WinApi skróty klawiszowe

0

Witam, robie w miare prosty komunikator Lanowy w WinApi, i moje pytanie czy da się zrobić tak by przypisać buttonowi "wyślij" skrót sklawiszowy Enter, oraz żeby ten enter nie był już wczytany do kontrolki w której jest wpisywany text?, dobrze by było żeby program sprawdzał jeszcze czy nie jest przytrzymany klawisz shift (wtedy "enter" został by wpisany do kontrolki, a wiadomość nie wysłana).

0

Możesz "filtrować" komunikaty zanim trafią do kontrolek. Wewnątrz pętli komunikatów, po pobraniu komunikaty (GetMessage/PeekMessage), sprawdź, czy to naciśnięcie ENTER'a. Jeśli tak to nie wysyłaj go do okna (DispatchMessage) tylko wykonaj interesującą cię akcję (zapewne wysłanie wiadomości). Możesz to zrobić przez TranslateAccelerator (http://msdn.microsoft.com/en-[...]op/ms645526%28v=vs.85%29.aspx). Jeśli nie będziesz używać "Keyboard Accelerators" to SHIFT'a sprawdzisz funkcją GetKeyState/GetAsyncKeyState.

0

Zrobiłem tak:

 while (GetMessage (&Komunikat, NULL, 0, 0))
 {
    if(Komunikat.message==WM_SYSKEYDOWN and Komunikat.wParam==VK_RETURN){ // dalsze funkcje. }

ale woogule mi warunek nie chce ruszyć naciskam enter i nic ;

0

Ja mam doświadczenie tylko pod WinAPI w Delphi, więc odpiszę, chociaż radzę Tobie przede wszystkim korzystać ze sprawdzania pisowni lub słownika przed napisaniem czegokolwiek w Internecie, bo pisząć "w ogóle" delikatnie mówiąć to się kompromitujesz. Poprzednik pisał o głownej procedurze obsługi komunikatów. Czyli robiśz coś w tym stylu (przełóż to sobie na C podobny język):

function MainDlgProc(AHWnd : HWND; Msg : UINT; wParam : wParam; lParam : lParam) : BOOL; stdcall;
 case Msg of
//...
  WM_KEYDOWN :
   begin
    if wParam = VK_ESCAPE then
    begin
     SendMessage(HiddenDialogHandle, WM_CLOSE, 0, 0);
    end;
    if (GetFocus = hCtlUserEdit) and (wParam = VK_RETURN) then
    begin
     SendMessage(MainDialogHandle, WM_COMMAND, IDC_GENERATEKEYBUTTON, 0);
    end;
   end;
//...
0

Możesz stworzyć sobie accelerator: http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-WinAPI-C++/Podstawy/Akceleratory/334
Jest do tego osobna pętla komunikatu i możesz sobie przypisać odpowiednią reakcję do kombinacji przycisków.

Tradycyjną metodą po prostu wykryj zdarzenie wciśnięcia przycisku. Tu masz wszystko opisane.
http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-Wi[...]bsluga-myszy-i-klawiatury/179
Żywcem ściągnięte ze stronki powyżej:

case WM_KEYDOWN:
{
  switch(( int ) wParam )
  {
  case VK_RETURN:
    MessageBox( hwnd, "Wciśnięto Entera", "Yeah", MB_ICONINFORMATION );
    break;

  case VK_ESCAPE:
    DestroyWindow( hwnd );
    break;
  }
}
break;

Komunikat WM_KEYDOWN jest wysyłany za każdym razem, kiedy wciskasz jakiś przycisk.
Komunikat WM_KEYUP jest wysylany kiedy zwalniasz przycisk.
Jak chcesz na przykład wykryć wcisnięcie Shift+enter:

bool enter, shift;
case WM_KEYDOWN:
   switch(( int ) wParam )
   {
   case VK_RETURN:
     enter = true;
     break;
   case VK_SHIFT:
     shift = true;
     break;
   }
   if(shift == true && enter == true)
   {
   //to co tu wpiszesz stanie jak wciśniesz jednocześnie shift+enter
   }
   break;
case WM_KEYUP:
   switch(( int ) wParam )
   {
   case VK_RETURN:
     enter = false;
     break;
   case VK_SHIFT:
     shift = false;
     break;
   }  
   break;
0

Ok, Dzięki za pomoc, wykonałem to a pomocą akceleratorów, działa tak jak chciałem;

0

Nie działało bo zamiast WM_SYSKEYDOWN musisz przechwycić WM_KEYDOWN. Jeśli nie interesuje cię więcej akceleratów, a tylko ten jeden klawisz ENTER, to raczej pozostałbym przy zwykłym if'ie:

if(Komunikat.message==WM_KEYDOWN and Komunikat.wParam==VK_RETURN and GetKeyState(VK_SHIFT)<0)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0