Blok try, wyjątki

0

Pytanie jak w komentarzu, wydaje mi się, że powinno być, bo inaczej program wykonał by dziwne obliczenia i wyświetlił złe informację. A może to ma być w następny bloku try ? Jakie powinno być prawidłowe podejście ?

package quadraticequation;
import java.util.Scanner;

public class QuadraticEquation {
  
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    double a, b, c;
    QE qe = new QE(1, -4, -5);
    qe.Calculate();
    qe.showSolution();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    try{
      System.out.print("Podaj a: ");
      a = scanner.nextDouble();
      System.out.print("Podaj b: ");
      b = scanner.nextDouble();
      System.out.print("Podaj c: ");
      c = scanner.nextDouble();
      QE qe2 = new QE(a, b, c); //czy to i to poniżej powinno być jeszcze w tym bloku try ?
      qe2.Calculate();
      qe2.showSolution();
    }
    catch(Exception ex){
      System.out.println("\nNieprawidłowe dane wejściowe. ");
    }
  }
}

 
//ax^2 + bx + c
package quadraticequation;

public class QE {
  private double a;
  private double b;
  private double c;
  
  private double delta;
  private double x1;
  private double x2;
  
  public QE(double a, double b, double c){
    this.a = a;
    this.b = b;
    this.c = c;
  }
  public QE(){
  }
  //settery
  public void setA(double a){
    this.a = a;
  }
  public void setB(double b){
    this.b = b;
  }
  public void setC(double c){
    this.c = c;
  }
  public void Calculate(){
    delta = b * b - 4 * a * c;
    
    if(delta < 0){
      System.out.println("\nRównanie nie ma rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.");
    }
    else if(delta == 0){
      x1 = -b / 2 * a;
      x2 = x1;
    }
    else{
      x1 = (-b - Math.sqrt(delta))/2 * a;
      x2 = (-b + Math.sqrt(delta))/2 * a;
    }
  }
  
  public void showSolution(){
    System.out.println("Delta: " + delta);
    System.out.println("x1: " + x1);
    System.out.println("x2: " + x2);
  }
  
}

 
0

Na pewno nie w blokach try/catch. Albo robisz coś pętlą do..while(), albo if-em.

1

Blok try/catch służy do obsługi wyjątków. Nie ma wpływu na prawidłowość obliczeń w tym przypadku (miałby gdyby np. ustawiać w nim jakieś istotne wartości PO miejscu wyrzucenia wyjątku). Możesz zatem spokojnie wyciągnąć kod poza ten blok.

0

Dzięki za wyjaśnienie. Pytanie moglibyście mi pomóc przepisać ten kod C++ na jave ?

 
int zmienna;
while(!(cin>>zmienna)) //dopóki strumień jest w stanie błędu -> dopóki podawane są błędne dane
{
 //ew komunikat błędu
 cin.clear(); //kasowanie flagi błędu strumienia
 cin.sync(); //kasowanie zbędnych znaków z bufora
}
//tutaj na pewno wczytano poprawne dane do zmienna

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1