Image1 i zasoby RC

0

Temat powracający zawsze gdy musimy wstawić coś z zasobów RC do Image1 i podmieniać to na
zasadach podobnych do animacji.

Pliki w zasobach to format .JPG aby mało zajmowały miejsca dwa osobne obrazki.
Działanie: procedura ma wstawić obrazek
.JPG do Image1 zamienić go z formatu JPG na
typową bitmapę aby klasyczne operacje w rodzaju Image1.Canvas.CopyRect() mogły
coś przemieścić na naszym Image1.

Przykładowa procedura nie działa! Moje pytanie jak to powinno być poprawnie?


implementation

{$R Zasoby_RC\Bitmapy.res}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Temp_ON,Temp_OFF:  TResourceStream;
jpg : TJPEGImage;
begin

   try
     Temp_ON:=TResourceStream.Create(hinstance, 'JPG_Term_ON', RT_RCDATA);
     Temp_OFF:=TResourceStream.Create(hinstance, 'JPG_Term_OFF', RT_RCDATA);

     Image1.Picture.Graphic:=TJPEGImage.Create; 
     Image1.Picture.Graphic.LoadFromStream(Temp_ON);

     if Image1.Picture.Graphic is TJPEGImage then
     begin
        jpg := TJPEGImage.Create;
        jpg.Assign(Image1.Picture);  //odczytujemy to co jest w Image1, przekształcamy na bmp i zapisujemy z powrotem do Image1
        jpg.DIBNeeded;
        Image1.Picture.Bitmap.Assign(jpg);
        jpg.Free;
     end;

     //Tu przemieszczam pasek na Image1

     Application.ProcessMessages;
     Sleep(2000);

     Image1.Picture.Graphic.LoadFromStream(Temp_OFF);

     if Image1.Picture.Graphic is TJPEGImage then
     begin
        jpg := TJPEGImage.Create;
        jpg.Assign(Image1.Picture);  //odczytujemy to co jest w Image1, przekształcamy na bmp i zapisujemy z powrotem do Image1
        jpg.DIBNeeded;
        Image1.Picture.Bitmap.Assign(jpg);
        jpg.Free;
     end;

      //Tu przemieszczam pasek na Image1

     Application.ProcessMessages;
     Sleep(2000);

   except
      Temp_ON.Free;
      Temp_OFF.Free;

   end;

end;
0

Ale co nie działa konwersja z JPG na BMP czy nie ładuje obrazka z zasobów?
Jeżeli masz w pliku rc tak:
JPG_TERM_ON RT_RCDATA "obrazek.jpg"
to kod ładowanie z zasobów i zmiana na bmp (załadowanie do image ale równie dobrze można utworzyć inny obiekt typu TBitmap i do niego załadować)

var
 Temp_ON: TResourceStream;
 jpg: TJPEGImage;
begin
 Temp_ON:=TResourceStream.Create(hInstance, 'JPG_TERM_ON', 'RT_RCDATA');
 try
 jpg:=TJPEGImage.Create;
 try
 jpg.LoadFromStream(Temp_ON);
 Image1.Picture.Bitmap.Assign(jpg);
 finally
 jpg.Free;
 end;
 finally
 Temp_ON.Free;
 end;
end;
0

Problemem powstaje podczas konwersji dla pierwszego *.JPG wszystko działa prawidłowo ale
kiedy chce załadować kolejny JPG do tego samego Image1 pojawia się komunikat 'Bitmap image is not valid'???

0

To ładuj obrazki taki jak ja wyżej w ten sposób działa dobrze.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0