NullPointerException, wszystko wywołane

0

Klasa Main rozszerzająca JFrame w metodzie public static void main(String[] args) wywołuje samą siebie (Main main = new Main()). W klasie tej znajduje się linijka private MainMenuGUI MainMenu = new MainMenuGUI(this). Klasa MainMenuGUI (rozszerzająca JPanel) wymaga klasy Main, by móc wywoływać metodę Action. Gdy w argumentach Action poda się 1, do ramki Main powinien zostać dodany panel MainMenuGUI, jednak zamiast tego w linijce this.add(MainMenu) zwracany jest NullPointerException.
Po podaniu 2 (mającego dodać do ramki panel OptionMainMenuGUI) również zwracany jest NullPointerException.

Metoda Action:

public void Action(int p) {
    if (actualPanel != null) {
      this.remove(actualPanel);
    }
    switch (p) {
      case 1:
        this.add(MainMenu);
        actualPanel = MainMenu;
      case 2:
        this.add(OptionMainMenu);
        actualPanel = MainMenu;
      default:
        System.exit(1);
    }
    this.repaint();
  }
  public static final int MAIN_MENU = 1;
  public static final int OPTION_MAIN_MENU = 2;

Tworzenie zmiennych - paneli w klasie Main:

private MainMenuGUI MainMenu = new MainMenuGUI(this);
  private OptionMainMenuGUI OptionMainMenu = new OptionMainMenuGUI(this);
0

private MainMenuGUI MainMenu = new MainMenuGUI(main);
private OptionMainMenuGUI OptionMainMenu = new OptionMainMenuGUI(main);
chodzi o tego main który: Main main = new Main();
No chyba że czegoś nie zrozumiałem z twojego postu.

0

W jakiej klasie jest metoda Action? Pierwsza hipoteza jest taka: masz w tej właśnie klasie pole o nazwie MainMenu, i pole to nie jest inicjowane (zawiera null).

0

W klasie Main.

Chyba że wewnątrz samej klasy zostawić tylko private MainMenuGUI MainMenu; a później:

public static void main(String[] args) {
Main main = new Main();
...
MainMenu = new MainMenuGUI(main);
}

Ale wtedy zmienne będą musiały być statyczne.

0

Sprawdziłem. Wcześniej nie wyświetlała się nawet ramka, teraz ramka się wyświetla. Nadal jednak jest NullPointerException i brak komponentów z panelu.

0

Jak dalej będziesz cedzić fragmentami swój super tajny kod to może do końca następnego roku pokażesz jednak fragment w którym masz ten błąd ;P

0

Daj cały kod, to może coś poradzimy.

0

"Cały kod"... czyli na stan aktualny 255 linijek? Powaga? Proszę was bardzo.

BTW, wstawiłem tylko ten kod, który jest odpowiedzialny za błąd.

Main.java

package mario;

import java.awt.Toolkit;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import mario.gui.MainMenuGUI;
import mario.gui.OptionMainMenuGUI;
import mario.options.ArgumentsInterpreter;

public class Main extends JFrame {
  public static void main(String[] args) {
     Main main = new Main();
     main.runFrame(args);
  }
  private void runFrame(String[] args) {
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    Dimension dim = new Dimension(Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width, Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().height);
    int var1 = 0;
    for(int i = 0; i < dimensions.length; i++) {
      if (dimensions[i].equals(dim)) {
        this.setSize(dim);
        this.setUndecorated(true);
      }
      else {
        var1++;
      }
    }
    if (var1 == dimensions.length) {
      this.setSize(dimensions[0]);
      this.setUndecorated(false);
    }
    this.setResizable(false);
    this.setTitle("Mario Social");
    this.setVisible(true);
    argint.Interpret(args, this);
  }
  public void Action(int p) {
    if (actualPanel != null) {
      this.remove(actualPanel);
    }
    switch (p) {
      case 1:
        this.add(MainMenu);
        actualPanel = MainMenu;
      case 2:
        this.add(OptionMainMenu);
        actualPanel = MainMenu;
      default:
        System.exit(1);
    }
    this.repaint();
  }
  public static final int MAIN_MENU = 1;
  public static final int OPTION_MAIN_MENU = 2;
  public void setFullScreen(boolean b) {
    this.dispose();
    if (b) {
      this.setSize(Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize());
    }
    else {
      this.setSize(dimensions[0]);
    }
    this.setUndecorated(b);
    this.setVisible(true);
  }
  private JPanel actualPanel;   
  public final Dimension[] dimensions = {
    new Dimension(800, 600),
    new Dimension(1280, 800),
    new Dimension(1400, 1050),
    new Dimension(1024, 600),
    new Dimension(1600, 1200),
    new Dimension(1600, 900),
    new Dimension(2048, 1536)
  };
  private MainMenuGUI MainMenu = new MainMenuGUI();
  private OptionMainMenuGUI OptionMainMenu = new OptionMainMenuGUI(this);
  private ArgumentsInterpreter argint = new ArgumentsInterpreter();
}

MainMenuGUI.java:

package mario.gui;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JPanel;
import mario.Main;

public class MainMenuGUI extends JPanel {
  public MainMenuGUI() {}
  public void setFrame(Main f) {
    this.f = f;
    this.run();
    this.setAccess();
    f.Action(Main.MAIN_MENU);
  }
  private void run() {
    this.add(spButton);
    this.add(mpButton);
    this.add(editorButton);
    this.add(optionButton);
    this.add(exitButton);
    Listener l = new Listener();
    spButton.addActionListener(l);
    mpButton.addActionListener(l);
    editorButton.addActionListener(l);
    optionButton.addActionListener(l);
    exitButton.addActionListener(l);
  }
  private void setAccess() {
    spButton.setEnabled(false);
    mpButton.setEnabled(false);
    editorButton.setEnabled(false);
    optionButton.setEnabled(true);
    exitButton.setEnabled(true);
  }
  private class Listener implements ActionListener {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      if (e.getSource() == exitButton) {
        System.exit(0);
      }
      if (e.getSource() == optionButton) {
        f.Action(Main.OPTION_MAIN_MENU);
      }
    } 
  }
  private Main f;
  private JButton exitButton = new JButton("Wyjście z gry");
  private JButton optionButton = new JButton("Opcje");
  private JButton spButton = new JButton("Gra jednoosobowa");
  private JButton mpButton = new JButton("Gra wieloosobowa");
  private JButton editorButton = new JButton("Edytor");
}
0

OptionMainMenuGUI.java:

package mario.gui;

import javax.swing.Box;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JSlider;
import mario.Main;

public class OptionMainMenuGUI extends JPanel {
  public OptionMainMenuGUI(Main m) {
    f = m;
  }
  private void run() {
    Box allComponents = Box.createVerticalBox();
    allComponents.add(fullScreen);

    Box size = Box.createHorizontalBox();
    size.add(new JLabel("Ustal rozmiar ekranu"));
    size.add(screenSize);

    allComponents.add(size);
    allComponents.add(Box.createGlue());

    Box end = Box.createHorizontalBox();
    end.add(save);
    end.add(exit);

    allComponents.add(end);
    this.add(allComponents);
    this.repaint();
  }
  private Main f;
  private JButton fullScreen = new JButton("Włącz/Wyłącz pełny ekran");
  private JSlider screenSize = new JSlider(0, 6, 0);
  private JButton save = new JButton("Zapisz i wróć do menu");
  private JButton exit = new JButton("Anuluj");
}

ArgumentsInterpreter.java:

package mario.options;

import mario.Main;

public class ArgumentsInterpreter {
  public void Interpret(String[] args, Main m) {
    if (args != null) {
      for (int i = 0; i < args.length; i+=2) {
        if (args[i].equals("-fs")) {
          m.setFullScreen(Boolean.parseBoolean(args[i+1]));
        }
        if (args[i].equals("-s")) {
          m.setSize(Integer.parseInt(args[i+1]), Integer.parseInt(args[i+2]));
        }
      }
    }
  }
}

Dimension.java (moja delikatna przeróbka java.awt.Dimension):

package mario;

public class Dimension extends java.awt.Dimension {
  public Dimension() {
    super();
  }
  public Dimension(Dimension d) {
    super(d);
  }
  public Dimension(int x, int y) {
    super(x, y);
  }
  public boolean equals(Object ob) {
    if (ob == this) {
      return true;
    }
    if (ob == null) {
      return false;
    }
    if (this.getClass() != ob.getClass()) {
      return false;
    }
    Dimension dim = (Dimension)ob;
    return dim.height == this.height &&
        dim.width == this.width;
  }
}
0

W klasie Main w metodzie Action spróbowałem zamiast dodawania/usuwania paneli pokazywać je i ukrywać, ale to nadal zwraca NPEx.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0