Winsock problem

0

Kod:

int main()
{ 
  sockaddr_in adr_serwer, adr_client;
  int serwer_fd, client_fd, yes = 1;
  unsigned int sinsize;
  if((serwer_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
  {
    cout << "\n\aSOCKET";
    return -1;
  }
  else
    cout << " SOCK OK";
  if((setsockopt(serwer_fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes, sizeof(int))) == -1)
  {
    cout << "\n\aSETSOCKOPT";
    return -1;
  }
  else
    cout << " SETSOCKOPT OK";
  adr_serwer.sin_family = AF_INET;
  adr_serwer.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  adr_serwer.sin_port = htons(7801);
  memset(&(adr_serwer.sin_zero ), '\0', 8 );
  if((bind(serwer_fd, (sockaddr*)&adr_serwer, sizeof(sockaddr))) == -1)
  {
    cout << "\n\aBIND";
    return -1;
  }
  else
    cout << " BIND OK";
//tutaj 
  cout << "TO JUŻ SIĘ NIE WYŚWIETLA";
  if(listen(serwer_fd, 1) == -1)
  {
    cout << "\nLISTEN";
    return -1;
  }
  return 0;
}

Wynik: SOCK OK SETSOCKOPT OK BIND OK

Pisze na linuksie. Dlaczego program zatrzymuje się w miejscu //tutaj? "TO JUŻ SIĘ NIE WYŚWIETLA" nie zostaje wyświetlone. Proszę o pomoc.

0

Zapewne przez to, że listen wciąż trwa. Strumienie są buforowane, więc to co wsadzisz w cout nie jest wyświetlane od razu. Zobacz to: cout << "TO JUŻ SIĘ NIE WYŚWIETLA" << flush;.

0

Faktycznie, dzięki.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1