Program na ciag Fibonacciego

0

Witam. Napisalem sobie banalny program obliczajacy ciag liczb Fibonacciego. Pytanie tylko, dlaczego po paru "razach" wywala on wartosc ujemną?

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class ciag1 {
  public static void main (String[] args){
  double wynik;
  double n = 1.0;
  double eins;
  double zwei;
  String s;
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  while (true){
    eins = 2.0*n + 1.0;
    zwei = 3.0*n + 2.0;
    wynik = eins / zwei;
    n++;

    System.out.println(wynik);
  }
  }
}

Pozdrawiam!

0

Po co Ci double? Przecież w ciągu masz tylko liczby całkowite a na dodatek dodatnie.. Co konkretnie chcesz obliczyć? Sumę n elementów? A może wypisać n elementów ciągu? Bo ja nie wiem o masz na myśli pisząc "obliczający ciąg.."

import java.io.*;
import java.util.Scanner;
public class fibonacci {
  public static void main(String[] args) throws java.io.IOException {
    int n,one=1,two=1;
    System.out.println("Podaj n\n:");
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    String text = input.nextLine();
    n = Integer.parseInt(text);
    System.out.print("1,1,");
    for(int i=2;i<n;i++){
      System.out.print(one+two+",");
      two=two+one;
      one=two-one;
    }
  }
}
0

Shietzzz... sorki, nie ten kod, z rozmachu pomyliłem okna :/

import java.io.*;
import java.util.Scanner;
public class ciag2 {
  public static void main (String[] args) {
  long a, b, wynik;
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  String xd;
  a = 0;
  System.out.println(a);
  b = 1;
  System.out.println(b);
  wynik = a + b;
  System.out.println(wynik);
  while (true){
  a = b;
  b = wynik;
  wynik = a +b;
  System.out.println(wynik);
  xd = sc.nextLine();
  }
  }
} 
0

Pewnie przekraczasz zakres typu long, ciag Fibonacciego bardzo szybko rośnie.

0
import java.util.Scanner;

public class Fibonacci {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("Ile liczb ma zostać wydrukowanych?\n");
    //przyjmujemy, ile liczb w ciągu mamy wyliczyć. Wielkość większa niż 89 zabroniona.
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int lenght = sc.nextInt();
    if (lenght > 89) { //Wpisano większą wartość niż 89
      System.err.println("Za dużo!");
      System.exit(0);
    }
    else if (lenght < 1) { //Wpisano wartość mniejszą niż 1
      System.err.println("Za mało!");
      System.exit(0);
    }
    else if (lenght == 1) { //tylko jedna liczba ma być wydrukowana
      System.out.println(1);
      System.exit(0);
    }
    else if (lenght == 2) { //tylko dwie liczby mają być wydrukowane
      System.out.println(1);
      System.out.println(1);
      System.exit(0);
    }
    long a = 1L, b = 1L;
    System.out.println(1);
    System.out.println(1);
    for(int i = 0; i <= lenght; i++) {
      //przyjmujemy, że B reprezentuje większą liczbę
      long var = a + b;
      a = b;
      b = var;
      System.out.println(var);
    }
  }
}

To tylko podstawowa wersja, teraz trzeba spróbować ją jakoś skompresować.

Maksimum 89 wzięło się stąd, że 90 wartość zwraca liczbę z minusem.

0
import java.io.*;
import java.math.BigInteger;
import java.util.Scanner;
public class fibonacci {
  public static void main(String[] args) throws java.io.IOException {
    BigInteger one = BigInteger.ONE;
    BigInteger two = BigInteger.ONE;
    int n;
    System.out.println("Podaj n\n:");
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    String text = input.nextLine();
    n = Integer.parseInt(text);
    System.out.print("1,1,");
    for(int i=2;i<n;i++){
      System.out.print(two.add(one)+",");
      two=two.add(one);
      one=two.subtract(one);
    }
  }
}
0

@kopernik, nie ma sensu żeby program liczący dużo wyrazów ciągu Fibonacciego pisał wyniki na ekran.

import java.io.*;
import java.math.BigInteger;
import java.util.Scanner;

public class Fibonacci {
  public static void main(String[] args) throws java.io.IOException {
    BigInteger one = BigInteger.ONE;
    BigInteger two = BigInteger.ONE;
    int n;
    System.out.print("Podaj n: ");
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    String text = input.nextLine();
    n = Integer.parseInt(text);
    FileWriter fw = null;
    try
    {
      fw = new FileWriter("fibo.txt");
    }
    catch(IOException e)
    {
      System.out.println(e);
      System.exit(0);
    }
    fw.write("1\n");
    fw.write("1\n");    
    for(int i=2;i<n;i++){
      fw.write(two.add(one)+"\n");
      two=two.add(one);
      one=two.subtract(one);
    }
    if(fw!=null)
    try
    {
      fw.close();
    }
    catch(IOException e)
    {
      System.out.println(e);
    }
  }
}
0

@kopernik oraz @bogdans_nz , co na 100% nie ma sensu to oszczędzanie na zmiennych kosztem czasu działania programu.

    for(int i=2;i<n;++i)
     {
      BigInteger next=two.add(one);
      fw.write(next+"\n"); // ewentualnie dopisanie do pliku
      one=two;
      two=next;
     }

Ma sens też oszczędzić nieco na przypisaniach:

BigInteger[] tb=new BigInteger[2];
    tb[0]=BigInteger.ONE;
    tb[1]=BigInteger.ONE;
    for(int i=2,k=0,p=1;i<n;++i,k^=1,p^=1)
     {
      tb[k]=tb[k].add(tb[p]);
      fw.write(tb[k]+"\n"); // ewentualnie dopisanie do pliku
     }
0

@kopernik, nie chodziło mi o czas wypisywania na ekran, ale o to, że ekran nie pomieści tyle informacji. O BigInteger nie wspominałem, bo dzień wcześniej był taki post Problem z używaniem klasy BigInteger w Javie. Chodziło w nim o obliczenie sumy pierwszych 4 000 000 wyrazów ciągu Fibonacciego. Nie próbowałem wypisywać tej sumy na ekranie, zapisywanie wyniku do pliku trwało około 6 minut (obliczenia około godziny).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0