Witam, na zaliczenie przedmiotu mam taki oto temat: "Triangulacja Delaunaya z użyciem algorytmu Rupperta (wykorzystać pakiet GEOMPACK - funkcje dtriw2, xedge)". Mam już taka oto rozpiske:

    program test
    implicit none
     integer i,j, mode,npt,ntri
     real*8 ex1,ex2,ey1,ey2, fx1,fx2,fy1,fy2, ix,iy
     logical intrsct
     real*8 vcl(2,10)
     integer ind(5),til(3,5),tnbr(3,5),stack(100),ier

     mode=0
     ex1=1;  ey1=1
     ex2=2;  ey2=2

     fx1=1;  fy1=3
     fx2=2;  fy2=0

     call xedge(mode, ex1,ey1,ex2,ey2, fx1,fy1,fx2,fy2, ix,iy, intrsct)

     write(*,*) 'Punkt przeciecia'
     if (intrsct) then
       write (*,*) ' to ',ix,iy
     else    
       write (*,*) ' nie istnieje'
     endif

     npt=5
     vcl(1,1)=0;  vcl(2,1)=1
     vcl(1,2)=0;  vcl(2,2)=3
     vcl(1,3)=1;  vcl(2,3)=0
     vcl(1,4)=1;  vcl(2,4)=2
     vcl(1,5)=1;  vcl(2,5)=4
     do i=1,5
      ind(i)=i
     enddo

     call dtriw2(npt,100,vcl,ind,ntri,til,tnbr,stack,ier)

     do i=1,ntri
      write(*,*) til(:,i)
     enddo

    end 

moje pytanie, prośba to czy mogli byście mi podpowiedzieć wytłumaczyć, co znaczą i do czego służą ex, ey, fx,fy oraz vcl, jak je interpretować? i jak użyć "call" by zadziałały polecenia xedge i dtriw2. mam sciągnięty plik geompack2 ale nie bardzo wiem jak i z czym to się je.

Pozdrawiam