Turbo Pascal "Baza Danych"

2012-06-15 13:25

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

Witam
Napisałem program baze danych
mam problem w tym, ze nie chce zapisac do pliku jak i z niego odczytac i wyswietlic, nawet z pamieci.
Proszę o pomoc

program baza;
uses crt;

type
 dane = record
  tekst : string;
  liczba : integer;
 end;

const
 poz : integer = 0;

var
 a, zn : char;
 katalog : array[1..100] of dane;
 F : file of dane;

procedure odczytzpliku;
var
 i : integer;
begin
 assign(F, 'baza.dat');
 reset(F);
 i := 0;
 while not eof(F) do
 begin
  inc(i);
  read(F, katalog[i]);
 end;
 poz := i;
 close(F);
end;

procedure zapisdopliku;
var
 i : integer;
begin
 assign(F, 'baza.dat');
 rewrite(F);
 for i := 1 to poz do
  write(F, katalog[i]);
 close(F);
end;

procedure zapis(r : dane);

begin
 with r do
 begin
  writeln('Podaj imie');
  readln(tekst);
  writeln('Podaj wiek');
  readln(liczba);
 end;
end;

procedure zapisdopam;
begin
 inc(poz);
 writeln('Nowa pozycja nr ', poz);
 zapis(katalog[poz]);
end;

procedure odczyt(r : dane);
begin
 with r do
 begin
  writeln('Imie: ', tekst);
  writeln('Wiek: ', liczba);
 end;
end;

procedure odczytzpam;
var
 i : integer;
begin
 for i := 1 to poz do
 begin
  writeln('Pozycja katalogu nr ', i);
  odczyt(katalog[i]);
 end;
 readln;
end;

procedure menu(var a : char);
begin
 writeln('Co chcesz zrobic? Wpisz:');
 writeln('1 :Dla dodania nowej pozycji');
 writeln('2 :Dla pokazania wszystkich pozycji');
 writeln('3 :Dla zapisania bazy');
 writeln('4 :Dla wczytania bazy');
 writeln('5 :Wyjscie');
 a := readkey;
end;

//-------------------------------------------------

begin
 clrscr;
 repeat
  clrscr;
  menu(a);
  case a of
   '1' :
    begin
     clrscr;
     zapisdopam;
    end;
   '2' :
    begin
     clrscr;
     odczytzpam;
    end;
   '3' :
    begin
     clrscr;
     zapisdopliku;
     writeln('Baza zostala zapisana!');
     delay(1000);
    end;
   '4' :
    begin
     clrscr;
     odczytzpliku;
     writeln('Baza zostala wczytana!');
     delay(1000);
    end;
   '5' :
    begin
     clrscr;
     zapisdopliku;
     writeln('Milego dnia');
     delay(1000);
     halt;
    end;
  else
   writeln('Blad!');
  end;
 until False;
end.
edytowany 3x, ostatnio: olesio, 2012-06-15 17:34
chyba powinieneś ująć kod w tagi. - nanoo 2012-06-15 13:34

Pozostało 580 znaków

-123oho
2012-06-15 13:50
-123oho
0

Witam
Napisałem program baze danych
mam problem w tym, ze nie chce zapisac do pliku jak i z niego odczytac i wyswietlic, nawet z pamieci.
Proszę o pomoc

A jak brzmi pytanie? Umiesz takie coś zadać?

Pozostało 580 znaków

2012-06-15 13:51
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 5 dni temu

Lokalizacja: Szczecin

0

Kod przeformatowałem i wstawiłem w tagi, następnym razem rób to albo temat wyląduje w Koszu. A co do Turbo Pascala, to nie ma co pisać w tak starym kompilatorze, do którego uruchomienia potrzeba przynajmniej DosBOX'a, proponuje się jak najszybciej przesiąść na FPC, a co do problemu to za pewne zapis nie udaje się ponieważ zmienna Poz jest globalna czyli wyzerowana, a Ty nigdzie poza proceudrą odczytu nie ustawiasz jej wartości, o ile dobrze patrze na ten Twój kod. Poza tym uprzedzając odpowiedź @-123oho to używaj Debuggera, to wyłapiesz takie błedy szybciej. A jak używać Debuggera dowiesz się na mnóstwie stron, które z łatwoscią możesz wygooglować. I proszę zawsze pomyśl, pokombinuj sam, bo pytanie na forum powinno być w ostateczności, a temat przenoszę do Newbie, bo "problem" dotyczy banalnych podstaw i w tamtym dziale takowe pytanie zadawaj w przyszłości.

EDIT: a jednak @-123oho siedzi non stop, ja mam przerwy na sen po robocie i jestem na necie rzadziej, i dlatego z tego powodu również rzadziej zaglądam na fora.


edytowany 1x, ostatnio: olesio, 2012-06-15 13:52

Pozostało 580 znaków

2012-06-15 14:17

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 2 dni temu

0

Problem jest w konflikcie pomiędzy:

 dane = record
  tekst : string;
  liczba : integer;
 end;

a:

 F : file of dane;

string - jest tworem dynamicznym, więc zapis tego bezpośrednio do pliku skazany jest na niepowodzenie.
Rozwiązania:

 1. użyć krótkiego string'a np: string[20]
 2. F:Text; i zapis pole po polu.

Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

-123oho
2012-06-15 14:42
-123oho
0

string - jest tworem dynamicznym, więc zapis tego bezpośrednio do pliku skazany jest na niepowodzenie.

Nie prawda.
W TP string=string[255]; - nie jest dynamiczny
FPC {$H-} string=string[255]=shortstring; - nie jest dynamiczny
FPC {$H+} string=ansistring; - jest dynamiczny, można użyć shortstring.
W Delphi pewnie jest string=ansistring;

Owszem, zgadza się. A teraz przeczytaj w czym jest problem, spójrz na kod i powiedź że nie o to chodzi ;P - _13th_Dragon 2012-06-15 14:44

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0