C++ wyrównanie tekstu

0
cout<<" /*****HERO*****\\\n"
  <<"|        |"<<endl
  <<"| LEVEL: "<<setw(7);cout<<5;cout<<" |\n"
  <<"| XP: "<<setw(6)<<600<<"/"<<500<<" |\n"
  <<" \\______________/\n\n"; 

Mam mniej więcej taki kod
Jeżeli zmienię 600 na 1600 wszystko jest ok,
jeśli zmienię 500 na 1500 już napis jest nierówny jak to zmienić?

0
ostringstream oss;
oss << 600<<'/'<<500;
string xp = oss.str();

cout<<" /*****HERO*****\\\n"
  <<"|        |"<<endl
  <<"| LEVEL: "<<setw(7);cout<<5;cout<<" |\n"
  <<"| XP: "<<setw(10)<<xp<<" |\n"
  <<" \\______________/\n\n"; 

problem polega na tym, że przed wypisywaniem pierwszej liczby (600) już musisz znać długość drugiej (500).

0

dodaj tabulator na końcu

"\t |\n"
0

Zrobiłem to nieładnie- użyłem warunku który sprawdza długość 500(lub 1500) i w zależności od tego ustawia odpowiednią szerokość

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1