funkcja zamieniajaca liczbe na tablice jedno wymiarowa

0

wiem że w Pascalu jest wbudowana funkcja zamieniająca liczbę na tablice jednowymiarową z elementami będącymi poszczególnymi cyframi tejże liczby
moje pytanie brzmi: czy móglby ktoś napisać nazwę i składnie tej funkcji?

0

Programuję od kilku lat w Pascalu i myślę, że o istnieniu tejże funkcji bym wiedział.
Może chodzi ci o IntToStr/StrToInt?
A jeżeli nie, to zauważ pewną właściwość systemu dziesiątkowego:
1234 = 1*1000+2*100+3*10+4*1
2048 = 2*1000+0*100+4*10+8*1
itd.
Wystarczy zauważyć pewną zależność i bezproblemowo sam napiszesz takową funkcję.

0
Patryk27 napisał(a):

A jeżeli nie, to zauważ pewną właściwość systemu dziesiątkowego:
1234 = 1*1000+2*100+3*10+4*1
2048 = 2*1000+0*100+4*10+8*1
itd.
Wystarczy zauważyć pewną zależność i bezproblemowo sam napiszesz takową funkcję.

własnie wiem ale już miłem dość męczarni z innym div w programie i chciałem skorzystać z funkcji wbudowanej
dzięki za odpowiedź!

1

Jeżeli masz męczarnie z tak prostym algorytmem, to będziesz mieć męczarnie z każdym programem.

var Tb:array[0..9]of Byte;
var tmp:Byte;
var I,K,N:Integer;
var L:Cardinal;
begin
  L:=1357986420;
  N:=0;
  repeat
   Tb[N]:=L mod 10;
   Inc(N); // N:=N+1;
   L:=L div 10;
  until L=0;
  I:=0;
  K:=N-1;
  while I<K do
  begin
   tmp:=Tb[I];
   Tb[I]:=Tb[K];
   Tb[K]:=tmp;
   Inc(I); // I:=I+1;
   Dec(K); // K:=K-1;
  end;
  for I:=0 to N-1 do WriteLn(Tb[I]);
  ReadLn;
end
0
_13th_Dragon napisał(a):

Jeżeli masz męczarnie z tak prostym algorytmem, to będziesz mieć męczarnie z każdym programem.

akurat męczarnią bylo co innego
inna sprawa że wolę pisać w C++ niż w pascalu(jakoś ciężko mi idzie pascal)
no i uczę się programowania dopiero drugi rok, ale nie jest aż tak najgorzej ;)

0

Funkcja IntToStr przekonwertuję liczbę na string (tablice charów).

0
TomRiddle napisał(a)

Funkcja IntToStr przekonwertuję liczbę na string (tablice charów).

Owszem, to wie (prawie) każdy, ale potrzeba przekonwertować liczbę na macierz cyfr, a nie znaków; Różnica jest między cyframi, a znakami (tak jak wspomniał kolega wyżej - 48 z kodu ASCII);

Alternatywa dla macierzy dynamicznych:

program NumberSpliting;

{$APPTYPE CONSOLE}

type
 TDigit = 0 .. 9;
type
 TDigitsArr = array of TDigit;

 procedure SplitToDigits(Value: Cardinal; var DigitsArr: TDigitsArr);
 var
  daTemp: TDigitsArr;
  iModPart: TDigit;
  I: Byte;
 begin
  SetLength(daTemp, 0);

  repeat
   iModPart := Value mod 10;
   Value := Value div 10;

   SetLength(daTemp, Length(daTemp) + 1);
   daTemp[High(daTemp)] := iModPart;
  until Value = 0;

  SetLength(DigitsArr, Length(daTemp));

  for I := 0 to High(daTemp) do
   DigitsArr[High(DigitsArr) - I] := daTemp[I];
 end;

 procedure WriteDigitsAsCells(DigitsArr: TDigitsArr);
 var
  I: Byte;
 begin
  for I := 0 to High(DigitsArr) - 1 do
   Write('|', DigitsArr[I]);

  Write('|', DigitsArr[High(DigitsArr)], '|');
 end;

var
 iValue: Cardinal;
 daValue: TDigitsArr;
begin
 Write('Podaj liczbe [0 .. 4 294 967 295]: ');
 ReadLn(iValue);
 SplitToDigits(iValue, daValue);

 Write('Cyfry podanej liczby: ');
 WriteDigitsAsCells(daValue);

 ReadLn;
end.

Cała konwersja dokonywana jest w całości w procedurze SplitToDigits, reszta to sposób wykorzystania procedury; Wykorzystuje dodatkową macierz dynamiczną daTemp, następnie przepisuje jej zawartość w odwrotnej kolejności do macierzy z parametru (DigitsArr); Procedura WriteDigitsAsCells nie jest potrzebna do konwersji, służy jedynie do ciekawszego wypisania kolejnych elementów macierzy; Działa wyśmienicie (dla typu Cardinal oczywiście);

0

A czemu by nie..

type
 TDigit = 0 .. 9;
 TDigitsArr = array of TDigit;

function IntToArray(aInt: Integer): TDigitsArr;
var I: Integer; temp: String;
begin
 temp := IntToStr(aInt);
 SetLength(Result, Length(temp));
 for I := 0 to Length(temp) - 1 do
  Result[I] := StrToInt(temp[I+1]);
end;
0

Ja bym zrobił to rozsądnie nie bojąc się 20% więcej kodu.

function IntToArray(Value:Cardinal):TDigitsArr;
var I,K:Integer;
var Tmp:TDigit;
begin
 SetLength(Result,10);
 I:=0;
 repeat
  Result[I]:=Value mod 10;
  Value:=Value div 10;
  Inc(I);
 until Value=0;
 SetLength(Result,I);
 K:=I-1; // od tego wiersza do końca w C++ się zapisuje jako: for(int k=i-1,j=0;j<k;swap(Result[j++],Result[k--])) ;
 while I<K do
 begin
  Tmp:=Result[I];
  Result[I]:=Result[K];
  Result[K]:=Tmp;
  Inc(I);
  Dec(K);
 end;
end;
0

Zrobiłem test. Dla mojego i Twojego sposobu wychodziły wyniki 0.0015ms, 0.0016ms, 0.0031ms, 0.0032ms mniej więcej w takim samym stosunku mniejszych do większych.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0