Java - dziedziczenie z klasy wewnętrznej.

0

Czy da się zrobić tak, abym mógł dziedziczyć z klasy wewnętrznej? A jeśli tak to jak? Bo poniższy kod niestety nie działa.

public class Test {
  class Wewnetrzna {

  }
}
class Test2 extends Test.Wewnetrzna{

}
1

Nie możesz tak zrobić, bo klasa Wewnetrzna jest klasą niestatyczną, tzn ma implicite wskaźnik do klasy zewnętrznej Test. Możesz natomiast dziedziczyć po klasach statycznych (wszystkie klasy niezagnieżdżone są statyczne):

class Zewnętrzna extends Main.Wewnętrzna {

}

public class Main {

 static class Wewnętrzna {}

 public static void main(String[] args) {

 }
}
0

Rozumiem. Dziękuję za wyjaśnienie.

1
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    new C();
  }
}

class A {
  class B {
    B() {
      System.out.println("B constructed");
    }
  }
}

class C extends A.B {
  C() {
    new A().super();
    System.out.println("C constructed");
  }
}
0

Ciekawe:

public class Main {

 public static void main(String[] args) {
  new C(new A());
 }
}

class A {

 class B {

  B() {
   System.out.println("B constructed");
  }
 }
}

class C extends A.B {

 C(A a) {
  a.super();
  System.out.println("C constructed");
 }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0