Zadanie z list jednokierunkowych

0

Witam, Jeśli ktoś ma czas, może podrzuciłby jakaś wskazówkę. Treść zadania jest następująca

Dla listy zdefiniowanej typami:
struct Tcos { int liczba; char znak; Tcos *next};
napisac funkcje, która do listy zaczynajacej sie pod jakims adresem dopisuje najpierw element zawierajacy sume pól liczbowych tych elementów listy, w których pole znak jest cyfra, a zaraz za nim dopisuje element zawierajacy sume pól liczbowych pozostałych elementów. Pola znakowe powinny byc równe odpowiednio ‘p’ (w elemencie przedostatnim ) i ‘o’ (w elemencie ostatnim)

Oto moje wypociny:

#include <iostream>

using namespace std;
int dodzn=0;
int dod=0;
struct Tcos{ int liczba; char znak; Tcos *next;
};
void drukuj_liste_it(Tcos *adres){
while(adres!=NULL){
cout<<adres->liczba<< "  "<<adres->znak<<endl;
adres=adres->next;
}
}
void dodaj(Tcos *adres, Tcos *head){
while(adres!=0){
if(adres->znak>=0&&adres->znak<=9)
dodzn=dodzn+(adres->liczba);
else
dod=dod+(adres->liczba);
adres=adres->next;
}
Tcos *przedostatni;
Tcos *ostatni;
przedostatni= new Tcos;
ostatni= new Tcos;
adres->next=przedostatni;
przedostatni->liczba=dodzn;
przedostatni->znak='p';
przedostatni->next=ostatni;
ostatni->liczba=dod;
ostatni->znak='o';
ostatni->next=NULL;
adres=ostatni->next;
};
int main()
{
  Tcos *glowa, *aktualny, *poprzedni, *tmp;
 // dodatkowe dane pomocnicze
 int dana, ile, ilew, i;
 char znakpom;

 cout << "Program lista_1 - prezentacja listy jednokierunkowej\n\n";

 // Tworzenie listy - kolejno wczytywane rekordy
 // dopisywane są na koniec listy
 cout << "0 konczy wpisywanie\n";
 aktualny = NULL;
 poprzedni = NULL;
 glowa = poprzedni;
 cout << "Podaj liczbe i znak do wstawienia: ";
 cin >> dana>>znakpom;
 while (dana!=0)
 {
  // zapamiętujemy dotychczasowy koniec listy
  poprzedni = aktualny;
  // tworzymy nowy element
  aktualny = new Tcos;
  // zapisujemy do niego odczytane dane
  aktualny->liczba = dana;
  (*aktualny).znak=znakpom;
  // teraz jest to ostatni element listy
  aktualny->next = NULL;
  // natomiast poprzedni ostatni już nie jest ostatnim
  if (poprzedni != NULL) // Zabezpieczenie na początek
   poprzedni->next = aktualny;
  else
   glowa = aktualny;

  // i odczytujemy nowe dane
  cout << "Podaj liczbe i znak do wstawienia: ";
  cin >> dana>>znakpom;
 };

 cout << "\nPo wprowadzeniu:\n";
 drukuj_liste_it(glowa);
 // dotad mam dobrze jesli chodzi przynajmniej o funkcje main, problemy zaczynaja sie wraz z funkcja dodaj
 Tcos *glowapom;
 glowapom=glowa;
 dodaj(glowapom,glowa);
 drukuj_liste_it(glowa);
  return 0;
}

W zadaniu jest napisane aby wykonac tylko funkcje, jednak chcialem sprawdzic czy dziala ona do stworzonej przeze mnie listy. Jestem początkujący i każda łopatologiczna wskazówka będzie cenna ;D
Acha funkcja którą stworzyłem nie działa jakieś pomysły dlaczego?

0

Tworzysz sobie funkcje która sprawdza czy ten char jest cyferką, np taką:

bool IsDigit(char n){
  return n>='0' && n<='9';
}

Później w funkcji tworzysz 2 zmienne pomocnicze, trzymające sumy odpowiednio dla węzłów z cyfrą w znak i dla pozostałych wariantów.Później jedziesz przez wszystkie elementy i sprawdzasz co tam stoi, dodając wartości z "liczba" do odpowiedniej sumy.. Później dodajesz dwa nowe węzły do listy..
W teorii to tyle.. A w praktyce idę spać i może jutro jutro zerknę na to dokładniej:)
P.S W code::blocks klikasz ctrl+a prawy i "format this fila(A Style)"

0

;) Ha, ha, dzięki za odpowiedź. To z tym format AStyle bardzo pomocne;D. Wracając do zadania wydaje mi się, że zrobiłem dokładnie jak mówisz tylko sprawdzanie czy znak jest cyfrą umieściłem w samej funkcji już
. Nie wiem jednak jaki jest błąd w tym co zrobiłem. Domyślam się że może źle używam wskaźników przy tworzeniu dodatkowych elementów listy.

int dodzn=0;
int dod=0;
void dodaj(Tcos *adres, Tcos *head)
{
  while(adres!=0)
  {
    if(adres->znak>=0&&adres->znak<=9)
      dodzn=dodzn+(adres->liczba);
    else
      dod=dod+(adres->liczba);
    adres=adres->next;
  }
  Tcos *przedostatni;
  Tcos *ostatni;
  przedostatni= new Tcos;
  ostatni= new Tcos;
  adres->next=przedostatni;
  przedostatni->liczba=dodzn;
  przedostatni->znak='p';
  przedostatni->next=ostatni;
  ostatni->liczba=dod;
  ostatni->znak='o';
  ostatni->next=NULL;
  adres=ostatni->next;
};
0

Coś w tym stylu, ale lepiej zrób sobie funkcje, która dodaje nowy element do listy..

#include <iostream>
using namespace std;
struct Tcos{
  int liczba;
  char znak;
  Tcos *next;
};
void drukuj_liste_it(Tcos *adres){
  while(adres!=NULL){
    cout<<adres->liczba<< "  "<<adres->znak<<endl;
    adres=adres->next;
  }
}
bool isDigit(char n){
  return n>='0' && n<='9';
}
void fun(Tcos *adres,int &sumaLiczb,int &sumaZnakow){
  while(adres!=NULL){
    if(isdigit(adres->znak)==true){
      sumaLiczb+=adres->liczba;
    }
    else{
      sumaZnakow+=adres->liczba;
    }
    adres=adres->next;
  }
}
int main(){
  Tcos *glowa, *aktualny, *poprzedni, *tmp;
  int dana, ile, ilew, i;
  char znakpom;
  cout << "Program lista_1 - prezentacja listy jednokierunkowej\n\n";
  cout << "0 konczy wpisywanie\n";
  aktualny = NULL;
  poprzedni = NULL;
  glowa = poprzedni;
  do{
    cout << "Podaj liczbe i znak do wstawienia: ";
    cin >> dana>>znakpom;
    poprzedni = aktualny;
    aktualny = new Tcos;
    aktualny->liczba = dana;
    (*aktualny).znak=znakpom;
    aktualny->next = NULL;
    if (poprzedni != NULL)
      poprzedni->next = aktualny;
    else
      glowa = aktualny;
  }while(dana!=0);

  cout << "\nPo wprowadzeniu:\n";
  drukuj_liste_it(glowa);

  int sumaLiczb=0,sumaZnakow=0;
  fun(glowa,sumaLiczb,sumaZnakow);

  poprzedni = aktualny;
  aktualny = new Tcos;
  aktualny->liczba = sumaLiczb;
  (*aktualny).znak='p';
  aktualny->next = NULL;
  poprzedni->next = aktualny;
  poprzedni = aktualny;
  aktualny = new Tcos;
  aktualny->liczba = sumaZnakow;
  (*aktualny).znak='o';
  aktualny->next = NULL;
  poprzedni->next = aktualny;
  cout<<"\nWynik: \n";
  drukuj_liste_it(glowa);
  return 0;
}
0

Coś w ten serek byłoby ok:

#include <iostream>
using namespace std;
struct Tcos{
  int liczba;
  char znak;
  Tcos *next;
};
void drukuj_liste_it(Tcos *adres){
  adres=adres->next;
  while(adres!=NULL){
    cout<<adres->liczba<< "  "<<adres->znak<<endl;
    adres=adres->next;
  }
}
void dodaj_do_listy(Tcos *adres,int liczba,char znak){
  while(adres->next!=NULL)
    adres=adres->next;
  Tcos *nowy = new Tcos;
  nowy->liczba=liczba;
  nowy->znak=znak;
  nowy->next=NULL;
  adres->next=nowy;
}
bool isDigit(char n){
  return n>='0' && n<='9';
}
void fun(Tcos *adres,int &sumaLiczb,int &sumaZnakow){
  while(adres!=NULL){
    if(isdigit(adres->znak)==true)
      sumaLiczb+=adres->liczba;
    else
      sumaZnakow+=adres->liczba;
    adres=adres->next;
  }
}

int main(){
  Tcos *glowa= new Tcos;
  int dana;
  char znakpom;
  cout << "Program lista_1 - prezentacja listy jednokierunkowej\n\n";
  cout << "0 konczy wpisywanie\n";
  glowa->next=NULL;
  glowa->liczba=0;
  glowa->znak=0;
  do{
    cout << "Podaj liczbe i znak do wstawienia: ";
    cin >> dana>>znakpom;
    dodaj_do_listy(glowa,dana,znakpom);
  }while(dana!=0);
  cout << "\nPo wprowadzeniu:\n";
  drukuj_liste_it(glowa);
  cout<<"\nPo dodaniu na koniec listy:\n\n";
  int sumaLiczb=0,sumaZnakow=0;
  fun(glowa,sumaLiczb,sumaZnakow);
  dodaj_do_listy(glowa,sumaLiczb,'p');
  dodaj_do_listy(glowa,sumaZnakow,'o');
  drukuj_liste_it(glowa);
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1