Zmiana kolorów w fillRect

0

Ponieważ to mój pierwszy post - witam Wszystkich serdecznie.
Zwracam się do Was z pewnym problemem, którego sam, ani z pomocą kumpla nie potrafię rozwiązać. Otóż jako projekt w Javie na uczelni dostałem temat związany z dekodowaniem kodu barwnego rezystora. Tak w skrócie: wymyśliłem, że wstawię do okienka kilka prostokątnych obrazków a pomiędzy nie dam fillRect, które miałyby imitować kolorowe paski rezystora. Początkowo zmiana kolorów miała odbywać się za pomocą kliknięcia myszką, jednakże zrezygnowałem z tego pomysłu i postanowiłem zastosować ComboBox. W praktyce wygląda to tak:

http://i48.tinypic.com/11r6our.png

Otóż pojawił się problem, gdyż są 2 osobne klasy - jedna zajmuje się wyświetlaniem obrazków i fillRect a druga ComboBox'em etc. i całym "mechanizmem". W ComboBox'ie dodałem jak na razie jedną instrukcję warunkową, która miała zmieniać kolor prostokątów, jednakże problemem jest zaimplementowanie tego. Próbowałem stworzyć metodę,która by się tym zajmowała, jednakże nie chce ona współpracować z g.setColor().

Trudno mi powiedzieć - może i problem jest prosty (za to ja z programowania nie jestem mega zaawansowany), jednakże spędza mi sen z powiek.

Oto kod:

Klasa Okno

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.CardLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JSlider;
import javax.swing.event.ChangeEvent;
import javax.swing.event.ChangeListener;

public class Okno extends JFrame implements ActionListener{

  JLabel wartośćRezystancji;

  JLabel prąd;

  JComboBox listakolorów;

  int[] rgb = new int[3] ;

  BufferedImage img;

  JButton Dalej;

  JSlider napięcie = new JSlider(JSlider.HORIZONTAL);

  public Okno(){ 

  final JFrame okienko = new JFrame("Kod barwny rezystora");
  okienko.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  okienko.setSize(600, 500);
  okienko.setVisible(true);
  okienko.setLocationRelativeTo(null);

  String[] kolory = { "czerwony", "niebieski", "czarny", "brązowy", "pomarańczowy", "złoty", };

  JComboBox listakolorów = new JComboBox(kolory);
  listakolorów.setSelectedIndex(0);
  listakolorów.setBounds(18,175, 100, 100);
  okienko.add(listakolorów);
  listakolorów.addActionListener(this);

  okienko.add(napięcie);

  napięcie.setMaximum(500);
  napięcie.setPaintLabels(true);
  napięcie.setPaintTicks(true);
  napięcie.setMajorTickSpacing(50);
  napięcie.setMinorTickSpacing(10);
  napięcie.setPaintTrack(false);
  napięcie.setBounds(0, 400, 300, 100);

  napięcie.addChangeListener(new ChangeListener(){
    public void stateChanged(ChangeEvent e){
      double value = napięcie.getValue();
      double maximumValue = napięcie.getMaximum();
      double r = (value/2000)*1000;
      prąd = new JLabel("Prąd wynosi: "+ r+ "mA");
      prąd.setBounds(0, 400, 180, 30);
      okienko.add(prąd);
    }
  }

      );

  wartośćRezystancji = new JLabel("Rezystancja");
  wartośćRezystancji.setBounds(180, 350, 100, 30);
  okienko.add(wartośćRezystancji);

    //okienko.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
  okienko.add(new LoadImageApp());

  okienko.pack();

  }

  public Color Kolorki(int r, int g, int b){            //metoda która miała "wysyłać" kolory do innej klasy
    Color kolor = new Color(rgb[0], rgb[1], rgb[2]);
    rgb[0] = r;
    rgb[1] = g;
    rgb[2] = b;
    System.out.println(kolor);
    return kolor;
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e){

    JComboBox listakolorów = (JComboBox)e.getSource();
    String kolor = (String)listakolorów.getSelectedItem();
    if(kolor == "czarny") {
    // rgb[0] = 0x4d;
    // rgb[1] = 0x71;
    // rgb[2] = 0xa3;
      Kolorki(0x4D, 0x71, 0xA3);
      repaint();
      System.out.println("Czarny");
    }
    if(kolor =="niebieski"){
      System.out.println("Niebieski");
    }
  }
}

Klasa LoadImageApp

import java.awt.Color;
import java.awt.Component;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.JButton;

public class LoadImageApp extends Component {

  BufferedImage img;
  JButton Dalej;

  int[] rgb = new int[3] ;

  public void paint(Graphics g) {
  // Color kolor = new Color(rgb[0], rgb[1], rgb[2]);   
  // Okno kolors = new Okno();                 //próbowałem w g.setColor dać kolors.Kolorki(), jednakże bez większego sukcesu

    g.drawImage(img, 0, 0, null);
    g.setColor(kolor);
    g.fillRect(18, 0, 22, 142);

    g.drawImage(img, 40, 0, null);
    g.setColor(kolor);
    g.fillRect(58, 0, 22, 142);

    g.drawImage(img, 80, 0, null);
    g.setColor(kolor);
    g.fillRect(98, 0, 22, 142);

    g.drawImage(img, 120, 0, null);
    g.setColor(kolor);
    g.fillRect(138, 0, 22, 142);

    g.drawImage(img, 160, 0, null);
    g.setColor(kolor);
    g.fillRect(178, 0, 22, 142);

    g.drawImage(img, 200, 0, null);

  }

  public LoadImageApp() {
    try {
      img = ImageIO.read(new File("/home/dante/Studia/Programowanie obiektowe/Projekt/Rezystor/Rezystor-pasek_duzy.png"));
    } catch (IOException e) {
    }

  }

  public Dimension getPreferredSize() {
      return new Dimension(280, 550);
  }
}

Klasa Rezystor

public class Rezystor{

  public static void main(String[] args) {
    new Okno();
  }
}

Program oczywiście nie jest jeszcze dokończony, więc może być kilka niedociągnięć (jak nieodpowiednia ilość ComboBox'ów).

1

Propozycja nie sprawdzona.

 1. Dodaj w klasie Okno pole i trochę zmień tworzenie komponentu.
  LoadImageApp komponent;
  ...
  komponent = new LoadImageApp();
  okienko.add(komponent);
 2. Dodaj w klasie LoadImageApp pole kolor:
  Color kolor = ...; //kolor domyślny
 3. Zmień w klasie Okno metodę actionPerformed, obecna jest zupełnie zła. Źle porównujesz Stringi.

    public void actionPerformed(ActionEvent e){
  
        JComboBox listakolorów = (JComboBox)e.getSource();
        String kolor = (String)listakolorów.getSelectedItem();
        if(kolor.equals("czarny")) {
            komponent.kolor = new Color(0x4D, 0x71, 0xA3);
            komponent.repaint();
            System.out.println("Czarny");
        }
        ...
    }
 4. W metodzie paintComponent powinieneś wywołać raczej g.setBackground(kolor);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0