W jednej z kolumn datagridview dodaję ikonki

dt.Columns.Add("Authorization", typeof(Image)); 

dr = dt.NewRow();
dr["Authorization"] = Properties.Resources.btnAvailable_Image;
dt.Rows.Add(dr);

Ale jak próbuję filtrować bazę

myBindingSource.Filter="..."

to strasznie długo schodzi. Baza testowo ma ze 30 wierszy. Docelowo będzie ich ze 300 i musi to szybko chodzić w czasie rzeczywistym. Co radzicie?