trójkąt(z gwiazdek) z nieparzystych wierszy

0

Miałem do wykonania (g to *)

d) Przykład dla N=3
ggggg
ggg
g


if (opcja == 4)
        {
          do
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś pozycje 4");
            do
            {
              Console.WriteLine("PODAJ POZIOM OD 1 DO 15 ");
              Console.WriteLine();
              h = int.Parse(Console.ReadLine());
              Console.WriteLine();
              Console.WriteLine();

            } while ((h < 1) || (h > 15));
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();

            for (w = h; w >= 1; w--)

            {

             for (k = 1; k < w; k++)

                //  for (k = 1; k <= w; k++)
                Console.Write("*");
              Console.WriteLine();
            }
0

rozw

    if (opcja == 4)
        {
          do
          {
            Console.WriteLine("Wybrałeś pozycje 4");
            do
            {
              Console.WriteLine("PODAJ POZIOM OD 1 DO 15 ");
              Console.WriteLine();
              h = int.Parse(Console.ReadLine());
              Console.WriteLine();
              Console.WriteLine();

            } while ((h < 1) || (h > 15));
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();

            for (w = h; w >= 1; w--)

            {

              for (k = 1; k < (2 * w - 2); k++)

                Console.Write("*");
              Console.WriteLine();
            }

            Console.ReadLine();
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine();
            Console.Write("Zakończyć program [T/N] ");
            KP = char.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine();
          } while ((KP == 'N') || (KP == 'n'));
        }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0