Odczyt z pliku.

0

Witam.
Napisałem sobie metodę odczytującą linia po linii dane z pliku. I wszystko jest okej. Jednak ja w pliku mam tylko dane w postaci liczb całkowitych oddzielonych spacja i enterem. Zamieniłem więc

linia = raf.readLine())!=null

na linia = raf.readInt())!=100

 ale wtedy wyświetla mi się to w jakiejś dziwnej postaci. Np. plik jest taki:

2 3 20
1 2
1 1

a dostaje coś takiego:

840971040
842009866
824193549

tu kod programu, który odczytuje po lini:

```java
import java.io.*;

public class Main {

  public void odczyt(String plik){
    File plikDoOdczytu = new File(plik);

    RandomAccessFile raf = null;
    try{
      raf = new RandomAccessFile(plikDoOdczytu, "r");
    }
    catch(FileNotFoundException e){
      System.err.print("Nie ma takiego pliku");
    }

    String linia ="" ;
    try{
      while((linia = raf.readLine())!=null){
        System.out.println(linia);
      }
      raf.close();
    }
    catch(IOException e){
      System.err.println("Błąd");
    }
  }

 public static void main (String args[]) {
   Main glowny = new Main();
   String plik="DA1";
   glowny.odczyt(plik);

 }
}

i ten zmieniony kawałek

int linia =0 ;
    try{
      while((linia = raf.readInt())!=100){
        System.out.println(linia);
      }
      raf.close();
    }
0

zrobiłem tak:

StringTokenizer st = new StringTokenizer(linia," ");
        System.out.println(st.nextToken());

ale wczytuje tylko pierwsza kolumnę :( ?

0

Poradziłem sobie w taki sposób:

public void odczyt(String plik){
      int wartosc = 0;
      FileReader fr= null;

      try{
        fr = new FileReader(plik);
      }catch(FileNotFoundException e){
          System.out.println("BŁĄD PRZY OTWIERANIU PLIKU!");
          System.exit(1);
      }

      StreamTokenizer st = new StreamTokenizer(fr);

      try{
        while((wartosc = st.nextToken()) != StreamTokenizer.TT_EOL ){
          if(wartosc == StreamTokenizer.TT_NUMBER){ 
             int liczba =(int) st.nval;           
             System.out.println(liczba);
           }
         }
      }
      catch(IOException e){
          System.out.println("BŁĄD ODCZYTU Z PLIKU!");         
       }
      try{
        fr.close();
      }
      catch(IOException e){
         System.out.println("BŁĄD PRZY ZAMYKANIU PLIKU!");
      }
  }

Tylko nie wiem czemu wczytują mi się wszystkie linie pliku, a mam TT_EOL czyli kiedy został osiągnięty koniec linii.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0