Mam taką klasę której używam do serializacji danych:

 [Serializable]
   public class Miesiac
{
      public string nazwa;
      public string rok;
      public string[] a;

      public Miesiac(string name,string year ,string[] l)
      {
        nazwa = name;
        rok = year;
        a = l;
      }
} 

Taką funkcje zapisującą do pliku:

 void zapisz()
    {
      string[] t = {textBox1.Text, textBox2.Text, textBox3.Text, textBox4.Text, 
             textBox5.Text,textBox6.Text,textBox7.Text,textBox8.Text,
             textBox9.Text,textBox10.Text,textBox11.Text,textBox12.Text,
             textBox13.Text,textBox14.Text,textBox15.Text,textBox16.Text,
             textBox17.Text};

      BinaryFormatter binform = new BinaryFormatter();
      List<Miesiac> m= new List<Miesiac>();
      FileInfo f = new FileInfo("dat.ini");
      if(f.Exists)
      {
      FileStream czytaj = new FileStream("dat.ini", FileMode.Open);
        m = (List<Miesiac>)binform.Deserialize(czytaj);
        czytaj.Close();
        List<Miesiac> foundm = m.FindAll(el => el.rok == comboBox1.Text);
        if (foundm != null)
        {
          Miesiac mf = foundm.Find(el => el.nazwa == comboBox2.Text);

          if (mf != null)
          {
            mf.a = t;
          }
        }
        else
        {
          m.Add(new Miesiac(comboBox2.Text, comboBox1.Text, t));
        }
      }
      else
      {
        m.Add(new Miesiac(comboBox2.Text, comboBox1.Text, t));
      }

        FileStream file = new FileStream("dat.ini", FileMode.Create);
        binform.Serialize(file, m);
        file.Close();
    }

Oraz taką funkcje odczytującą z pliku:

void odczyt()
    {
      TextBox[] t = { textBox1, textBox2, textBox3, textBox4, textBox5,
             textBox6,textBox7,textBox8,textBox9,textBox10,textBox11,
             textBox12,textBox13,textBox14,textBox15,textBox16,
             textBox17};
      List<Miesiac> m = new List<Miesiac>();
      
      FileStream file = new FileStream("dat.ini", FileMode.Open);
      BinaryFormatter binform = new BinaryFormatter();
      m = (List<Miesiac>)binform.Deserialize(file);
      
      List<Miesiac> foundm = m.FindAll(el => el.rok == comboBox1.Text);
      if (foundm != null)
      {
        Miesiac mf = foundm.Find(el => el.nazwa == comboBox2.Text);

        if (mf != null)
        {
          for (int i = 0; i < 17; i++)
            t[i].Text = mf.a[i]; 
        }
      }

      file.Close();
    } 

Moj problem polega na tym, że po jednokrotnym użyciu funkcji zapisującej tworzy ona plik, i wpisuje jeden element typu miesiac(tak jak powinna), ale przy kolejnych uzyciach funkcji nic sie nie dzieje z plikiem ... nic nie zostaje zastapione ani nic nie jest dopisywane.... nie wiem co z tym zrobic teraz .... juz probowalem zmieniac trypy otwarcia/dostepu do pliku itd. ale skutek zaden. Jak dla mnie to powinno normalnie dzialac

Domyslam sie ze cos z ifami jest nie tak bo bez nich wszystko dziala jak nalezy ale nie nadpisuje sie tylko dodaje na koncu