Problem z dziedziczeniem, konstruktor, destruktor

0

Piszę program, który służy do obsługi wypożyczalni (na zaliczenie). Zaprojektowałem już +/- klasy. Teraz zabrałem się za konstruktory i metody, i pojawiły się pierwsze problemy. Ze wcześniejszymi błędami sobie poradziłem, m.in. pola klasy ElementKolekcji zmieniłem z private na protected (nie wiem czy to eleganckie rozwiązanie). Nie bardzo wiem jak sobie poradzić.

Klasa ElementKolekcji


class ElementKolekcji
{
  protected:
    bool stan; //czy wypozyczone ? 0/1 nie/tak
    string tytul;
    string autor;
    string gatunek;
    short data_wypozyczenia[7];
    short termin_zwrotu[7];
    short data_wydania[7]; //ddmmrrrr
    float cena;
    short liczba_sztuk;
  public:
    ElementKolekcji(
      string Ntytul,
      string Nautor,
      string Ngatunek,
      //short Ndata_wypozyczenia[7],
      //short Ntermin_zwrotu[7],
      //short Ndata_wydania[7],
      float Ncena,
      short Nliczba_sztuk);
    virtual ~ElementKolekcji();
    void dodaj_pozycje();
    void pobierz_pozycje();
};

Destruktor klasy ElementKolekcji


ElementKolekcji :: ElementKolekcji(
    string Ntytul,
    string Nautor,
    string Ngatunek,
    //short Ndata_wypozyczenia[7],
    //short Ntermin_zwrotu[7],
    //short Ndata_wydania[7],
    float Ncena,
    short Nliczba_sztuk)
    {
      tytul=Ntytul;
      autor=Nautor;
      gatunek=Ngatunek;
      //data_wypozyczenia[7]=Ndata_wypozyczenia[7];
      //termin_zwrotu[7]=Ntermin_zwrotu[7];
      //data_wydania[7]=Ndata_wydania[7];
      cena=Ncena;
      liczba_sztuk=Nliczba_sztuk;
    }

Klasa Ksiazka dziedzicząca po Element Kolekcji


class Ksiazka : public ElementKolekcji
{
  private:
    short id;
    bool okladka; // 0/1 miekka/twarda
    short liczba_stron;
    short isbn[12]; // 13-cyfrowy ISBN
    string wydawnictwo;
  public:
    Ksiazka(
      string Ntytul,
      string Nautor,
      string Ngatunek,
      string Nwydawnictwo,
      //short Ndata_wydania[7],
      //short Nisbn[12],
      short Nliczba_sztuk,
      short Nid,
      short Nliczba_stron,
      float Ncena,
      bool Nokladka);
    ~Ksiazka();

};

Destruktor klasy Ksiazka


Ksiazka :: Ksiazka(
    string Ntytul,
    string Nautor,
    string Ngatunek,
    string Nwydawnictwo,
    //short Ndata_wydania[7],
    //short Nisbn[12],
    short Nliczba_sztuk,
    short Nid,
    short Nliczba_stron,
    float Ncena,
    bool Nokladka
  ):ElementKolekcji(
    Ntytul,
    Nautor,
    Ngatunek,
    //short Ndata_wypozyczenia[7],
    //short Ntermin_zwrotu[7],
    //short Ndata_wydania[7],
    Ncena,
    Nliczba_sztuk
  )
  {
    tytul=Ntytul;
    autor=Nautor;
    gatunek=Ngatunek;
    wydawnictwo=Nwydawnictwo;
    //data_wydania=Ndata_wydania[7];
    //isbn[12]=Nisbn[12];
    liczba_sztuk=Nliczba_sztuk;
    id=Nid;
    liczba_stron=Nliczba_stron;
    cena=Ncena;
    okladka=Nokladka;
  }

Błędy:

undefined reference to `vtable for ElementKolekcji'
undefined reference to `vtable for ElementKolekcji'
obj\Debug\main.o||In function `Ksiazka':
undefined reference to `vtable for Ksiazka'
undefined reference to `ElementKolekcji::~ElementKolekcji()'
undefined reference to `vtable for Ksiazka'
undefined reference to `ElementKolekcji::~ElementKolekcji()'

2

Zdeklarowałeś wirtualny destruktor ale nigdzie nie napisałeś jego definicji (nawet jeśli pusta to musisz ją napisać)

0

Dzięki. No i destruktory klas funkcji pochodnych też powinienem zdefiniować.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0