Wyświetlanie obrazka zapisanego

0
 string pathToImage = Server.MapPath("temp.jpg");
    Bitmap b = new Bitmap(150, 150);
    Graphics g = Graphics.FromImage(b);

    g.DrawRectangle(new Pen(Color.Blue), new Rectangle(50, 50, 50, 50));

    b.Save(pathToImage);
    Image1.ImageUrl = pathToImage;

Co robię nie tak? Chcę wyświetlić w Image1 jakiś obrazek. Zapisywanie działa, tworzy plik, ale go nie odczytuje. Jak wczytac do Image?
Dodawanie ~/ przed temp.jpg nic nie daje.

1
var imageFilename = "~/temp.jpg";

var imagePhysicalPath = Server.MapPath(imageFilename);
...
b.Save(imagePhysicalPath);

Image1.ImageUrl = imageFilename;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1