Klasa zagnieżdzona c++

2012-12-16 13:57
0

Witam,
Mam za zadanie napisać klasę Student oraz zagniezdzona w niej klase Przedmiot. Mam dodatkowo również zdefiniować 2 metody dodajOcene i zmienOcene. Udało mi się napisać taki kod:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
class Student{
public:
char* imie;
char* nazwisko;
int wiek;
Student(){
imie="andrzej";
nazwisko="kowalski";
wiek=22;
}
class Przedmiot{
public:
char* nazwa;
double ocena;
Przedmiot(char*nazwa,double o){
this->nazwa=nazwa;
ocena=o;
}

};
Przedmiot* dodajOcene(char* nazwa,double ocena){
Przedmiot* p=new Przedmiot(nazwa,ocena);
return p;
}
void zmienOcene(Przedmiot& p,double o){
p.ocena=o;
}
};
int main ( ) {
Student s=Student();
cout<<s.imie<<s.nazwisko<<s.wiek<<endl;
Student::Przedmiot* wp=s.dodajOcene("Polski",3);
s.zmienOcene(*wp,5);
return 0 ;
} 

Czy ro rozwiązanie jest poprawne ?

Pozostało 580 znaków

2012-12-16 14:41
0

Sformatuj ten kod porządnie, to może ktoś go w ogóle przeczyta...


Pozostało 580 znaków

2012-12-16 14:56
0
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
class Student{
public:
char* imie;
char* nazwisko;
int wiek;
Student(){
  imie="andrzej";
  nazwisko="kowalski";
  wiek=22;
  }
    class Przedmiot{
    public:
    char* nazwa;
    double ocena;
    Przedmiot(char*nazwa,double o){
      this->nazwa=nazwa;
      ocena=o;
      }
    };
Przedmiot* dodajOcene(char* nazwa,double ocena){
  Przedmiot* p=new Przedmiot(nazwa,ocena);
  return p;
}
void zmienOcene(Przedmiot& p,double o){
  p.ocena=o;
}
};
int main ( ) {
Student s=Student();
cout<<s.imie<<s.nazwisko<<s.wiek<<endl;
Student::Przedmiot* wp=s.dodajOcene("Polski",3);
s.zmienOcene(*wp,5);

return 0 ;
} 
edytowany 1x, ostatnio: cocain, 2012-12-16 14:56

Pozostało 580 znaków

2012-12-16 15:45
0
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

class Student{
  int checkPrzedmiot(string nazwa) {
    size_t i;
    for(i = 0; i < przedmioty.size(); i++)
      if(przedmioty[i]->getNazwa() == nazwa)
        break;
    if(i != przedmioty.size())
      return i;
    return -1; 
  }

  class Przedmiot{
    public:
      string nazwa;
      vector<double> oceny;
      Przedmiot(string nazwa){
        this->nazwa = nazwa;
      }
    string getNazwa() { return this->nazwa; }
    void addOcena(double x) { oceny.push_back(x); }
    void changeOcena(size_t index, double x) {
      if(index >= 0 && index < oceny.size())
        oceny[index] = x;
    }
    void display() {
      for(size_t i = 0; i < oceny.size(); i++)
        cout << oceny[i] << " ";
    }
    };
  vector<Przedmiot*> przedmioty;
public:
  string imie;
  string nazwisko;
  unsigned wiek;

  Student(){
      imie="andrzej";
      nazwisko="kowalski";
      wiek=22;
  }

  ~Student() {
    for(size_t i = 0; i < przedmioty.size(); i++)
      delete przedmioty[i];
    przedmioty.clear();
  }

  void dodajPrzedmiot(string nazwa) {
    for(size_t i = 0; i < przedmioty.size(); i++)
      if(przedmioty[i]->getNazwa() == nazwa)
        return;
    przedmioty.push_back(new Przedmiot(nazwa));
  }

  void dodajOcene(string nazwa,double ocena){
    if(checkPrzedmiot(nazwa) != -1)
      przedmioty[checkPrzedmiot(nazwa)]->addOcena(ocena);
  }
  void zmienOcene(string nazwa, size_t index, double ocena){
    if(checkPrzedmiot(nazwa) != -1)
      przedmioty[checkPrzedmiot(nazwa)]->changeOcena(index, ocena);
  }

  void display() {
    for(size_t i = 0; i < przedmioty.size(); i++)
      przedmioty[i]->display();
  }
};
int main ( ) {
  Student a;
  a.dodajPrzedmiot("Matematyka");
  a.dodajOcene("Matematyka", 4.17);
  a.zmienOcene("Matematyka", 0, 3);
  for(int i = 0; i < 15; i++) {
    a.dodajOcene("Matematyka", i);
  }
  a.zmienOcene("Matematyka", 7, 1000);

  a.display();
  return 0 ;
} 

Pisane na szybko.

Pozostało 580 znaków

2012-12-16 15:48
0

Tak to rozwiązanie jest poprawne. Nie rozumiem tej linijki:
Student s=Student();
wystarczy przecież napisać:
Student s;
Tworzy się nie potrzebnie obiekt tymczasowy i zostaje on skopiowany do drugiego obiektu. Chociaż nie wiem czy kompilator tego nie zoptymalizuje i nie stworzy obiektu tymczasowego.
Druga uwaga nie odnosimy się bezpośrednio do pól klasy tylko przez funkcję składowe.


Nie odpowiadam na PW z prośbą o pomoc programistyczną.

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0