Program Pascal, baza danych, rezerwacja.

0

Witam serdecznie,
Mam problem, którego rozwiązanie jest pilne niczym sprawa Państwowa- dla mnie rzecz jasna :D
Muszę zrobić program (na jutro!) walczę z nim od dłuższego czasu, chciałem się sam uporać, ale już popadam w desperację bo nie dam rady a muszę to mieć na jutro.
Chodzi o to że program ma działać jak wypożyczalnia. Jest baza (plik tekstowy) z samochodami oraz plik z klientami. Teraz trzeba zrobić rezerwację danego auta do danego klienta. Myślałem zrobić to na podstawie "dostępności" w postaci okienek ale za grosz mi to nie wychodzi.
Głupio mi prosić, ale gdyby ktoś mógłby podesłać mi procedurę jak to zrobić będę cholernie wdzięczny. (wazy to na moje zaliczenie;/)
zamieszczę poniżej kod:

program project1;
uses crt;

const maxk=15;
const maxaut=10;
type
 auto = record
  marka:string;
  model:string;
  przebieg:integer;
  rocznik:integer;
 end;
type
 klient = record
  imie:string;
  nazw:string;
 end;

var
 tauto:array[0..maxaut-1] of auto;
 kli:array[0..maxk-1] of klient;
 plik,plik1:text;
 nrauta,nrkli:integer;
 odp1,odp2:char;

// ------------------DODANIE AUTA DO BAZY----------------------//
procedure dodajauto;
begin
clrscr;

 repeat
 nrauta:=nrauta+1;

 write('Podaj marke samochodu: ');         readln(tauto[nrauta].marka);
 write('Podaj model samochodu: ');         readln(tauto[nrauta].model);
 write('Podaj rocznik samochodu: ');        readln(tauto[nrauta].rocznik);
 write('Podaj przebieg samochodu: ');        readln(tauto[nrauta].przebieg);
 writeln;
 write('Dopisujesz dalej? T/N: ');         readln(odp1);
 writeln
 until (odp1='n') or (odp1='N')

end;

// ------------------DODANIE KLIENTA DO BAZY----------------------//
procedure dodajklienta;
begin
clrscr;

 repeat
 nrkli:=nrkli+1;

 write('Podaj imie: ');         readln(kli[nrkli].imie);
 write('Podaj nazwisko: ');       readln(kli[nrkli].nazw);
 writeln;
 write('Dopisujesz dalej? T/N: ');    readln(odp2);
 writeln
 until (odp2='n') or (odp2='N')

end;
//----------------------ZAPIS ZMIAN WPROWADZONYCH DANYCH---------//
procedure zapiszzmiany;
var
 i,j,k:integer;
begin
clrscr;
 assign(plik,'C:\Users\Artur\Desktop\autka\AUTA_BAZA.txt');
 rewrite(plik);
 writeln(plik,nrauta);

 assign(plik1,'C:\Users\Artur\Desktop\autka\KLIENT_BAZA.txt');
 rewrite(plik1);
 writeln(plik1,nrkli);

 for i:=1 to nrauta do
 begin
   writeln(plik,tauto[i].marka);
   writeln(plik,tauto[i].model);
   writeln(plik,tauto[i].rocznik);
   writeln(plik,tauto[i].przebieg);
 end;

 for k:=1 to nrkli do
 begin
   writeln(plik1,kli[k].imie);
   writeln(plik1,kli[k].nazw);
 end;
 close(plik);
 close(plik1);

 for j:=1 to 4 do
 begin
   delay(250);
   write('. ');
 end;
 writeln;
 writeln('Zapisywanie przebieglo pomyslnie! Kliknij Klawisz by powrocic do menu...');
 readkey;
end;

//---------------------ODCZYT I WYSWIETLENIE PLIKOW W BAZIE-------//

procedure odczytajplik;
var i,k:integer;
begin
 assign(plik,'C:\Users\Artur\Desktop\autka\AUTA_BAZA.txt');
 reset(plik);
 readln(plik,nrauta);

 assign(plik1,'C:\Users\Artur\Desktop\autka\KLIENT_BAZA.txt');
 reset(plik1);
 readln(plik1,nrkli);

 for i:=1 to nrauta do
 begin
   readln(plik,tauto[i].marka);
   readln(plik,tauto[i].model);
   readln(plik,tauto[i].rocznik);
   readln(plik,tauto[i].przebieg);
 end;

 for k:=1 to nrkli do
 begin
   readln(plik1,kli[k].imie);
   readln(plik1,kli[k].nazw);
 end;
 close(plik);
 close(plik1);
end;

procedure listaaut;
var i:integer;
begin
clrscr;
odczytajplik;
 if nrauta=0 then
  writeln('Obecnie nie ma dostepnych aut')
 else
  for i:=1 to nrauta do
  begin
   writeln('Auto nr. ',i,':');
   writeln('Marka:  ',tauto[i].marka);
   writeln('Model:  ',tauto[i].model);
   writeln('Rocznik: ',tauto[i].rocznik,'r.');
   writeln('Przebieg: ',tauto[i].przebieg,'km');
   writeln;
  end;
 writeln('Kliknij klawisz by powrocic...');
 readkey;
end;

procedure listaklientow;
var k:integer;
begin
clrscr;
odczytajplik;
 if nrkli=0 then
  writeln('Obecnie nie ma klientow')
 else
  for k:=1 to nrkli do
  begin
   writeln('Klient nr. ',k,':');
   writeln('Imie:   ',kli[k].imie);
   writeln('Naziwsko: ',kli[k].nazw);
   writeln;
  end;
 writeln('Kliknij klawisz by powrocic...');
 readkey;
end;

//---------------------------------PROGRAM GLOWNY---------------------//
var odpmenu:char;
begin

 repeat
 clrscr;
 writeln('---------------WYPOZYCZALNIA SAMOCHODOW--------------');

  writeln('1. Dodaj Samochod');
  writeln('2. Dodaj klienta');
  writeln('3. Lista Aut');
  writeln('4. Lista klientow');
  writeln('5. Zapisz zmiany');
  writeln('0. Wyjscie');
  readln(odpmenu);
  if odpmenu='1' then dodajauto;
  if odpmenu='2' then dodajklienta;
  if odpmenu='3' then listaaut;
  if odpmenu='4' then listaklientow;
  if odpmenu='5' then zapiszzmiany;
  if odpmenu='0' then halt;
 until keypressed;

end.

Mam nadzieję że ktoś pomoże :)

dodanie znacznika <code class="pascal"> - fp

0

Głupio mi prosić, ale gdyby ktoś mógłby podesłać mi procedurę jak to zrobić będę cholernie wdzięczny. (wazy to na moje zaliczenie;/)

Racja, to Twoje zaliczenie więc program masz napisać Ty, a nie My - nie ma tak łatwo;

Chodzi o to że program ma działać jak wypożyczalnia. Jest baza (plik tekstowy) z samochodami oraz plik z klientami. Teraz trzeba zrobić rezerwację danego auta do danego klienta.

Dorób sobie do tego rekordu:

type
  auto = record
   marka:string;
   model:string;
   przebieg:integer;
   rocznik:integer;
  end;

pole typu Boolean - jeśli wypożyczone to wpisz True, a jeśli nie to False; Do tego napisz sobie procedurę Rezerwowanie i w niej ustalaj wartość dla tego pola (w macierzy z listą aut); Resztę odpowiednio przystosuj pod nowe pole i gotowe;

EDIT: Albo zamiast wartości logicznej podaj tam ID klienta - będzie łatwiej sprawdzić kto pożyczył samochód;

0

Dziękować, będę próbował... :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0