Pobieranie danych z bazy do TableModel

0

Witam!
Tworzę aplikację z bazą danych derby. Mam w GUI kilka tabel, których model wygląda np. tak:


public class TabelaModel extends AbstractTableModel{
  public static final int a = 0;
  private static final String b = "";
  private static final int c = 2; 
  private static final int d = 3;
  private static final float e = 4;
  private static final float f = 4;

  @Override
  public int getRowCount() {
    return wiersze.length;
  }
  @Override
  public int getColumnCount() {
    return wiersze[0].length;
  }

  @Override
  public Object getValueAt(int rowIndex, int columnIndex) {
    return wiersze[rowIndex][columnIndex];
  }

  @Override
  public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex){
    return columnIndex == 1 || columnIndex == 2; 
  }

  @Override
  public String getColumnName(int column){
    return nazwyKolumn[column];
  }

  @Override
  public void setValueAt(Object ilosc, int rowIndex, int columnIndex){
    wiersze[rowIndex][columnIndex] = ilosc;
  }

  private String[] nazwyKolumn = {"CosA", "CosB", "CosC", "CosD", "CosE", "CosF"};
  private Object[][] wiersze = {{1, "", "", "", "", ""},
                   {2, "", "", "", "", ""},
                   {3, "", "", "", "", ""},
                   {4, "", "", "", "'", ""},
                   {5, "", "", "", "", ""},
                   {6, "", "", "", "", ""},
                   {7, "", "", "", "", ""},
                   {8, "", "", "", "", ""},
                   {9, "", "", "", "", ""},
                   {10, "", "", "", "", ""},
                   {11, "", "", "", "", ""},
                   {12, "", "", "", "", ""},
                   {13, "", "", "", "", ""},
                   {14, "", "", "", "", ""},
                   {15, "", "", "", "", ""},
                   {16, "", "", "", "", ""},
    };  
}

Łączę się z bazą i pobieram rekordy w ten sposób:

    try{
      Class.forName("org.apache.derby.jdbc.ClientDriver");
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:derby://localhost:1527/baza", "admin", "admin");
      ps = con.createStatement();
      rs = ps.executeQuery("select cena from Ceny where nazwa = 'przedmiotA'");
      while(rs.next()){
        System.out.println(rs.getFloat("cena"));
      }
    }catch(ClassNotFoundException e){
      System.out.println(e.getMessage());
    }catch(SQLException e){
      System.out.println(e.getMessage());
    }

Ale mam dwa problemy:
Po pierwsze jak najlepiej w tym modelu uzupełnić tabelę danymi z bazy czy tak jak to robię niżej?

Czy można jakoś inaczej pobierać te rekordy, czy zawsze musi być ten while:

      while(rs.next()){
        System.out.println(rs.getFloat("cena"));
      }

Wiem on jest bo zapytanie może zwrócić kilka rekordów ale gdy ja wiem, że moje dane są unikatowe w bazie i będzie zwracany tylko jeden?

0

Jeśli masz 110% pewności, że zawsze będzie jeden rekord, to pętla nie jest konieczna. Wystarczy samo

System.out.println(rs.getFloat("cena"));
0

Właśnie nie bo gdy usunę pętlę dostaję komunikat:

Niepoprawna operacja na bieżącej pozycji kursora.

0

A jak zrobić by np. ostatnia kolumna tabeli była definiowana w ten sposób, że każda jej komórka to iloczyn dwóch poprzednich w tym samym wierszu?
Bo w ten sposób nie można:

  private String[] nazwyKolumn = {"CosA", "CosB", "CosC", "CosD", "CosE", "CosF"};
  private Object[][] wiersze = {{1, "", "", "", "", cosD[0][3]*cosE[0][3]},
                   {2, "", "", "", "", cosD[1][3]*cosE[1][3]},
    }; 

Wyrzuca mi:

first type: java.lang.Object
second type: java.lang.Object

0

Jak robisz selecta to możesz wyrażenia arytmetyczne na kolumnach wstawić jako "pole" np SELECT col1*col2 FROM table

0

Dwa inne rozwiązania:

 • inny typ modelu,
 • rzutowanie przed mnożeniem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0