Obsługa wyjątkow

0

Napisz program, który tworzy obiekt klasy Osoba. Klasa posiada atrybuty: imię, nazwisko, wiek.
Program pozwala na uzupełnienie wartości atrybutów danymi podanymi z klawiatury. W przypadku
wpisania z klawiatury niepoprawnych wartości program „wyrzuca” wyjątek, który należy obsłużyć w
programie poprzez wypisanie komunikatu o niepoprawnie podanych danych. Wpisywany wiek musi
być liczbą w zakresie [0,100]. Imię i nazwisko muszą posiadać minimum 3 znaki.

Jak zrobić by program w jednej metodzie jeśli podamy np : imie i nazwisko mniejsze niż 3 znaki i wiek z nie poprawnego zakresu wyrzucał nam te 2 błedy?
Ciężko mi zrozumieć te wyjątki ;/
Jakieś rady?

 
 import java.util.Scanner;
 public class Osoba 
 {
  
 private String nazwisko;
 private int wiek;
 private String imie;
 
 public Osoba()
 {
 Scanner in = new Scanner(System.in);
 System.out.println("Podaj nazwisko: ");
 nazwisko=in.nextLine();
 System.out.println("podaj imie: ");
 imie=in.nextLine();
 System.out.println("Podaj wiek: ");
 wiek=in.nextInt();

 }
public void Wyjatek()throws Exception
{
 
 if (wiek<0 || wiek>100)
  throw new Exception("wiek musi byc w zakresie 0-100!");
 
 if(imie.length()<3 || nazwisko.length()<3)
  throw new Exception("imie i nazwisko musza miec conajmniej 3 litery !");
}
 
 public static void main(String aa[] )throws Exception
 {

 Osoba osoba=new Osoba();
 osoba.Wyjatek();
 }
 }
0

Nie podoba mi się to zadanie - uczy złych nawyków, Wyjątki nie służą do kontroli poprawności danych.
Konstruktor klasy Osoba nie powinien wdawać się w dyskusje z użytkownikiem.

import java.util.Scanner;
public class Osoby 
{
  public static void main(String aa[] )
  {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Podaj nazwisko: ");
    String nazwisko = in.nextLine();
    System.out.println("podaj imie: ");
    String imie = in.nextLine();
    System.out.println("Podaj wiek: ");
    int wiek = in.nextInt(); 
    Osoba osoba = null;
    try
    {      
      osoba = new Osoba(imie,nazwisko,wiek);
    } 
    catch(Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
    System.out.println(osoba); //dla kontroli
  }
}
class Osoba
{
  private String nazwisko;
  private int wiek;
  private String imie;
 
  public Osoba(String imie,String nazwisko,int wiek) throws Exception
  { 
    if (wiek<0 || wiek>100)
      throw new Exception("wiek musi byc w zakresie 0-100!");
    if(imie.length()<3 || nazwisko.length()<3)
      throw new Exception("imie i nazwisko musza miec conajmniej 3 litery !"); 
    this.imie = imie;
    this.nazwisko = nazwisko;
    this.wiek = wiek;    
  }
  public String toString()
  {
    return imie+" "+nazwisko+" wiek = "+wiek;
  }
 }
0

Czemu w tym przerobieniu programu jeśli wpisze np: nazwisko dobrze i wpisze imie na 2 litery,to wyskoczy mi null w wartości wieku?Siedze i zastanawiam się na tym.

0

Źle patrzysz, null to wartość zmiennej osoba - konstruktor nie skończył swojej pracy, tzn. nie skonstruował obiektu i została początkowa wartość zmiennej osoba.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1