisuje dane typu liczba
{
  int i;
  printf("%d",x.dane[x.dlugosc-1]);
  for(i=x.dlugosc-2;i>=0;i--)
  {
   printf("%0*d",cyfr,x.dane[i]);
  }
  printf("\n");
}

liczba pomnoz(liczba a, liczba b)
{
  int x,y;
  unsigned long long temp, dalej;
  int i,j;
  liczba wynik;

  wynik.dlugosc=0;
  x=a.dlugosc;
  y=b.dlugosc;
  temp=0;
  dalej=0;
  for(i=0;i<x;i++)
  {
   j=0;
   ++wynik.dlugosc;
   wynik.dane[wynik.dlugosc-1]=dalej;
   dalej=0;
   while(j<=i&&j<y)
   {
     temp=(long long )a.dane[i-j]*b.dane[j];
     dalej+=(wynik.dane[wynik.dlugosc-1]+temp)/base;
     wynik.dane[wynik.dlugosc-1]=(wynik.dane[wynik.dlugosc-1]+temp)%base;
     j++;
   }
  }
  for(i=1;i<y;i++)
  {
   j=x-1;
   ++wynik.dlugosc;
   wynik.dane[wynik.dlugosc-1]=dalej;
   dalej=0;
   while(j>=0&&(x-j)<y)
   {
     temp=(long long)a.dane[j]*b.dane[x-j];
     dalej+=(wynik.dane[wynik.dlugosc-1]+temp)/base;
     wynik.dane[wynik.dlugosc-1]=(wynik.dane[wynik.dlugosc-1]+temp)%base;
     j--;
   }
  }
  if(dalej>0)
  {
   wynik.dane[wynik.dlugosc++]=dalej;
  }
  return wynik;

}
int main()
{
  char s1[maxdlugosc];
  liczba l1,l2;
  int t;

  scanf("%d",&t);
  while(t--)
  {
   scanf("%s",s1);
   l1=toLiczba(s1);
   scanf("%s",s1);
   l2=toLiczba(s1);
   wypisz(pomnoz(l1,l2));
  }
  return 0;
}