Cześć, coś mi strzeliło do łba, żeby zacząć uczyć się asemblera. Skoro już wiem, jak wyświetlić tekst, postanowiłem wyświetlić liczbę, żeby mieć podgląd, jak działają moje testowe programiki. Piszę wszystko w FAsm. No i pojawia się problem.
Jeśli podprogram IntToStr umieszczam przed etykietą start w segmencie .code, to nie mam błędów w kompilacji(wywala się niestety gdzieś tam). Jeśli podprogramy są tam, gdzie teraz, to mam błąd: "undefined symbol 'start.data'" w mov ax, .data
Dlaczego?

Kod mam taki:

 
format mz
entry .code:start

segment .code
start:
 mov ax, .data     ; ustawiam data segment - tu mam błąd
 mov ds, ax

 mov eax, liczba    ;kładę do EAX liczbę, którą chcę pokazać(może być 32b)

 call intToStr     ;wywołuję intToStr

            ; teraz w EDX mam do wyświetlenia
 mov ah, 09h      ; wyświetlam
 int 21h;

 call wait_char

 mov ah, 4ch      ;zakończenie programu
 int 21h

intToStr:
 put_stack:
  xor EDX, edx    ;zeruję EDX - potrzebne do dzielenia

  div [d]        ;dzielę EAX przez 10
  push DX       ;po takim dzieleniu, w DX mam resztę, a więc ostatnią cyfrę liczby, odkładam ja na stos
  inc [i]        ;pomocnicza, żebym wiedzial, ile cyfr ma liczba
  cmp ax, 0      ;jeśli ax>0, to wykonuj nadal
  jne put_stack

  xor dx, dx     ;zeruję dx, żebym wypisał tam liczbę
  xor al, al
  mov cx, i      ; ustawiam licznik pętli

 print_digit:
  pop ax       ; zdejmuję ze stosu pierwszą cyfrę
  add ax, 48d     ; dodaję do niej 48 - zamieniam na odpowiedni znak łańcucha
  mov dl, al     ; umieszczam w dl
  shl edx, 8     ; przesuwam w lewo, żebym mógł znowu umieścić w dl kolejną cyfrę
  loop print_digit
ret

wait_char:
 mov ah, 01h      ;czekanie na znak
 int 21h
ret


segment .data
 liczba dd 312d
 i dw 0
 d dd 10d