Nie mogę zmusić wykresu point3d do niepokazywania braku wartości oraz 0 na wykresie.
Dane serii są pobierane z pliku tekstowego i wyglądają:

X|Y|Z1|Z2

1|241|0|0
2|241|84,1038138629861|0
3|241|26,6063256090021|0
4|241|48,5400789388509|29,3829777024702
5|241|69,9441452140988|0

Chciałbym aby seria 2 (X,Y,Z2) nie pokazywała punktów z=0.