Destruktor po wywołaniu funkcji.

0

Witam,
Piszę sobie mały program operujący na macierzach... i zasadniczo mam problem tego typu że jak przeciążam operator "+" to program uruchamia destruktor kilka razy i to jakiś losowych obiektów, gdyż je numerowałem i sprawdzałem co jest nie tak.

Mam klasę zdefiniowaną w pliku nagłówkowym następująco.

class Matrix 
{
  private:

    double** elements;
    int rows;
    int cols;
    double** Resize(double ** elements, int new_rows, int new_cols);

  public:
    Matrix(int rows, int cols); // Konstruktor
    ~Matrix();          // Dekonstruktor

    void EnterData();
    void ShowData();
    int LU(Matrix* L, Matrix* U, int mode=0); // not all matrix

    Matrix operator+ (Matrix B);

    double Determinant();
    double Rank();
    Matrix* Transpose();
    void  Transpose(bool);
    Matrix* Inversion();

  protected:
    int z;
}; 

Funkcje

Matrix::Matrix(int rows, int cols)
{
      this->rows = rows;
      this->cols = cols;
      elements = new double* [rows];
      for(int i=0;i<rows;i++)
      {
        elements[i]=new double[cols];
        for(int j=0;j<cols;j++)
          elements[i][j]=0;
      }
}

Matrix::~Matrix()
{
      if(elements==NULL) return;

      for(int i=0;i<rows;i++)
      {
        for(int j=0;j<cols;j++)
          elements[i][j]=NULL;
        delete[] elements[i];
      }
      delete[] elements;
      elements = NULL;
      rows=0;
      cols=0;
}

Matrix Matrix::operator + (Matrix B)
{
  Matrix Wynik_dodawania(this->rows,this->cols);

  for( int i=0; i<this->rows; i++ ) 
  {
    for( int j=0; j<this->cols; j++ ) 
    {
      Wynik_dodawania.elements[i][j] = this->elements[i][j] + B.elements[i][j];
    }
  }
  return Wynik_dodawania;
} 
void Matrix::EnterData() // dodac walidacje danych wprowadzanych
{
  for(int i=0;i<rows;i++)
    for(int j=0;j<cols;j++)
    {
      std::cout<<"Podaj wartosc w wierszu "<<i<<" kolumnie "<<j<<" "; 
      std::cin>>elements[i][j];
    }

  system("cls");

}

void Matrix::ShowData() // dodac walidacje danych wprowadzanych
{

  for(int i=0;i<rows;i++)
  {
    for(int j=0;j<cols;j++)
    {
      std::cout<<elements[i][j]<<" ";
    }
    std::cout<<std::endl;
  }

}

I w samej funkcji main mam coś takiego

int main()
{
  Matrix A(2,2);
  A.EnterData();
  A.ShowData();
  Matrix B(2,2);
  B= A+A;
  B.ShowData();
  return 0;
} 

tak jak wspomniałem program wykrzacza się po wykonaniu dodawania na destruktorze który wywołuje się trzy razy, jakaś porada dla mnie?

1

Masz przekazywanie przez wartość:
Matrix operator + (Matrix B)
zaś brak konstruktora kopiującego.

Masz użyte przepisanie:
B= A+A;
zaś brak przeciążenia operator=

1

A gdzie masz konstruktor kopiujący i operator przypisania? Teraz usuwasz sobie cały czas dane z macierzy, bo wskaźnik jest po prostu przepisywany (a to nie wskaźnik powinien być kopiowany, tylko dane, można też wykorzystać COW albo inne bajery). Poza tym operator + powinien i tak przyjmować stałą referencję.

Edit: ojej, spóźniłem się nieco.

0

Dzięki panowie za szybką odpowiedź :)

Teraz działa i zmiany wyglądają tak:


Matrix::Matrix(const Matrix &Copy) //Kopiujący
{
  rows = Copy.rows;
  cols = Copy.cols;
  elements = new double* [rows];
  for(int i=0;i<rows;i++)
  {
    elements[i]=new double[cols];
    for(int j=0;j<cols;j++)
      elements[i][j]=Copy.elements[i][j];
  }

}

Matrix Matrix::operator + (const Matrix &B)
{
  Matrix Wynik_dodawania(this->rows,this->cols);
  for( int i=0; i<this->rows; i++ ) 
  {
    for( int j=0; j<this->cols; j++ ) 
    {
      Wynik_dodawania.elements[i][j] = this->elements[i][j] + B.elements[i][j];
    }
  }
  return Wynik_dodawania;
}

Matrix& Matrix::operator= (const Matrix &A)
{
  for( int i=0; i<A.rows; i++ ) 
  {
    for( int j=0; j<A.cols; j++ ) 
    {
      this->elements[i][j] = A.elements[i][j];
    }
  }
  return *this;
}

I czy wszytko jest tak jak powinno czy jeszcze inaczej powinno się pisać?

0

Ja bym dodał jeszcze move constructor.

0

Matrix Matrix::operator + (const Matrix &B)const ...

W Matrix& Matrix::operator= (const Matrix &A) - skąd założenie że A ma taki sam wymiar co this ? Brakuje resize

0

To const powinno być czy nie?

Resize jest, trochę naokoło zrobiony, ale jest.

Edit: Tylko że nie wkleiłem -.-

Matrix& Matrix::operator= (const Matrix &A)
{
  if(this->rows != A.rows || this->cols != A.cols)
  {
    elements = this->Resize(elements, A.rows , A.cols);
  }
  for( int i=0; i<A.rows; i++ ) 
  {
    for( int j=0; j<A.cols; j++ ) 
    {
      this->elements[i][j] = A.elements[i][j];
    }
  }
  return *this;
} 
double** Matrix::Resize(double ** elements, int new_rows, int new_cols)
{
      for(int i=0;i<rows;i++)
      {
        for(int j=0;j<cols;j++)
          elements[i][j]=NULL;
        delete[] elements[i];
      }
      delete[] elements;
      double ** elements2;
      this->rows = new_rows;
      this->cols = new_cols;
      elements2 = new double* [rows];
      for(int i=0;i<rows;i++)
      {
        elements2[i]=new double[cols];
        for(int j=0;j<cols;j++)
          elements2[i][j]=0;
      }
      return elements2;
} 
0
Matrix& Matrix::operator= (const Matrix &A)

po pierwsze, trzeba na początku sprawdzić czy &A==this, jeżeli tak to od razu wyjść:

if (this==&A) return *this;

po drugie, jak już kol. _13th_Dragon wspomniał, trzeba zaalokować nową pamięć, jeśli rozmiar miałby się zmienić, albo this->elements jest NULL.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0