Zapisywanie rekord do pliku oraz ich odczyt w programie.

0

Witajcie!
Staram się napisać program w Delphi 7 dotyczący zapisu do pliku oraz jego odczytu. Problem w tym, że nie wiem czemu zapis mi nie działa tzn. w pliku pojawiają się jakieś "ślaczki". Jeśli są to błędy "nowicjusza" to bardzo przepraszam niestety sam tego nie potrafię przeskoczyć.

program faktura;
  
{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type faktura=record
       imie:String[15];
       naz:string[25];{nazwisko}
       nazwa:String[100];{artykuły}
       cena:integer;
       ilosc:integer;
       data:string[10];
       art:integer;
end;
type dane=array of faktura;
type t=array[1..20] of faktura;

procedure wprowadzanie(var wprow:faktura); {wprowadzanie danych z faktury}
begin
Writeln('Dane kupujacego');
Writeln('Podaj imie: ');
          readln(wprow.imie);
Write('Podaj nazwisko: ');
          readln(wprow.naz);
          Writeln(' ');
Writeln('Data Wystawienia');
Write('Podaj date wystawienia faktury (dzien-miesiac-rok): ');
          readln(wprow.data);
          Writeln(' ');
writeln('Artykuly');
writeln('Ilosc artykulow: ');
          readln(wprow.art);
writeln('Podaj nazwe artykulu: ');
          readln(wprow.nazwa);
write('Podaj cene artykulu: ');
          readln(wprow.cena);
write('Podaj ilosc: ');
          readln(wprow.ilosc);
end;

procedure wypisywanie(wprow:faktura);
     var c1:integer;
            begin
Writeln('Imie: ',wprow.imie,'       Nazwisko: ',wprow.naz);
             writeln(' ');
Writeln('Data wystawienia: ',wprow.data);
             writeln(' ');
Writeln('Nazwa artykulu: ',wprow.nazwa);
Writeln('Cena artykulu: ',wprow.cena);
Writeln('Ilosc: ',wprow.ilosc);
c1:=wprow.cena*wprow.ilosc;
Writeln('Cena: ',c1);
                end;

procedure zapisz(wprow:faktura);            {===============}
     var p:text;
       nazwa_pliku:String;
       i:integer;
       ile:integer;
       a:t;
       begin
       write('Podaj nazwe pliku do zapisu: ');
        read(nazwa_pliku);
         assign(p,nazwa_pliku);
          rewrite(p);
          write(p,a[i].imie,a[i].naz);
          
          close(p); {zamknięcie pliku}
       end;

procedure wczytanie(wprow:faktura);
     var p:text;
       nazwa_pliku:String;
       a:t;
       var i:integer;
       begin
          write('Podaj nazwe pliku do odczytu: ');
          readln(nazwa_pliku);
           assign(p,nazwa_pliku);
             reset(p);
              ilosc:=0;
              while not(eof(p)) do
                begin
                 ilosc:=ilosc+1;
                 read(p,a[i].imie,a[i].naz);
                
      close(p);

end;
var wprow:faktura;
var a:t;
var i,ile:integer;
var b:dane;
var c:faktura;
begin

writeln('Ile faktur? ');
readln(ile); 
for i:=1 to ile do
begin
          wprowadzanie(a[i]);
end;
writeln(' ');
for i:=1 to ile do
begin
          wypisywanie(a[i]);
          
end;
readln;
zapisz(wprow);
wczytanie(wprow);
write(a[i].imie,' ',a[i].naz);
readln;
end.
0

Nie mam siły tego czytać. Ale skoro już masz coś takiego:

type faktura=record
       imie:String[15];
       naz:string[25];{nazwisko}
       nazwa:String[100];{artykuły}
       cena:integer;
       ilosc:integer;
       data:string[10];
       art:integer;
end;

to czemu by nie zrobić:

plik : File of faktura
0

Przede wszystkim, jeśli już chcesz zapisać rekord do pliku to nie korzystaj z plików tekstowych, bo sam sobie utrudnisz pracę; Albo skorzystaj z podpowiedzianych przez @babubabu plików typowanych, albo wykorzystaj pliki amorficzne i procedury BlockWrite i BlockRead - dzięki temu będziesz mógł jedną instrukcją zapisać oraz odczytać cały rekord; Jeśli wolisz typowane - dobrze, że określiłeś długość łańcuchów w polach rekordu, bo jest to nieodzowne do poprawnego wykorzystania tego typu plików;

Na przyszłość więcej czytaj i testuj, tymczasem wątek przenoszę do działu dla początkujących, bo dotyczy podstaw operowania na plikach;


A co do Twojego kodu to zapewne problem jest w procedurze zapisu:

procedure zapisz(wprow:faktura);            {===============}
     var p:text;
       nazwa_pliku:String;
       i:integer;
       ile:integer;
       a:t;
       begin
       write('Podaj nazwe pliku do zapisu: ');
        read(nazwa_pliku);
         assign(p,nazwa_pliku);
          rewrite(p);
          write(p,a[i].imie,a[i].naz);
 
          close(p); {zamknięcie pliku}
       end;

pomijam już formatowanie i nazwy identyfikatorów zmiennych itd., ale zwróć uwagę co i jak zapisujesz - łączysz imię i nazwisko w jeden ciąg w jednej linii, więc nie możesz go później z powrotem rozdzielić; Brakuje także zapisu pozostałych pól ze struktury (nie wiem czy to specjalnie, ale dla mnie to niedopatrzenie chyba, że kod jeszcze nie jest skończony);


Edit: Problem jest oczywisty - wcześniej nie zauważyłem, bo nazewnictwo zmiennych jest nienajlepsze, tak samo jak formatowanie kodu, ale dotyczy dokładnie tej linii:

write(p,a[i].imie,a[i].naz);

Wykorzystujesz do zapisu niezainicjowaną zmienną a: t; Tłumacząc łopatologicznie - zmienną masz zadeklarowaną, ale przed zapisem nie wpisujesz do niej żadnych danych, stąd w pliku lądują śmieci;

0
furious programming napisał(a):

Przede wszystkim, jeśli już chcesz zapisać rekord do pliku to nie korzystaj z plików tekstowych, bo sam sobie utrudnisz pracę; Albo skorzystaj z podpowiedzianych przez @babubabu plików typowanych, albo wykorzystaj pliki amorficzne i procedury BlockWrite i BlockRead - dzięki temu będziesz mógł jedną instrukcją zapisać oraz odczytać cały rekord; Jeśli wolisz typowane - dobrze, że określiłeś długość łańcuchów w polach rekordu, bo jest to nieodzowne do poprawnego wykorzystania tego typu plików;

Na przyszłość więcej czytaj i testuj, tymczasem wątek przenoszę do działu dla początkujących, bo dotyczy podstaw operowania na plikach;


A co do Twojego kodu to zapewne problem jest w procedurze zapisu:

procedure zapisz(wprow:faktura);            {===============}
     var p:text;
       nazwa_pliku:String;
       i:integer;
       ile:integer;
       a:t;
       begin
       write('Podaj nazwe pliku do zapisu: ');
        read(nazwa_pliku);
         assign(p,nazwa_pliku);
          rewrite(p);
          write(p,a[i].imie,a[i].naz);
 
          close(p); {zamknięcie pliku}
       end;

pomijam już formatowanie i nazwy identyfikatorów zmiennych itd., ale zwróć uwagę co i jak zapisujesz - łączysz imię i nazwisko w jeden ciąg w jednej linii, więc nie możesz go później z powrotem rozdzielić; Brakuje także zapisu pozostałych pól ze struktury (nie wiem czy to specjalnie, ale dla mnie to niedopatrzenie chyba, że kod jeszcze nie jest skończony);


Edit: Problem jest oczywisty - wcześniej nie zauważyłem, bo nazewnictwo zmiennych jest nienajlepsze, tak samo jak formatowanie kodu, ale dotyczy dokładnie tej linii:

write(p,a[i].imie,a[i].naz);

Wykorzystujesz do zapisu niezainicjowaną zmienną a: t; Tłumacząc łopatologicznie - zmienną masz zadeklarowaną, ale przed zapisem nie wpisujesz do niej żadnych danych, stąd w pliku lądują śmieci;

Prawda jest taka, że zapis jest nieukończony przez to, że "nie działa" poprawnie i nie wiem jak to poprawić. Co do zapisu danych do zmiennej to miałem zamiar by były wprowadzane tu:

procedure wprowadzanie(var wprow:faktura); {wprowadzanie danych z faktury}
begin
Writeln('Dane kupujacego');
Writeln('Podaj imie: ');
          readln(wprow.imie);
Write('Podaj nazwisko: ');
          readln(wprow.naz);
          Writeln(' ');
Writeln('Data Wystawienia');
Write('Podaj date wystawienia faktury (dzien-miesiac-rok): ');
          readln(wprow.data);
          Writeln(' ');
writeln('Artykuly');
writeln('Ilosc artykulow: ');
          readln(wprow.art);
writeln('Podaj nazwe artykulu: ');
          readln(wprow.nazwa);
write('Podaj cene artykulu: ');
          readln(wprow.cena);
write('Podaj ilosc: ');
          readln(wprow.ilosc);
end;
 

Śmiem twierdzić, że chyba nie są przekazywane dalej. Co do nazw zmiennych to będę musiał je pozmieniać bo pomimo tego , że wiem o co chodzi czasem można się pogubić.
a:t <== chciałem tym móc przekazywać kilka osób oraz artykułów.

0

Od d**y strony się zabierasz

0
liberate1792 napisał(a)

Prawda jest taka, że zapis jest nieukończony przez to, że "nie działa" poprawnie i nie wiem jak to poprawić.

Jeśli już uparłeś się na pliki tekstowe, to zapisuj kązde pole rekordu w osobnej linii tak, by można było je z powrotem odczytać; Zarówno @babubabu zasugerowaliśmy Ci wykorzystanie plików typowanych, bo dzięki temu zapiszesz oraz odczytasz cały rekord jedną instrukcją Read, ale Ty dalej wolisz pliki tekstowe; Podobnie było by jeśli chodzi o pliki amorficzne, jednak tam dodatkowo trzeba znać rozmiar typu rekordu, co oczywiście nie jest żadnym problemem - wystarczy wywołać funkcję SizeOf(TypRekordu) i gotowe;

liberate1792 napisał(a)

Śmiem twierdzić, że chyba nie są przekazywane dalej.

Są przekazywane "dalej" jeśli chodzi Ci o widoczność poza ciałem procedury - zadeklarowany masz przecież argument var wprow: faktura, dzięki temu wpisując dane do struktury odwołujesz się do zewnętrznej zmiennej przez referencję i tak po zakończeniu wykonywania tej procedury wartości jakie zostały podane są ustalone w zewnętrznej zmiennej (jeśli chodzi o kod z ostatniego Twojego posta);

liberate1792 napisał(a)

a:t <== chciałem tym móc przekazywać kilka osób oraz artykułów.

Mógłbyś to zrobić, ale nie w ten sposób; Zmienną co prawda masz zadeklarowaną, jednak nie wpisujesz do niej żadnych danych, nawet nie zerujesz zawartości tej zmiennej, a potem zapisujesz ją do pliku, stąd lądują do pliku randomowe śmieci; Jeśli chcesz zapisać zawartość faktury do pliku, to wykorzystaj przekazany argument wprow:faktura) w procedurze zapisz, a nie zmienną a, która jak widać do niczego w tym kodzie nie służy; W ogóle ten kod jest źle zaprojektowany - panuje w nim haos i ciężko wyczuć co w ogóle chcesz zrobić;

Jeśli chcesz zapisać wszystkie faktury to operuj na zmiennej a: t, którą masz zadeklarowaną globalnie - najlepiej to przekazuj ją w argumencie procedury zapisz i w pętli zapisuj po kolei każdy rekord do pliku tekstowego lub typowanego, albo całą tablicę jednorazowo procedurą BlockWrite jeśli chodzi o pliki amorficzne (lub jak wolisz także w pętli);

0
furious programming napisał(a):

Mógłbyś to zrobić, ale nie w ten sposób; Zmienną co prawda masz zadeklarowaną, jednak nie wpisujesz do niej żadnych danych, nawet nie zerujesz zawartości tej zmiennej, a potem zapisujesz ją do pliku, stąd lądują do pliku randomowe śmieci; Jeśli chcesz zapisać zawartość faktury do pliku, to wykorzystaj przekazany argument wprow:faktura) w procedurze zapisz, a nie zmienną a, która jak widać do niczego w tym kodzie nie służy; W ogóle ten kod jest źle zaprojektowany - panuje w nim haos i ciężko wyczuć co w ogóle chcesz zrobić;

Jeśli chcesz zapisać wszystkie faktury to operuj na zmiennej a: t, którą masz zadeklarowaną globalnie - najlepiej to przekazuj ją w argumencie procedury zapisz i w pętli zapisuj po kolei każdy rekord do pliku tekstowego lub typowanego, albo całą tablicę jednorazowo procedurą BlockWrite jeśli chodzi o pliki amorficzne (lub jak wolisz także w pętli);

Taki niestety mam tok myślenia, a program to pokazuje najlepiej. Opiszę co mam zrobić. Tak już zdążyłeś zauważyć muszę zrobić fakturę, która zawiera imię, nazwisko, datę utworzenia faktury, nazwę artykułu, ilość tego artykułu, jego cenę. Mam zrobić ją dla maksymalnie 15 artykułów. Fakturę za pomocą procedury mam zapisywać do pliku i z tego pliku ją odczytać. Program powinien też mieć możliwość szukania po nazwisku faktur. Względnie mogę dać funkcję, która pozwoli na to aby tylko wczytywać dane z pliku, zapisywać nową fakturę lub nie robić nic (czyli wyłączyć program).

type
 Faktura = packed record
  Imie : String[15];
  Nazwisko : String[25];
  Age : Byte;
 end;
 
procedure Zapis(Sender: TObject);
var
 F: file of faktura;
 Rec : faktura;
begin

Write('Podaj imie: ');
readln(Rec.imie);
 
 AssignFile(F, 'dane.dat');
 try
  Rewrite(F); // utworzenie pliku
  Write(F, Rec); // dodanie rekordu
 finally
  CloseFile(F);
 end;
end;

Tak to ma mniej więcej wyglądać? I potem w głównym programie odwołanie do tej procedury muszę zrobić w ten sposób?

begin
zapis(Sender: TObject);
end.
0

Ja bym zrobił coś takiego:

type
 TKlient = packed record
  Imie   : String[15];
  Nazwisko : String[25];
  Age   : Byte;
 end;

type
 TArtykul = packed record
  Nazwa : String[30];
  Ilosc : Word; // lub byte jeśli artykułów będzie zawsze mniej niż 255
  Cena : Real;
end;

type
 TFaktura = packed record
  Klient : TKlient;
  Artykul : Array[0..14] of TArtykul; // Tablica na 15 artykułów
  Data  : String[15] // ??
end;

procedure Zapis(fakt : TFaktura);
var
 F: file of TFaktura;
begin
 AssignFile(f, 'dane.dat');
 If not FileExists('dane.dat') then // Sprawdza czy plik dane.dat istnieje
 begin
  Rewrite(f);  // Jeśli nie to tworzy nowy
  Write(f, fakt);
 end;
 else
 begin // Jeśli istnieje to dodaje dane na końcu.
  reset(f);      
  seek(FileSize(f)); 
 //  Nie jestem pewien ale te dwie linie chyba można zastąpić poleceniem append(f). A jeśli ani append ani ta konstrukcja nie działa to chyba by trzeba było napisać specjalną funkcję dopisującą rekord do pliku.
  Write(f, fakt);
 end;
 CloseFile(f);
end; 

Zmienną fakt dał bym globalną i uzupełniał za pomocą innych funkcji i procedur.

A w ogole bym to w klasę obudował :)

0
liberate1792 napisał(a)

Tak to ma mniej więcej wyglądać?

Mniej więcej tak, jednak najpierw uzupełnij rekord we wszystkie pola, jakie ma mieć faktura;

liberate1792 napisał(a)

I potem w głównym programie odwołanie do tej procedury muszę zrobić w ten sposób?

begin
zapis(Sender: TObject);
end.

Nie, Sender: TObject to argument wykorzystywany w zdarzeniach formularza/kontrolek w programowaniu obiektowym, które jak na razie nie powinno Ciebie interesować; Tworząc procedurę do zapisu faktury powinieneś w argumencie przekazać jako wartość właśnie fakturę, czyli rekord zawierający wszystkie informacje na temat danej faktury: klient, ilość artykułów i w ilu sztukach, cenę poszczególnych towarów oraz łączną kwotę, na jaką została wystawiona faktura - to takie podstawowe informacje (powinno być ich więcej, ale to tylko ćwiczenie jak sądzę);

Gdybyś korzystał z programowania obiektowego to można by elegancką klasę napisać, no ale...

0
program faktury;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type
 TKlient = packed record
  Imie   : String[15];
  Nazwisko : String[25];
  Age   : Byte;
end;

type
 TArtykul = packed record
  Nazwa : String[30];
  Ilosc : Word; // lub byte jeśli artykułów będzie zawsze mniej niż 255
  Cena : Real;
end;

type
 TFaktura = packed record
  Klient : TKlient;
  Artykul : Array[0..14] of TArtykul; // Tablica na 15 artykułów
  Data  : String[15] // ??

end;
 
procedure Zapis(fakt : TFaktura);
var
 F: file of TFaktura;
begin
 AssignFile(f, 'dane.dat');
 If not FileExists('dane.dat') then // Sprawdza czy plik dane.dat istnieje
 begin
  Rewrite(f);  // Jeśli nie to tworzy nowy
  Write(f, fakt);
 end
 else
 begin // Jeśli istnieje to dodaje dane na końcu.
  reset(f);
  seek(FileSize(f)); 
 //  Nie jestem pewien ale te dwie linie chyba można zastąpić poleceniem append(f). A jeśli ani append ani ta konstrukcja nie działa to chyba by trzeba było napisać specjalną funkcję dopisującą rekord do pliku.
  Write(f, fakt);
 end;
 CloseFile(f);
end;

procedure wprowadzanie1(wpis1:TFaktura);
begin
Write('Podaj imie: ');
   readln(wpis1.Imie);
Write('Podaj nazwisko: ');
   readln(wpis1.Nazwisko);
end;

procedure wprowadzanie2(wpis2:TArtykul);
    var liczba:integer;
    var a:integer;
begin
Write('Podaj liczbe pozycji : ');
readln(liczba);
for a:=1 to liczba do
   begin
Write('Podaj nazwe artykulu: ');
   readln(wpis2.nazwa);
Write('Podaj ilosc danego artykulu: ');
   readln(wpis2.ilosc);
Write('Podaj cene artykulu: ');
   readln(wpis2.cena);
   end;
end;
var i:integer;
var ile:integer;
var wpis1:TFaktura;
var fakt:TFaktura;
begin
writeln('Ile faktur? ');
readln(ile);
for i:=1 to ile do
begin
          wprowadzanie1(wpis1);
end;
{writeln(' ');
for i:=1 to ile do
begin
          wypisywanie(a[i]);

end;}
readln;
Zapis(fakt);
readln;
end.

Tak posiłkowałem się i to bardzo układem użytkownika babubabu. Teraz pytanie czy tak ten układ(lekko zmodyfikowałem dodając dwie procedury) może wyglądać?
Myślałem też nad tym by dać zmienna naleznosc, która by to określała kwotę, którą osoba musiałaby zapłacić. Chciałem zrobić z Ceny tablice by zapamiętywała ceny poszczególnych artykułów np:
-chleb sztuk: 1 cena: 2,50
-opakowanie masła sztuk: 2 cena: 6
należność: 2,50+6=8,50

Ach byłbym zapomniał wyskakuje błąd w poleceniu
seek(FileSize(f));
Nie pasują mu typy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1