Zapętlenie metody main

0

Witajcie. Robię prosty program w Javie, którego celem jest wypisanie podanych danych. Wszystko jest pięknie do momentu, gdy chce zapętlić maina (dodanie kolejnego ucznia lub wyjście z pętli while). W linijce z "b = 0" otrzymuje błąd "error: non-static variable b cannot be referenced from a static context". Kombinuje i kombinuje - ciągle błędy. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje za zainteresowanie.

import java.io.*;
import javax.swing.JOptionPane;

public class zad7b {

  private String imie;
  private int iloscOcen;
  private int b;
  private double[] oceny;

  public static void main(String[] args) {
    int a = 1;
    while(a > 0){
    zad7b uczen = new zad7b();
    uczen.imie = JOptionPane.showInputDialog("Podaj imię:");
    uczen.iloscOcen = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Podaj ilość ocen"));
    uczen.oceny = new double[uczen.iloscOcen];
    int z=1;
    for (int i = 0; i < uczen.iloscOcen; i++) {
    	uczen.oceny[i] = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Podaj ocenę numer " + z));
    	z++;
          }
    uczen.wyswietlDane(uczen.liczSrednia());
    uczen.b = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Dodać kolejnego ucznia? (1/0)"));
    if (b = 0)
    {
    	a = a-1;
    }
  }
}
  private double liczSrednia(){
    double suma=0;
    for(double x:oceny)
      suma+=x;
    return suma/iloscOcen;
  }

  private void wyswietlDane(double srednia){
    System.out.println("Imię ucznia: "+imie);
    System.out.println("Ilość ocen: " +iloscOcen);
    System.out.println("Oceny: ");
    for(double x:oceny)
      System.out.print(x+", ");
    System.out.println("Średnia: " + srednia);
  }
} 
1

Drogi Tomaszu. Twój błąd polega na tym, że próbujesz dostać się do zmiennych niestatycznych ze statycznego kontekstu(statyczna metoda main). W Twoim przypadku zmienne oraz metody pomocnicze powinny być statyczne - powinieneś dodać static po modyfikatorze dostępu a przed typem zmiennej.

0

Tak po za tematem: czym właściwie jest "static"?

0

Dzięki! Wystarczyło poprawić dwie linijki na odpowiednio: private static int b i if (b == 0). Pozdrawiam :)

0

Static oznacza, że jest zawsze jeden i tylko jeden egzemplarz danego pola. Jeśli coś nie jest static to należy do jakiegoś obiektu, a obiektów może być dowolna ilość. Należy unikać pól statycznych, które zmieniają swoją zawartość (tzn dają różne odpowiedzi na te same argumenty, np tablica która raz zawiera liczbę 1 na indeksie 0, a za jakiś czas element jest podmieniony i zawiera liczbę 3, albo np funkcja która odpytuje jakiś inny obiekt, które daje inne odpowiedzi zależnie od czasu, itp itd).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1