Lista jednokierunkowa [C]

0

Cześć wszystkim. Muszę zrobić bazę danych osób w czystym C. Coś tam naskrobałem, ale przy wpisywaniu 3 osoby program się wysypuje. Siedzę nad tym już parę godzin i już mi się pomysły kończą co może być źle. Z góry dzięki za pomoc.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct Osoba
{

    char imie[100];
    char nazwisko[100];
    int wiek;
    char plec;
    struct Osoba* next;
       } Osoba ;

// zlicza dlugosc listy
int dlugosc_listy(Osoba* lista)
{
  int d = 0;
  Osoba* wsk = lista;
  while(wsk != NULL)
  {
       d++;
       wsk = wsk->next;
       }
  return d;
  }

// dodaje nowy wezel do listy
void dodaj(Osoba** lista, Osoba* nowa)
{
   nowa->next=NULL;

   if((*lista)==NULL)
   {
   *lista = nowa;
           }
   else
   {
     Osoba* wsk = *lista;
     while((*lista)->next != NULL)
     {
     wsk = wsk->next;

     }
     wsk->next = nowa;

     }
   }       

// dodaje osobe do listy       
void dodajOsobe(Osoba** lista)
{  char line[500];
   Osoba* nowa = (Osoba*)malloc(sizeof(Osoba));
   printf("Podaj imie: ");
   scanf("%s", nowa->imie);

   printf("Podaj nazwisko: ");
   scanf("%s", nowa->nazwisko);

   printf("Podaj wiek: " );
   scanf("%d", &(nowa->wiek));

   printf("Podaj plec: " );
   gets(line);
   gets(line);
   nowa->plec=line[0];

   dodaj(lista, nowa);   
}

//Wypisuje cala liste
void wypisz_liste(Osoba* lista)
{

   Osoba* wsk = lista;

   if(lista == NULL)
   printf("LISTA JEST PUSTA");
   else
   printf("Lista zawiera %d elementow: \n", dlugosc_listy(lista) );
   int i = 1;
   while( wsk != NULL)
   {
      printf("%d %s %s %d %c\n", i, wsk->imie, wsk->nazwisko, wsk->wiek, wsk->plec);
      wsk=wsk->next;
      i++;
   }
}

//Usuwa element z listy
void usun(Osoba** lista, int ID)
{
       Osoba* poprzedni = NULL;
       Osoba* wsk = *lista;
       int i;      
       for(i = 1; i < ID; i++)
       {
           poprzedni=wsk;
           wsk=wsk->next;

           }
       if(poprzedni==NULL)
       {
       (*lista)=(*lista)->next;
       free(wsk);                
       }
       else
       {
         poprzedni->next=wsk->next;
         free(wsk);
         }
}

// Usuwa osobe po indexie
void usun_osobe(Osoba** lista)
{
   int ID;
   printf("Podaj indeks osoby: " );
   scanf("%d", &ID);

   if((ID > dlugosc_listy(*lista)) || (ID < 1))
   {
      printf("Nie ma takiego indeksu");

      }
   else
   {
     usun(lista,ID);     
     }
   }
   int usun_imnaz_lista(char* im, char* naz, Osoba** lista)
   {
     Osoba* poprzedni=NULL;
     Osoba* wsk= *lista;

     while((wsk != NULL) && ( ( strcmp(wsk->imie, im)!=0) || (strcmp(wsk->nazwisko, naz )!=0) ))
     {
           poprzedni=wsk;
           wsk=wsk->next;
     }
     if(wsk == NULL )
     {
         return 0;
         }
     else 
     {
        if(poprzedni==NULL)
       {
       (*lista)=(*lista)->next;
       free(wsk);                
       }
       else
       {
         poprzedni->next=wsk->next;
         free(wsk);
         }
        return 1;
        }
   }

//usuwa po imieniu i nazwisku
   void usun_imnaz(Osoba** lista)
   {
     char im[100];
     char naz[100];

      printf("Podaj imie: ");
   scanf("%s", im);

   printf("Podaj nazwisko: ");
   scanf("%s", naz);

     if(usun_imnaz_lista(im, naz, lista))

     printf("Osoba zostala usunieta");
     else
     printf("Osoba nie zostala usunieta, nie ma takiej osoby");

     }

     void wypisz_osobe_lista(Osoba* lista, int ID)
     {
       int i;
       Osoba* wsk = lista;
     for(i = 1; i < ID; i++)
       {
           wsk=wsk->next;

           }
       printf("%d %s %s %d %c\n", i, wsk->imie, wsk->nazwisko, wsk->wiek, wsk->plec);   
                  }

     //wypisz osobe o podanym indexie
     void wypisz_osobe(Osoba* lista)
     {
        int ID;

        printf("Podaj numer osoby: " );
        scanf("%d", &ID);

        if((ID > dlugosc_listy(lista)) || (ID < 1))
         {
      printf("Nie ma takiego indeksu");

      }
      else
      wypisz_osobe_lista(lista, ID);  

        }

int main()
{
  Osoba* lista = NULL;

       int option;

 while(option != 0)
      {
printf("\n\n MENU");
printf("\n\n\n 0 Wyjscie z programu");
printf("\n 1 Wpisz dane osoby do bazy");
printf("\n 2 Usun osobe o podanym indeksie");
printf("\n 3 Usun osobe o podanych imieniu i nazwisku");
printf("\n 4 Wyswietl osobe o podanym indeksie");
printf("\n 5 Wyswietl cala liste\n");

      scanf("%d", &option);

      switch(option)
      {       

             case 1: 
               printf("DODAWANIE OSOBY\n");
               dodajOsobe(&lista);
               break;

             case 2: 
               printf("USUWANIE OSOBY O PODANYM INDEKSIE\n");
               usun_osobe(&lista);
               break;

            case 3: 
               printf("USUWANIE OSOBY NA BAZIE IMIENIA I NAZWISKA");
               usun_imnaz_lista(im, naz, &lista);
               menu();

             case 4: 
               printf("WYSWIETL OSOBE O PODANYM INDEKSIE\n");
               wypisz_osobe(lista);
               break;

             case 5: 
               printf("WYSWIETL CALA BAZE\n");
               wypisz_liste(lista);
               break;
             }
     }

  int key;
  scanf("%d", &key);

  }
0

Tu jest źle:

     Osoba* wsk = *lista;
     while((*lista)->next != NULL)
     {
     wsk = wsk->next;

     }
     wsk->next = nowa;

     }

Zamiast (*lista)->next powinno być wsk->next:

     Osoba* wsk = *lista;
     while(wsk->next != NULL)
     {
     wsk = wsk->next;

     }
     wsk->next = nowa;

     }

Tak poza tym to można to prościej zrobić:

void dodaj(Osoba** lista, Osoba* nowa)
{
   while (*lista != NULL) lista = &((*lista)->next);
   *lista = nowa;
   nowa->next = NULL;
}
0

A jeszcze ładniej wygląda z użyciem referencji:

void dodaj(Osoba *&lista,Osoba* nowa)
 {
  while(lista) lista=lista->next;
  // lista=nowa;
  // nowa->next=0; // to powinno być zrobione w funkcji wywołującej.
  // ale jeżeli już to:
  (lista=nowa)->next=0;
 }

Oczywiście wywoływanie takiej funkcji też jest ładniejsze.

0

Dzięki wielkie, wszystko działa :)

0
_13th_Dragon napisał(a):

void dodaj(Osoba *&lista,Osoba* nowa)
 {
  while(lista) lista=lista->next;
W ten sposób zniszczysz wskaźnik głowy listy.

##### [_13th_Dragon napisał(a)](http://4programmers.net/Forum/846964):
(lista=nowa)->next=0;
Nieczytelne, lepiej rozbić na 2 linijki. No i jeśli wskaźniki to `NULL` a nie 0!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0