Instrukcje warunkowe - powtórka kodu

0

Witam. Uczę się programować w Javie i napotkałem pewien problem, otóż napisałem sobie kodzik, który po wybraniu Koła lub Prostokąta liczy promień, obwód, pole, ale gdy wpiszemy coś innego niż Koło lub Prostokąt program wyświetla błąd i przestaje działać i tutaj moje pytanko - jak zrobić aby program po wyświetleniu błędu z instrukcji else wykonywał się dopóki użytkownik nie wpisze poprawnej wartości ? Czy ten kod jest właściwy ?

Tutaj kodzik:

package pl.teleseil.pierwszy;

import java.util.Scanner;

public class Glowne {
  private double obwod;
  private double promien;
  private double pole;

  private double obwodprost;
  private double poleprost;
  private double prosta;
  private double prostb;

  public double ustawPromien(double r){
    promien = r;
    return promien;
  }
  public double obliczPole(){
    pole = Math.PI*promien*promien;
    return pole;    
  }
  public double obliczObwod(){
    obwod = 2*Math.PI*promien;
    return obwod;
  }

  public void ustawAB(double a, double b){
    prosta = a;
    prostb = b;
    return;
  }
  public double obliczPoleProstokata(){
    poleprost = prosta*prostb;
    return poleprost;
  }
  public double obliczObwodProstokata(){
    obwodprost = 2*(prosta+prostb);
    return obwodprost;
  }

  public static void main(String[] args) {
      Scanner odczyt = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Wybierz: Koło lub Prostokąt");
      String wybkolo = odczyt.nextLine();

      if(wybkolo.equals("Koło")){
      Glowne kolo = new Glowne();
      System.out.println("Wprowadź promień");
      int danap = odczyt.nextInt();
      kolo.ustawPromien(danap);
      System.out.println("Pole koła wynosi: "+kolo.obliczPole());
      System.out.println("Obwód koła wynosi: "+kolo.obliczObwod());
      }

      else if(wybkolo.equals("Prostokąt")){    
      Glowne prostokat = new Glowne();
      System.out.println("Wprowadź a");
      int danaa = odczyt.nextInt();
      System.out.println("Wprowadź b");
      int danab = odczyt.nextInt();
      prostokat.ustawAB(danaa, danab);
      System.out.println("Pole prostokąta wynosi: "+prostokat.obliczPoleProstokata());
      System.out.println("Obwod prostokąta wynosi: "+prostokat.obliczObwodProstokata());
      }

      else{
      System.out.println("BLAD!! Wybierz Koło lub Prostokąt");
      }    
  }  
}
0

pętla while będzie przydatna. Powinna sprawdzać czy użytkownik nie wprowadził wartości "koniec". Jeżeli wprowadził "koniec" to program kończy działanie.

0

Kod jest bez sensu. Co to niby jest obiekt typu "Glowne"? o_O Powinieneś tu mieć dwie osobne klasy Kolo i Prostokat które dziedziczą po abstrakcyjnej klasie Figura.
Co do głównego pytania: użyj pętli.

0

Dzięki, użyłem pętli "do while" i śmiga elegancko.

0

Mam jeszcze jedną prośbę. Mógłby ktoś napisać jak powinien wyglądać poprawny, fachowy kod tego co napisałem ?

0

Fachowo to będzie skorzystać z polimorfizmu uprzednio tworząc klasy Kolo, Prostokat, Kwadrat. Mogą one dziedziczyć z klasy abstrakcyjnej, która zawiera metody virtualne. Metoda abstrakcyjna może nosić nazwę: Figura.

0

Taki kod jest właściwy ?

Kolo:

package pl.teleseil.two;

public class Kolo extends Figury{
  private double promien;

  Kolo()
  {
    this(2.0);
  }

public Kolo(double promien)
  {
    this.promien = promien;
  }

public double pole()
  {
    return Math.PI*promien*promien;
  }

public double obwod()
  {
    return 2*Math.PI*promien;
  }

}

Prostokat:

package pl.teleseil.two;

class Prostokat extends Figury
{
  private double a, b;

  Prostokat()
  {
    this(1, 0);
  }

  public Prostokat(double a, double b)
  {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }

  public double pole()
  {
    return a*b;
  }

  public double obwod()
  {
    return (2*a)+(2*b);
  }

}

Figury:

package pl.teleseil.two;

public abstract class Figury {
  abstract double pole();
  abstract double obwod();
}

Oblicz:

package pl.teleseil.two;

public class Oblicz {
  public static void main(String[] args) {
    Figury[] fig = {new Kolo(6), new Prostokat(1,6)};

    System.out.println("Pole Koła wynosi: " + fig[0].pole());
    System.out.println("Obwód Koła wynosi: " + fig[0].obwod() + "\n");

    System.out.println("Pole Prostokąta wynosi: " + fig[1].pole());
    System.out.println("Obwód Prostokąta wynosi: " + fig[1].obwod());

  }

}
0

Tak. Jaki jest sens tworzenia domyślnie prostokąta, który ma bok o długości zero?

public Prostokat()
{
  this(1,0);
}
0
bogdans napisał(a):

Tak. Jaki jest sens tworzenia domyślnie prostokąta, który ma bok o długości zero?

public Prostokat()
{
this(1,0);
}

Było 1, zmieniłem i zapomniałem zmienić z powrotem na 1.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0