PowerPivot w Excel 2010 nie ładuje sie na stracie

0

Mam problem z dodatkiem do Excela2010 - powerPivot.

Gdy zaznaczam opcję "ładuj na starcie" to wyskakuje taki błąd :
Proszę o pomoc w tej sprawie bo nie mogę sobie poradzić

 Nie można załadować dostosowania, ponieważ nie można utworzyć domeny aplikacji.
************** Tekst wyjątku **************
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.CannotCreateCustomizationDomainException: Nie można załadować dostosowania, ponieważ nie można utworzyć domeny aplikacji. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.Office.Interop.Excel, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c' or one of its dependencies. Nie można odnaleźć określonego pliku.
File name: 'Microsoft.Office.Interop.Excel, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c'
  at Microsoft.AnalysisServices.Modeler.FieldList.ThisAddIn..ctor()

WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
  at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache)
  at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache)
  at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
  at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
  at System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
  at System.Reflection.Assembly.CreateInstance(String typeName, Boolean ignoreCase, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
  at Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.DomainCreator.DomainInitializer.ActivatePipeline(String addInAssembly, String addInClass, String[] pipelineInfo)
  at Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.DomainCreator.DomainInitializer.StartAddIn(IntPtr hostServiceProvider, String[] pipeline, String assemblyName, String[] entryPoints)
  at Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.DomainCreator.DomainInitializer.StartAddIn(IntPtr hostServiceProvider, String[] pipeline, String assemblyName, String[] entryPoints)
  at Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.DomainCreator.LoadMafPipeline(AppDomain newDomain, IntPtr hostServiceProvider, String fullAssemblyName, String[] entryPoints, OfficeApp officeApplication, OfficeVersion officeVersion, IntPtr& executor)
  at Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.DomainCreator.CreateCustomizationDomainInternal(String solutionLocation, String manifestName, String documentName, Boolean showUIDuringDeployment, IntPtr hostServiceProvider, Boolean useFastPath, IntPtr& executor)
  --- End of inner exception stack trace ---

************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.3634 (GDR.050727-3600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.v10.0
  Wersja zestawu: 10.0.0.0
  Wersja Win32: 10.0.31119.0
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.v10.0/10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.v10.0.dll
----------------------------------------
System
  Wersja zestawu: 2.0.0.0
  Wersja Win32: 2.0.50727.3634 (GDR.050727-3600)
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Core
  Wersja zestawu: 3.5.0.0
  Wersja Win32: 3.5.30729.1 built by: SP
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.v10.0
  Wersja zestawu: 10.0.0.0
  Wersja Win32: 10.0.31119.0
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.v10.0/10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.v10.0.dll
----------------------------------------
System.AddIn
  Wersja zestawu: 3.5.0.0
  Wersja Win32: 3.5.30729.3676 built by: GDR
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.AddIn/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.AddIn.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v10.0
  Wersja zestawu: 10.0.0.0
  Wersja Win32: 10.0.31119.0
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v10.0/10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v10.0.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v9.0
  Wersja zestawu: 9.0.0.0
  Wersja Win32: 9.0.30729.4130
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v9.0/9.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v9.0.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v9.0.resources
  Wersja zestawu: 9.0.0.0
  Wersja Win32: 9.0.30729.4130
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v9.0.resources/9.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v9.0.resources.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v10.0.resources
  Wersja zestawu: 10.0.0.0
  Wersja Win32: 10.0.21022.1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v10.0.resources/10.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v10.0.resources.dll
----------------------------------------
0

System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.Office.Interop.Excel, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c' or one of its dependencies. Nie można odnaleźć określonego pliku.

Reinstall?

0

reinstall był zrobiony kilka razy...nie pomogło
za każdym razem wyskakuje to samo

0

Spróbuj tego:
http://sqlblog.com/blogs/davi[...]entPosted=true#commentmessage

czyli doinstalowanie w Excelu "Usługa programowania .NET" - u mnie pomogło.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0