Jakie zadania dla początkującego programisty?

0

Witam
Umiem dość dobrze programować w języku C (miałem 2 semestry C na studiach). W przyszłym semestrze będę się uczyć C++. W związku z tym postanowiłem nauczyć się innego języka obiektowego. Wybrałem C#, uczę się z książki Liberty'ego. Chcę napisać trochę prostych programów, aby w praktyce zrozumieć na czym polega programowanie obiektowe i w czym jest lepsze od programowania proceduralnego. Proszę o podanie kilku programów do napisania, abym mógł przećwiczyć podstawowe aspekty programowania obiektowego.
Dzięki

3

W przyszłym semestrze będę się uczyć C++. W związku z tym postanowiłem nauczyć się innego języka obiektowego. Wybrałem C#, uczę się z książki Liberty'ego.

Znając C# będziesz się strasznie męczył z absurdami C++ i zastanawiał czemu w C++ tego nie zrobili po ludzku. Większość studentów nie ma tego problemu bo zaczynają od C++ i myślą że tak musi być.

Ok, to wymyślamy jakieś ćwiczenia:

Średniotrudne zadanie - Inspirowane raytracingiem.
IMO ciekawe, chociaż raczej nie coś czym można się pochwalić znajomym. Bardzo dobrze pokazuje zalety obiektowości i przewagę nad proceduralnym kodem.
Zaczynamy od takiego kodu (tworzysz nowy projekt i wklejasz):

static class Program
{
  [STAThread]
  static void Main()
  {
    const int size = 400;
    using (Form form = new Form())
    {
      PictureBox surface = new PictureBox();
      surface.Dock = DockStyle.Fill;
      surface.Image = new Bitmap(size, size);
      RenderImage(surface);

      form.Size = new Size(size, size);
      form.MaximumSize = form.Size;
      form.Controls.Add(surface);

      Application.Run(form);
    }
  }

  static void RenderImage(PictureBox surface)
  {
    using (Graphics g = Graphics.FromImage(surface.Image))
    {
      Size size = surface.Image.Size;
      for (int x = 0; x < size.Width; x++)
        for (int y = 0; y < size.Height; y++)
        {
          g.SetPixel(x, y, Color.Green);
        }
    }
  }

  static void SetPixel(this Graphics g, int x, int y, Color color)
  {
    g.DrawRectangle(new Pen(color), x, y, 1, 1);
  }
}

Jeśli chcesz możesz uruchomić, pojawia się puste okno z zielonym tłem.

Zadania do wykonania:
Proste:

 1. Stworzyć interfejs IShape posiadający metodę bool HasPoint(int x, int y) (sprawdzającą czy punkt jest wewnątrz figury)
 2. Stworzyć klasę Circle z konstruktorem Circle(int centerX, int centerY, int radius) implementującą ten interfejs
 3. Zdefiniować zmienną typu circle w miejscu (1).
 4. Sprawić żeby RenderImage przyjmowało obiekt klasy circle (miejsce 2), przekazać jej stworzony obiekt.
 5. Wykonać test na przekazanym kole tak żeby rysować na zielono tylko tam gdzie HasPoint dla circle zwraca true
 6. Stworzyć klasę Rectangle z konstruktorem Rectangle(int centerX, int centerY, int sizeX, int sizeY) implementującą ten interfejs
 7. Zmienić circle w RenderImage na rectangle.
 8. Sprawić żeby RenderImage przyjmowało (i testowało) nie pojedyńczy prostokąt tylko listę prostokątów (List<Rectangle>).
 9. Sprawić żeby RenderImage przyjmowało listę figur.
 10. Stworzyć klasę AndShape mającą dwa pola typu IShape której HasPoint zwraca true wtedy i tylko wtedy gdy HasPoint obydwóch pól zwracają true
 11. Stworzyć klasę XorShape mającą dwa pola typu IShape której HasPoint zwraca true wtedy i tylko wtedy gdy dokładnie jedno HasPoint obydwóch pól zwracaa true
 12. Stworzyć klasę MinusShape mającą dwa pola typu IShape której HasPoint zwraca true wtedy i tylko wtedy gdy HasPoint pierwszej figury zwraca true a drugiej false
 13. Stworzyć klasę CombinedShape która umożliwia wykonywanie funkcjonalności poprzednich trzech (i wszystkich innych funkcji logicznych - do tego punktu najlepiej wykorzystać wyrażenie lambda) :>. Wywalić poprzednie trzy klasy z kodu. Zapamiętać że powtarzanie kodu to zło.
 14. Stworzyć klasę Transformed shape która przyjmuje inną IShape w konstruktorze i przesuwa ją (nie znając typu posiadanej figury!) na ekranie.
 15. Stworzyć klasę Rotated shape która przyjmuje inną IShape w konstruktorze i obraca ją (nie znając typu posiadanej figury!) na ekranie.
 16. Stworzyć klasę Scaled shape która przyjmuje inną IShape w konstruktorze i skaluje ją (nie znając typu posiadanej figury!) na ekranie.
 17. Ewentualnie, klasę Sheared shape
 18. Jeśli lubisz matematykę - klasę Transformed shape zastępującej powyższe 4 (do napisania za pomocą macierzy - czyli musiałbyś wcześniej stworzyć klasę Matrix przekształcającą punkty)
 19. Na sam koniec - klasę Triangle/Ellipse/Donut/Cokolwiek implementującą interfejs IShape. Wykonać z nią parę testów. Chwila refleksji jakich zmian wymagałoby to gdyby kod i wszystkie funkcje testujące były napisane proceduralnie.

Jeśli to zrobisz to zgłoś się, wymyślę dalsze punkty albo nowe zadanie :>

1

Napisz bota indeksującego forum 4programmers.net, który będzie wskazywał podobne wątki...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1