Witam

Otóż wykorzystując komponent StringGrid zrobiłem tabliczkę mnożenia. Zawarłem między innymi na TForm przycisk sprawdź, a jego procedura przedstawiona jest niżej:

for(i=0;i<StringGrid1->ColCount;i++) //wiersz
{
for(j=0;j<StringGrid1->ColCount;j++) //kolumna
{
if(StringGrid1->Cells[i+1][j+1]==StringGrid1->Cells[i+1][0]*StringGrid1->Cells[0][j+1])
{
suma++; //(*)
//Tutaj kolorowanie komórki
}
}
licznik++;
}

Chciałbym aby oprócz naliczania punktów (*) program kolorował tę komórkę na zielono. Za kolorowanie komórek odpowiada zdarzenie OnDrawCell, ale za bardzo nie wiem jak je tam wklepać...

Co prawda już wykorzystuje te zdarzenie do kolorowania komórek, ale na stałe:

void __fastcall TForm1::StringGrid1DrawCell(TObject *Sender, int ACol,
      int ARow, TRect &Rect, TGridDrawState State)
{
if(ACol == 0) StringGrid1->Canvas->Brush->Color = clYellow;
if(ARow == 0) StringGrid1->Canvas->Brush->Color = clYellow;
StringGrid1->Canvas->FillRect(Rect);
StringGrid1->Canvas->TextOut(Rect.Left, Rect.Top, StringGrid1->Cells[ACol][ARow]);
}

Tutaj kolorują się brzegi. Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam