Witam wszystkich i chcialbym prosic o rade poniewaz nie moge rozgrysc problemu, mianowicie mam kod na rysowanie elipsy jako tak dzialajacy:

#include "MyModule.h"

int StartX=50, StartY=50, StopX=100, StopY=100;

HPEN MyPen;
HBRUSH MyBrush;
COLORREF MyPenColor = RGB(0,0,255), MyBrushColor = RGB(255,255,0);

//Obs³uga komunikatu WM_CREATE wysy³anego do aplikacji w czasie tworzenia okna (przy uruchomieniu naszego programu)
void OnCreate(HWND hwnd)
{
  MyPen = CreatePen(PS_SOLID, 3, MyPenColor);
  MyBrush = CreateSolidBrush(MyBrushColor);
  //utworzenie timera, którego okres wynosi 25 ms
  SetTimer(hwnd, 1, 25, NULL);
}

//Obs³uga komunikatu WM_SIZE wysy³anego do aplikacji po zmianie rozmiaru okna
void OnSize(HWND hwnd, int width, int height, WPARAM wParam)
{
  InvalidateRect(hwnd, NULL, TRUE);
}

//Obs³uga komunikatu WM_TIMER wysy³anego do aplikacji cyklicznie po up³yniêciu czasu zdefiniowanego w utworzonym timerze
void OnTimer(HWND hwnd, WPARAM timerID)
{
  BYTE rValue, gValue, bValue;

  StartX += 5 - (rand() % 11);
  StartY += 5 - (rand() % 11);
  StopX += 5 - (rand() % 11);
  StopY += 5 - (rand() % 11);

  rValue = GetRValue(MyPenColor) + 5 - (rand() % 11);
  gValue = GetGValue(MyPenColor) + 5 - (rand() % 11);
  bValue = GetBValue(MyPenColor) + 5 - (rand() % 11);
  MyPenColor = RGB(rValue, gValue, bValue);

  rValue = GetRValue(MyBrushColor) + 5 - (rand() % 11);
  gValue = GetGValue(MyBrushColor) + 5 - (rand() % 11);
  bValue = GetBValue(MyBrushColor) + 5 - (rand() % 11);
  MyBrushColor = RGB(rValue, gValue, bValue);

  DeleteObject(MyPen);
  DeleteObject(MyBrush);

  MyPen = CreatePen(PS_SOLID, 3, MyPenColor);
  MyBrush = CreateSolidBrush(MyBrushColor);

  InvalidateRect(hwnd, NULL, FALSE);
}

//Obs³uga komunikatu WM_LBUTTONDOWN, czyli naciœniêcia lewego przycisku myszy
void OnLButtonDown(HWND hwnd, int x, int y, WPARAM wParam)
{
  StartX = x;
  StartY = y;
}

//Obs³uga komunikatu WM_LBUTTONUP, czyli zwolnienia lewego przycisku myszy
void OnLButtonUp(HWND hwnd, int x, int y, WPARAM wParam)
{
  StopX = x;
  StopY = y;
  InvalidateRect(hwnd, NULL, TRUE);
}

//Obs³uga komunikatu WM_MOUSEMOVE, czyli poruszenia kursorem myszy
void OnMouseMove(HWND hwnd, int x, int y, WPARAM wParam)
{
  if(wParam & MK_LBUTTON)
  {
    StopX = x;
    StopY = y;
    InvalidateRect(hwnd, NULL, TRUE);
  }
}

//Obs³uga komunikatu WM_PAINT - tutaj rysujemy i wykonujemy inne operacje graficzne
void OnPaint(HWND hwnd, HDC hdc)
{
  HPEN oldPen;
  HBRUSH oldBrush;

  oldPen = (HPEN)SelectObject(hdc, MyPen);
  oldBrush = (HBRUSH)SelectObject(hdc, MyBrush);

  Ellipse(hdc, StartX, StartY, StopX, StopY);

  SelectObject(hdc, oldPen);
  SelectObject(hdc, oldBrush);

}

//Obs³uga komunikatu WM_DESTROY wysy³anego do aplikacji w czasie niszczenia okna (przed zamkniêciem naszego programu)
void OnDestroy(HWND hwnd)
{
  KillTimer(hwnd, 1);
  DeleteObject(MyPen);
  DeleteObject(MyBrush);
}

i jesli sie go uruchomi (zaznaczam iz to code::blocks) widac malowanie elips gdziekolwiek sie kliknie, natomiast mam tak zmodyfikowac ten kod aby elipsa malowana byla w taki sam sposob lecz od srodka okna... tzn ze rowniez moge zmieniac ciagle jej wyglad klikajac gdzie mi sie podoba :P lecz ma ona lezec ciagle na srodku okna. Byłbym niezmiernie szczesliwy za pomoc

PS: W załaczniku przedstawiam jak to ma w koncowym efekcie wygladac :)